ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
+48 12 617 66 66

Czwartego czerwca rozpoczyna się ósma edycja Małopolskiego Festiwalu Innowacji, którego tematem przewodnim są innowacje społeczne, czyli rozwiązania wpływające na poprawę jakości życia całych grup społecznych. W tym roku jako Partner MFI przygotowaliśmy dla Państwa warsztaty i inne wydarzenia na które serdecznie zapraszamy

Małopolskie Bony Rozwojowe - zainwestuj w Twój rozwój (Warsztaty)

8 czerwca 2018 r.
godz. 10:00 – 13:00
ul. Kordylewskiego 11, Kraków
sala numer 219

Dla kogo: Przedstawiciele Usługodawców – jednostek świadczących usługi rozwojowe tj. szkolenia, usługi doradcze, studia podyplomowe

Opis wydarzenia:
Na spotkanie zapraszamy przedstawicieli Usługodawców, tj. firm szkoleniowych, doradczych, przedstawicieli uczelni wyższych zainteresowanych świadczeniem usług z dofinansowaniem w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Obszar tematyczny spotkania będzie dotyczył usług rozwojowych. Tj. szkoleń, doradztwa, egzaminów, studiów podyplomowych, na które można otrzymać dofinansowanie w ramach projektu „Małopolskie Bony rozwojowe”. Część teoretyczna: prezentacja założeń projektu Część warsztatowa: Mbon- jak poruszać się w systemie obsługi klienta, który posiada bony do wykorzystania i rozliczyć usługi w systemie mbon. BUR – jak zaistnieć i zgłosić swoje usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Dobre praktyki – dotychczasowe doświadczenia z realizacji projektu.

Informacje o wydarzeniu dostępne na stronie: www.mbon.pl
Zgłoszenia można przesyłać na adres: dominik.franczak@marr.pl do 4 czerwca 2018 r.

Mapa myśli, jako skuteczne narzędzie generowania innowacji społecznych (Warsztaty)

5 czerwca 2018 r., godz. 11:00 – 14:00
7 czerwca 2018 r., godz. 12:00 – 16:00
ul. Kordylewskiego 1, Kraków
sala numer 219

Dla kogo: Grupa docelowa: przedsiębiorcy (MMŚP) prowadzący działalność na terenie woj. małopolskiego, jak również stowarzyszenia, fundacje.

Cel warsztatów: zapoznanie uczestników z możliwością wykorzystywania metody tworzenia mapy myśli do projektowania rozwiązań innowacyjnych w obszarze społecznym.

Uczestnicy warsztatów dowiedzą się m.in.:

  • czym są innowacje społeczne i jakie korzyści niosą dla społeczeństwa,
  • czym jest mapa myśli i jak można wykorzystać mapowanie myśli, w celu projektowania i wdrażania innowacyjnych produktów i usług.

Warsztaty prowadzone będą w formule polegającej na omawianiu pojęć mających związek z innowacjami, w tym innowacjami społecznymi, jak również tworzeniem map myśli. Uczestnicy będą aktywnie zaangażowani w proces opracowania mapy myśli dla wskazanych przez nich przykładów innowacji społecznych.

Zgłoszenia można przesyłać na adres: warsztaty@marr.pl do 6 czerwca 2018 r.

Skuteczna sukcesja i zarządzanie innowacjami - warsztaty dla firm rodzinnych (Warsztaty)

5 czerwca 2018 r., godz. 13:00 – 16:00
8 czerwca 2018 r., godz. 10:00 – 15:00
ul. Kordylewskiego 11, Kraków
sala numer 219

Dla kogo: właściciele firm rodzinnych, prowadzących działalność na terenie woj. małopolskiego.

Opis wydarzenia:
Cel: podniesienie poziomu wiedzy właścicieli firm rodzinnych w zakresie sukcesji, jak też w zakresie możliwości implementowania innowacji w ramach prowadzonej działalności, w tym w zakresie prawno-finansowym.

