ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
+48 12 617 66 66

Sympozjum Wise „Marka POLSKA”

„Wszyscy Państwo zwrócili uwagę i jest to ogromny sukces tej debaty, na trzy elementy: system podatkowy, system finansowy i ekonomiczny w ogóle, a także na udział administracji w zarządzaniu i funkcjonowaniu gospodarki...

„Wszyscy Państwo zwrócili uwagę i jest to ogromny sukces tej debaty, na trzy elementy: system podatkowy, system finansowy  i  ekonomiczny w ogóle,  a także na udział administracji w zarządzaniu i funkcjonowaniu gospodarki. Niezmiernie ważna jest stabilność tych systemów. Nie bez znaczenia jest jeszcze jeden aspekt, który warto tu poruszyć  – mam na myśli innowacyjność.  Jak Państwo słusznie zauważyli – mamy wprawdzie dużo pomysłów, tylko one nie potrafią być szybko zainicjowane w gospodarce. Myśląc o tym uznaliśmy, że Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego powinna  być reprezentantem, wykonawcą i organizatorem strategii całego znakomitego województwa małopolskiego, mającego w wielu dziedzinach przewagę nad innymi.  Nigdzie w Polsce nie ma tylu innowacyjnych pomysłów co   na AGH i  dlatego powołaliśmy fundusz kapitałowy wraz z AGH dla komercjalizacji nauki polskiej. Będziemy przekazywać środki by innowacyjne pomysły można było szybko rozwinąć i sprzedać.”

Tak powiedział podsumowując debatę oksfordzką „Polska to atrakcyjne miejsce dla biznesu” podczas IV Sympozjum WISE Prezes MARR – dr Jan Pamuła.

WISE to Wydziałowa Indywidualna Ścieżka Edukacyjna – elitarny, indywidualny program studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Studenci WISE  mają możliwość  wyboru przedmiotów co umożliwia im kształtowanie profilu zawodowego wykraczającego poza zakres jednej specjalności. Ważnym wydarzeniem WISE jest coroczne sympozjum organizowane i prowadzone przez studentów z udziałem przedstawicieli biznesu, administracji, kultury oraz sektora społecznego. Jest to miejsce spotkań i wymiany poglądów pomiędzy studentami a wybitnymi osobami z różnych sfer życia społeczno – gospodarczego. Tegoroczny temat sympozjum to Marka POLSKA – główna debata poświęcona była miejscu Polski w świecie i polskich firm w gospodarce. W ramach konferencji  co roku organizowane są  warsztaty szkoleniowe i panele z publicznie znanymi osobistościami ze świata biznesu, polityki i kultury – w tym roku gościem ekspertem była m.in. Jadwiga Emilewicz – Minister Przedsiębiorczości i Technologii. Stałym punktem są też Stoliki Kariery z przedstawicielami przedsiębiorstw i organizacji społeczno – kulturalnych jako potencjalnych pracodawców.

Tegoroczne sympozjum odbyło się w Jerzmanowicach, w Chochołowym Dworze, w dn. 13-14 kwietnia.

16 kwietnia 2018
Wielkość czcionki
Kolory