ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00

Kolejne inwestycje z pożyczek na rewitalizacje!

18 listopada 2021 br., podpisana została umowa inwestycyjna pomiędzy z Gminą Babice, a Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego. Dzięki zwrotnym środkom  finansowym pochodzącym z pożyczek na rewitalizację  rozbudowany i zagospodarowany zostanie budynek  OSP Rozkochów.

18 listopada 2021 br., podpisana została umowa inwestycyjna pomiędzy z Gminą Babice, a Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego. Dzięki zwrotnym środkom  finansowym pochodzącym z pożyczek na rewitalizację  rozbudowany i zagospodarowany zostanie budynek  OSP Rozkochów. Budynek OSP przystosowany zostanie do organizacji wydarzeń kulturalnych oraz do celów rekreacyjnych.

Wartość inwestycji wynosi 875 309 zł.

18 listopada 2021
Wielkość czcionki
Kolory