Uczestnicy warsztatów dowiedzą się m.in. o:

  • prawnych aspektach procesu sukcesji w kontekście nowej ustawy.
  • sytuacji Małopolskich firm rodzinnych – praktyczne przykłady;
  • doświadczeniach w zakresie doradztwa sukcesyjnego w Małopolsce;

Uczestnicy warsztatów będą mogli się zgłosić poprzez uzupełnienie formularza zgłoszeniowego, w którym firma będzie mogła przedstawić również kluczowe pytania i wątpliwości we wskazanym w temacie obszarze. Przedstawiciele firm, którzy zostaną zakwalifikowani do udziału w warsztatach, uzyskają możliwość późniejszych konsultacji i omówienia interesujących ich aspektów z zakresu procesu sukcesji i zarządzania innowacjami w prowadzonej działalności.

Zgłoszenia można przesyłać na adres: warsztaty@marr.pl do 7 czerwca 2018 r.

Małopolskie Bony Rozwojowe - dobra inwestycja w Twoją firmę (Warsztaty)

9 czerwca 2018 r.
godz. 10:00 – 13:00
ul. Kordylewskiego 11, Kraków
sala numer 219

Dla kogo: Przedstawiciele mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu małopolskiego

Opis wydarzenia:
Na spotkanie zapraszamy przedstawicieli mikro, małych i średnich małopolskich przedsiębiorców, którzy stawiają na swój rozwój poprzez podniesienie swoich kwalifikacji i kompetencji. Obszar tematyczny spotkania będzie dotyczył usług rozwojowych. Tj. szkoleń, doradztwa, egzaminów, studiów podyplomowych, na które można otrzymać dofinansowanie w ramach projektu Małopolskie Bony rozwojowe”. Część teoretyczna: prezentacja założeń projektu Część warsztatowa: Mbon- jak się zarejestrować i wykorzystywać system na poszczególnych etapach realizacji projektu BUR – przedstawienie funkcjonalności bazy, najważniejszych kwestii dotyczących rejestracji i wykorzenia bazy pod katem możliwości w projekcji Dobre praktyki – dotychczasowe doświadczenia z realizacji projektu.

Informacje o wydarzeniu dostępne na stronie: www.mbon.pl
głoszenia można przesyłać na adres: dominik.franczak@marr.pl do 8 czerwca 2018 r.

Spotkanie z inwestorem (Warsztaty)

6 czerwca 2018 r.
godz. 11:00 – 14:00
ul. Kordylewskiego 11, Kraków
sala numer 314

Opis wydarzenia:
Celem spotkania jest wskazanie uczestników zasad przygotowywania dobrego i skutecznego Pitch Deck. Czym jest PD? Jak się do niego przygotować? Jak powinna wyglądać prezentacja? Jak ją omawiać. Na te i inne pytania będziemy odpowiadać. Od tego zależy, czy inwestor będzie zainteresowany i zechce podejmować z nami dalsze rozmowy. Warsztaty będą przygotowane w oparciu o prawdziwe przykłady pomysłów na start-upy. Postaramy się omówić techniki prezentacji, mówienia etc. Warsztaty będą prowadzone przez osoby pracujące jako inwestorzy jak również przez przedstawicieli start-upów, które z sukcesem weszły na rynek. Grupą docelową są osoby planujące rozpocząć przygodę z funduszami venture capital (zwłaszcza seed), najlepiej aby były to zespoły dwuosobowe posiadające już wstępny pomysł na start-up. Wstępny plan obejmowałby 4 godzinne spotkanie w ramach którego w formie prezentacji zaprezentowano by najczęstsze błędy podczas prezentowania pomysłów. Następnie uczestnicy zostaliby podzieleni na kilka grup (przy założeniu, że będzie 20 osób, byłyby to 4 grupy), które w ciągu 2h mają przygotować swój Pitch Deck. Następnie każda z grup prezentowałaby swój pomysł (miałaby na to 4 minuty). Zwycięska drużyna zostałaby zaproszona do złożenia swojego pomysłu do Funduszu.

Zgłoszenia można przesyłać na adres: romana.toft@marr.pl do 5 czerwca 2018 r., do godz. 12.00, podając imię i nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego.

28 maja 2018
Wielkość czcionki
Kolory