fbpx
ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
+48 12 617 66 66

Ewolucja czy rewolucja. Nowe Prawo Zamówień Publicznych – relacja z konferencji

Chociaż organizowana przez nas konferencja „Ewolucja czy Rewolucja. Nowe Prawo Zamówień Publicznych” przechodzi do historii, temat nowego PZP pozostaje otwarty i zapewne w najbliższej przyszłości będzie przedmiotem zainteresowania przedsiębiorców i instytucji chcących brać udział w postępowaniach w trybie PZP.

Chociaż organizowana przez nas konferencja „Ewolucja czy Rewolucja. Nowe Prawo Zamówień Publicznych” przeszła do historii, temat nowego PZP pozostaje otwarty i zapewne w najbliższej przyszłości będzie przedmiotem zainteresowania przedsiębiorców i instytucji chcących brać udział w postępowaniach w trybie PZP. Konferencja zgromadziła ponad czterystu uczestników i czternastu ekspertów. Frekwencja dopisała i wskazuje na Państwa duże zainteresowanie zagadnieniem.

Skąd nowe Prawo Zamówień Publicznych? Genezę zmian PZP przedstawił podczas swojego wystąpienia Hubert Nowak, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych. Badania przeprowadzone wśród przedsiębiorców wiosną 2019 roku wskazały podstawowe przyczyny braku zainteresowania Wykonawców udziałem w postępowaniach realizowanych w oparciu o PZP. Głównymi powodami okazały się być: cena jako podstawowe kryterium wyboru oferty, zbyt krótki czas na przygotowanie oferty, opis przedmiotu zamówienia preferujący określony produkt lub firmę, niekorzystne postanowienia w umowie, zbyt wysokie kary umowne, obszerna, dokumentacja, niejasny opis przedmiotu zamówienia, wydłużony czas procesu udzielenia zamówienia i brak pewności jego uzyskania.

Jednocześnie badani wykonawcy wskazali, że do częstszego udziału w postepowaniach zachęciłyby ich: uproszczenie procedury i zmniejszenie formalizmu, czytelne i proste przepisy, większa elastyczność zmiany umów, zwiększenie swobody zamawiającego w zakresie negocjowania warunków kontraktowych, ograniczenie wysokości kar umownych oraz żądanego odszkodowania, dopracowane opisy przedmiotu zamówienia, ograniczenie wysokości kar umownych oraz żądanego odszkodowania, stosowanie zaliczek i płatności częściowych, ograniczenie liczby wymaganych dokumentów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom w drodze prac legislacyjnych powstały nowe założenia PZP.

W panelu dyskusyjnym „Wielcy gracze na rynku zamówień publicznych w warunkach nowego PZP” prowadzonym przez Małgorzatę Drewnicką – Prezes Zarządu Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. dyskutowano o tym, jak funkcjonują i z jakimi problemami borykają się duże jednostki realizujące zamówienia w trybie PZP. Rozmawiano również o tym jakich zmian spodziewają się Zamawiający po wprowadzeniu nowej ustawy. Zwrócono uwagę na wzrost konkurencyjności, elastyczność i ułatwienia, ale również możliwe kłopoty związane z elektronizacją postepowań.

W panelu uczestniczyły przedstawicielki działów zamówień publicznych: Aneta Trześniewska– Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz Małgorzata Pasierska – Regionu Południowego Centrum Realizacji Inwestycji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Możliwa komercyjna pomoc dla przedsiębiorców w zakresie realizacji postępowań zaprezentowana została przez naszych ekspertów: Renatę Murawską i Jakuba Cieślę. W pakiecie dla firm oferowanym przez MARR: przygotowanie dokumentacji przetargowej, udział w przetargu (jako pełnomocnik Wykonawcy), analiza i weryfikacja dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę, weryfikacja wyboru odpowiedniej oferty, realizacja przetargu, szkolenia z Prawa Zamówień Publicznych, udział w webinariach tematycznych.

