ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
ePUAP: /marrsa/SkrytkaESP

Eksportuj z nami!

Przygotowujemy małopolską ofertę eksportową i inwestycyjną, uczestniczymy w misjach gospodarczych i targach z branż priorytetowych dla małopolskiej gospodarki, świadczymy kompleksowe usługi informacyjne dla małopolskich eksporterów (Małopolski Klub Eksportera)...

Przygotowujemy małopolską ofertę eksportową i inwestycyjną, uczestniczymy w misjach gospodarczych i targach z branż priorytetowych dla małopolskiej gospodarki, świadczymy kompleksowe usługi informacyjne dla małopolskich eksporterów (Małopolski Klub Eksportera), włączamy małopolskich przedsiębiorców w działania europejskiej Inicjatywy Awangarda.

Wsparcie działalności eksportowej małopolskich przedsiębiorców oraz profesjonalna, ukierunkowana na kluczowe branże Województwa Małopolskiego promocja gospodarcza – to główne cele realizowanego przez nas projektu „Power up Your Business in Małopolska 3”. Oferta skierowana jest do małopolskich przedsiębiorców, reprezentujących sektor MŚP, zainteresowanych eksportem swoich produktów i usług na zagraniczne rynki, wzmocnieniem konkurencyjności swoich przedsiębiorstw i transferem wiedzy. W ramach wsparcia targowego oferujemy udział w wydarzeniach gospodarczych kierowanych dla branży przemysłowej, ICT i kosmetycznej.

Udział w pracach Inicjatywy Awangarda umożliwi przedsiębiorcom skuteczniejsze konkurowanie na rynkach europejskich dzięki poprawie efektywności produkcji, zdobyciu nowej, profesjonalnej wiedzy i zmniejszeniu zużycia zasobów. Przygotujemy cykl warsztatów i spotkań roboczych dla małopolskich firm oraz zaprosimy do udziału w wydarzeniach i konferencjach Inicjatywy Awangarda.

*Projekt realizowany jest w ramach 3 Osi Priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 „Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki”, Poddziałanie 3.3.1 „Promocja gospodarcza Małopolski” RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Budżet projektu wynosi 4 101 814, 57 złotych.
Termin realizacji projektu: wrzesień 2020 r. – czerwiec 2023 r.

Kontakt:

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Departament Współpracy Regionalnej
Renata Obiedzińska
tel. kom: 785 056 466
e-mail: renata.obiedzinska@marr.pl

Departament Innowacji i Rozwoju Biznesu
Ewa Orszulik
tel. +48 12 617 66 72
e-mail: ewa.orszulik@marr.pl

powerup3.pl/kontakt


Nasza ofertaWydarzenia targowe – zapraszamy do udziału w międzynarodowych wydarzeniach targowych:

Co oferujemy na każdych targach?

 • profesjonalnie zabudowaną powierzchnię wystawienniczą (ok. 30 m kw.)
 • strefę B2B do spotkań i rozmów
 • możliwość promocji firmy na ekranie LCD stoiska
 • wsparcie w znalezieniu partnerów do rozmów handlowych
 • bilety wstępu na targi dla przedstawicieli firm

Jakie targi?

 • Hiszpania: Mobile World Congress w Barcelonie (2022): technologie mobilne
 • Niemcy: Hannover Messe (2023): branża przemysłowa
 • Ukraina: InterCharm w Kijowie (2022): branża kosmetyczno-chemiczna


Misje gospodarcze importerów w Małopolsce – zapraszamy do udziału w spotkaniach biznesowych w ramach przyjazdowych misji gospodarczych.

Co oferujemy podczas misji gospodarczych?

 • spotkania w formule B2B w Krakowie
  i na terenie Małopolski
 • pomoc w nawiązaniu kontaktów biznesowych i określeniu profilu branżowego
 • nawiązanie bezpośrednich relacji z instytucjami gospodarczymi regionu

Jakie misje, profile branżowe i kiedy?

 • Rumunia: kosmetyki, odzież, produkty spożywcze (10.2022)
 • Ukraina: produkcja rolno-spożywcza, odzież, obuwie, meble (04.2023)


Małopolski Klub Eksportera – zapraszamy małopolskich przedsiębiorców do udziału w działaniach Klubu, którego celem jest przygotowanie małopolskich MŚP do ekspansji na rynki międzynarodowe.

Co oferujemy w ramach Klubu?

 • transfer wiedzy
 • integrację środowiska małopolskich eksporterów
 • umiejętności i dobre praktyki z zakresu internacjonalizacji, innowacji i współpracy naukowej
 • 12 szkoleń warsztatowych na terenie całego województwa małopolskiego (wymiana doświadczeń, podejmowanie wspólnych inicjatyw eksportowych)

Więcej informacji i kontakt: export@marr.plUdział w europejskiej Inicjatywie Awangarda – zapraszamy małopolskich producentów do udziału w pracach Inicjatywy Awangarda

Co oferujemy w ramach Inicjatywy Awangarda?

 • budowanie powiązań kooperacyjnych do tworzenia innowacyjnych rozwiązań w zakresie produktów i technologii produkcji
 • zdobycie profesjonalnej wiedzy i zmniejszenie zużycia zasobów
 • cykl warsztatów i spotkań roboczych
 • udziału w wydarzeniach i konferencjach Inicjatywy Awangarda

Więcej informacji i kontakt: tel. +48 12 617 66 72


29 października 2020
Skip to content