ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
+48 12 617 66 66

10 mln zł na aktywizację zawodową

Rozpoczynamy realizację dwóch projektów współfinansowanych ze środków publicznych służących aktywizacji zawodowej mieszkańców Małopolski. W najbliższych dwóch latach planujemy wydać łącznie prawie 10 mln zł

Rozpoczynamy  realizację dwóch projektów współfinansowanych ze środków publicznych służących aktywizacji zawodowej mieszkańców Małopolski. W najbliższych dwóch latach planujemy przeznaczyć  łącznie prawie 10 mln zł na: aktywizację zawodową 352 niepracujących osób powyżej 30 roku życia z terenu Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego i subregionu tarnowskiego w ramach realizacji projektu „Dobry Czas na Pracę – KOM i ST”  oraz na wsparcie w poszukiwaniu nowej pracy dla  250 osób zwalnianych lub zagrożonych zwolnieniem z terenu Małopolski w ramach realizacji projektu „Dobry Czas na Adaptacje do Zmian” 

Pracodawcom oferujemy wsparcie w procesie rekrutacji i selekcji kandydatów do pracy. Dzięki współfinansowaniu ze środków publicznych zapewnienie kadr o odpowiednich kwalifikacjach i kompetencjach nie wiąże się dla przedsiębiorców z dodatkowymi kosztami a umożliwia m.in. przyjęcie pracowników na staż, zrealizowanie specjalistycznych  szkoleń  lub uzyskanie niezbędnych uprawnień.

Osobom niepracującym, zwolnionym lub zagrożonym zwolnieniem pomagamy  w uzyskaniu lub utrzymaniu zatrudnienia poprzez  wsparcie w postaci  pośrednictwa pracy, doradztwa zawodowego i doradztwa aktywizacyjnego, które umożliwiają podniesienie kwalifikacji i uzyskanie kompetencji  oczekiwanych na rynku pracy i znalezienie odpowiedniego pracodawcy.

W ramach projektów „Dobry Czas na Pracę – KOM i ST” i „Dobry Czas na Adaptację do Zmian”  wszyscy Uczestnicy zostaną objęci wsparciem pośrednika pracy, doradcy zawodowego i doradców/coachów wspierających ich w skutecznym poszukiwaniu idealnego pracodawcy zgodnie z ich Indywidualnym Planem Działania. Przewiduje się, iż prawie 90% Uczestników obu projektów skorzysta ze szkoleń aktywizacyjnych a ponad 40% ze szkoleń ICT.

Ze środków projektów opłacone zostanie stypendium stażowe w wysokości ok. 1000 zł miesięcznie dla prawie 270 Uczestników projektów podczas ich  3-miesięcznych staży, które mogą zostać wydłużone o kolejne 3 miesiące w przypadku deklaracji pracodawcy, iż zatrudnieni Stażystę po zakończeniu przez niego stażu.

Środki zabezpieczone w ramach projektów umożliwią prawie 260 Uczestnikom projektów sfinansowanie kosztów szkoleń specjalistycznych, egzaminów i licencji w kwocie do 4500 zł/osobę  i zapewnią im możliwość pobierania stypendium szkoleniowego w czasie ich trwania. Finansowane będą szkolenia w zakresie zawodów, w których brakuje rąk do pracy w regionie (tzw. zawodów deficytowych) lub umożliwiające uzyskanie kwalifikacji i kompetencji wymaganych przez przyszłego pracodawcę.

Ponad 20 osób zwolnionych lub zagrożonych zwolnieniem o najlepszych predyspozycjach będzie miało możliwość założenia działalności gospodarczej lub utworzenia dla siebie miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym uzyskując na ten cel dotację ok. 25 000 zł.

W ramach zidentyfikowanych indywidualnych potrzeb będzie również możliwość uruchomienia innych działań aktywizacyjnych umożliwiających znalezienie odpowiedniej pracy Uczestnikom projektów.

Szczegółowe informacje dotyczące projektów można uzyskać:

– stronie internetowej www.marr.pl

– pod numerami telefonów 12 617 99 53, 12 617 99 54

– e-mailowo dcp@marr.pl, dcaz@marr.pl.

10 września 2018
Wielkość czcionki
Kolory