ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00

Konkurs przeznaczony jest dla gmin z obszaru Województw Małopolskiego, na terenie których znajdują się siedziby, filie, oddziały pracodawców, zatrudniających powyżej 9 pracowników. Firmy, które przystąpią do projektu uzyskają wsparcie doradcze i we współpracy z MARR S.A. opracują strategię zarządzania personelem i uzyskają certyfikat Lidera HR potwierdzający zakończenie udziału w projekcie.

Celem Konkursu jest:

  1. włączenie gmin z obszaru województwa małopolskiego do aktywnego promowania efektywnego zarządzania personelem poprzez opracowywanie strategii zarządzania personelem
  2. osiągnięcie na terenie gmin jak najwyższej liczby pracodawców, którzy posiadać będą opracowaną, z udziałem MARR S.A., strategię zarządzania personelem,
  3. budowanie wśród pracodawców na terenie gmin świadomości w zakresie korzyści z posiadania strategii zarządzania personelem,

Pula nagród:

I  miejsce  –  Przygotowanie diagnozy sytuacji społecznej,  gospodarczej  i  przestrzennej  wraz  z badaniem  ankietowym  wśród mieszkańców, stanowiącej  obligatoryjny element dokumentów strategicznych gminy
II miejsce  – Warsztaty z obszaru HR, dla kadry kierowniczej Zwycięzcy  konkursu
III  miejsce  –  Przeprowadzenie  dwóch  edycji  gry  Zrównoważona  Mapa  Świata  dla  dwóch wybranych szkół zlokalizowanych na terenie gminy

Dodatkowe informacje:

Magdalena Kasprzycka
tel. kom: +48 785 210 047
tel.: +48 12 617 66 49

Dokumenty do pobrania

Regulamin konkursu:
pobierz
Materiały graficzne: pobierz

Termin nadsyłania zgłoszeń

30.11.2021
na adres:
dwr@marr.pl

24 września 2021
Wielkość czcionki
Kolory