ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
ePUAP: /marrsa/SkrytkaESP

Likwidujemy bariery architektoniczne!

Stworzenie przyjaznych dla osób z niepełnosprawnościami warunków architektonicznych – to główny cel udzielanych przez nas pożyczek z Funduszu Dostępności.

Likwidowanie barier architektonicznych, tworzenie przyjaznej przestrzeni i warunków życia dla osób z niepełnosprawnościami – to główny cel udzielanych przez nas pożyczek z Funduszu Dostępności.

25 stycznia br podpisaliśmy umowę pożyczkową ze Wspólnotą mieszkaniową w Łodzi na dostosowanie budynku do wymagań i potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami. Zakres prac obejmować będzie min wymianę wind i remont posadzki.

Pożyczka z MARR SA w ramach Funduszu Dostępności – 530 000 zł

25 stycznia 2022
Skip to content