ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
+48 12 617 66 66

95 mln zł na pożyczki dla małych i średnich przedsiębiorstw

Ponad 95 mln zł na udzielanie pożyczek przeznaczonych na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych na terenie województwa małopolskiego. Preferowane projekty z obszaru Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji oraz działalność prowadzona na terenach o niskiej aktywności gospodarczej.

Ponad 95 mln zł na udzielanie pożyczek przeznaczonych na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych na terenie województwa małopolskiego. Preferowane projekty z obszaru  Regionalnych  Inteligentnych Specjalizacji oraz działalność  prowadzona na terenach o niskiej aktywności  gospodarczej.

15 października br podpisana została umowa pomiędzy, Bankiem Gospodarstwa Krajowego, a Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego – liderem konsorcjum w skład, którego wchodzą Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.,, Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej, Fundacja Rozwoju Regionu Rabka, Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o., Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.

Na podstawie zawartych umów MARR S.A. i partnerzy będą mieli docelowo do dyspozycji kwotę ponad 95 mln zł na rozwój/rozbudowę przedsiębiorstw, wdrożenie przedsięwzięć prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź ulepszonych produktów/usług, zwiększających skalę działalności czy też prowadzących do wzrostu zasięgu oferty poprzez zdobywanie nowych rynków zbytu.


Parametry pożyczki:

  • wartość jednostkowej pożyczki – od 10 000 zł do 1 000 000 zł,
  • wkład własny nie jest wymagany,
  • maksymalny termin na wypłatę całkowitej kwoty pożyczki – 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy inwestycyjnej,
  • maksymalny okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 84 miesiące od momentu uruchomienia,
  • możliwość udzielenia karencji w spłacie kapitału na okres maksymalnie 6 miesięcy, przy czym nie wydłuża ona okresu spłaty pożyczki.

Oprocentowanie:

  1. na warunkach rynkowych, według stopy referencyjnej obliczanej przy wykorzystaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej z zastosowaniem analizy ryzyka niespłacenia zaciągniętego zobowiązania,
  2. na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis.

Pożyczki będą udzielane po opracowaniu i zatwierdzeniu regulaminów oraz załączników do dokumentacji pożyczkowych.

9 października 2018
Wielkość czcionki
Kolory