HN

„Liczba potencjalnych wykonawców postępowań z roku na rok spada. Mimo niewielkiego odbicia w roku 2019 wyniki te nie są nadal satysfakcjonujące. W postępowania tańszych regionalnych wykonawców jest bardzo niewielu. Zważywszy na to, że jest to rynek łącznie rocznie na dwieście miliardów złotych jest to niepokojące. (…) Zmiana Prawa Zamówień Publicznych była niezbędna. Jeśli zamawiający nie stworzą partnerskich reguł to wykonawcy nie będą przychodzić do takich zamawiających lub będą przychodzili gorsi oferenci.”

Hubert Nowak
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
MP

„Ważne jest zrozumienie dlaczego zamawiający w postępowaniach poniżej trzydziestu tysięcy nie stosowali innego trybu niż nieograniczony. Powodów jest kilka: wielu z zamawiających ma wątpliwość jaką procedurę wybrać i dlatego woli ostrzejsze kryteria i pewność poprawności realizacji. Wiele instytucji dysponuje środkami publicznymi i unijnymi i oprócz preregatyw z Urzędu Zamówień Publicznych i innych instytucji ma także restrykcyjne kontrole instytucji pośredniczące. Innym powodem jest brak wiedzy u zamawiających nie tylko prawniczej, ale także dotyczących opisu przedmiotu zamówienia. Czy rewolucja nie będzie tylko ewolucja? Sukces implementacji wymaga dużej współpracy, zrozumienia, i partnerstwa wykonawców i zamawiających”

Małgorzata Drewnicka
Prezes Zarządu Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Co się zmieniło w Nowej Ustawie Zamówień Publicznych? Na to pytanie odpowiadali Radosław Kurek i Paulina Wawszczak nasi eksperci w zakresie Prawa Zamówień Publicznych. Przedstawili oni w swoim wystąpieniu: tryby postępowania, podstawowe definicje, zakres stosowania ustawy, rodzaje zamówień, progi unijne, ich podstawy prawne i wartości. Wyjaśniony został proces realizacji postępowania dla zamówień krajowych w trybach przetargu nieograniczonego i ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, partnerstwa innowacyjnego oraz licytacji elektroniczną.

Szczegółową analizę kryteriów oceny ofert: ich opis, wagę, sposób oceny faktów, kryteria jakościowe, kontraktowe i kosztowe, sposób mierzenia i oceny w nowym PZP przeprowadził w swojej prezentacji dr Marcin Smaga.

Obowiązkowa zmiana wynagrodzenia wykonawcy jest jedną z kluczowych zmian w umowach PZP. O dostosowaniu umów do zmieniających się warunków rynkowych, zmiany czynników produkcji, cen, wzrostu popytu, inflacji i dążeniu do efektywności wydatkowania środków publicznych, równoważenia ryzyka kontraktowego i eliminacji wpływu zmian rynkowych na koszty realizacji umów długoterminowych – opowiadała Alicja Juszczyk z Okręgowej Izba Radców Prawnych w Krakowie.

Dostosowywanie prawa do potrzeb zmieniającej się sytuacji prawnej i gospodarczej (dostosowanie przepisów do aktualnej rzeczywistości), usprawnienie funkcjonowania rynku zamówień publicznych, minimalizowanie zjawisk korupcjogennych, większa przejrzystość postępowań, większy dostęp wykonawców do zamówień (czyli zwiększenie konkurencyjności), poprawa skuteczności i przejrzystości udzielania zamówień, mniejsze zużycie papieru (ekologia) to główne cele elektronizacja zamówień publicznych na gruncie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych, które szczegółowo przeanalizowali dr Wojciech Kaliński i Katarzyna Giordano –Barta & Kaliński sp. j.

Nowe Prawo Zamówień Publicznych wkrótce wejdzie w życie. Jeśli chcecie być Państwo na bieżąco z tematem i chcecie być przygotowani do zmian zachęcamy do pozostania z nami i obserwowania naszej strony www i social mediów. Wkrótce będziemy mieć dla Państwa nową atrakcyjną ofertę z zakresu PZP.

Dziękujemy serdecznie wszystkim uczestnikom Konferencji i zapraszamy na kolejne organizowane przez nas wydarzenia.

5 października 2020
Wielkość czcionki
Kolory