ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
+48 12 617 66 66

35 spotkań w dziewiętnastu powiatach!

Zakończył się pierwszy cykl spotkań wyjazdowych MARR z przedsiębiorcami, przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz organizacji pozarządowych z terenu Województwa Małopolskiego

Zakończył się pierwszy cykl wyjazdowych spotkań z przedsiębiorcami, przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz organizacji pozarządowych z terenu Województwa Małopolskiego.

„W odpowiedzi na potrzeby naszych interesariuszy   zaczęliśmy  aktywniej uczestniczyć  w działaniach  wspierających rozwój Małopolski spójnej społecznie. Wśród wielu inicjatyw przeprowadziliśmy cykl kilkudziesięciu spotkań ze środowiskami lokalnymi. Bezpośrednim ich efektem  jest m.in. określenie obszarów współpracy z gminami, Lokalnymi Grupami Działania, identyfikacja problemów i  zebranie informacji o oczekiwaniach środowisk lokalnych oraz odbiorze działań realizowanych obecnie przez MARR” – powiedział dr Jan Pamuła, Prezes Zarządu MARR S.A.

Od marca do końca czerwca odbyło się 35 sesji wyjazdowych w dziewiętnastu powiatach Małopolski. Były one okazją do prezentacji najnowszej oferty MARR, a także indywidualnych rozmów z doradcami, którzy udzielali informacji na temat możliwości skorzystania z pomocy finansowej, szkoleniowej  i doradczej.

Efektem spotkań jest m.in. zawarcie porozumień na rzecz akceleracji rozwoju regionalnego z Gminą Sucha Beskidzka, Igołomia – Wawrzeńczyce, Kalwaria Zebrzydowska, oraz Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” i Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „GORCE-PIENINY”. W trakcie uzgodnień są porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Gminą Iwkowa. Ich celem jest wsparcie działań zmierzających do wzmocnienia potencjału regionu, zwiększenia aktywności lokalnej społeczności oraz przedsiębiorczości.

Po wakacjach zapraszamy  do  powiatu miechowskiego , proszowickiego i grodzkiego w Nowym Sączu.

12 lipca 2018
Wielkość czcionki
Kolory