ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
+48 12 617 66 66

20 mln złotych na inwestycje w działalność badawczo-rozwojową!

W Krakowie podpisano porozumienie regulujące zasady współpracy w zakresie zarządzania Małopolska Science Fund Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych. Umowa określa wspólne działania AGH, MARR S.A. i Origin TFI S.A. w ramach funduszu.

Wczoraj  w Krakowie podpisano porozumienie regulujące zasady współpracy w zakresie zarządzania Małopolska Science Fund Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych. Umowa określa wspólne działania AGH, MARR S.A.  i Origin TFI S.A. w ramach funduszu.

Podpisane porozumienie jest kolejnym istotnym krokiem w drodze do rozpoczęcia działalności funduszu wspierającego proces komercjalizacji innowacji oraz ich transfer ze świata nauki do biznesu. To z kolei przełoży się na rozwój województwa Małopolskiego. Docelowo FIZAN będzie dysponował kwotą 20 mln złotych, która będzie przeznaczana na inwestycje w działalność badawczo-rozwojową, prowadzoną przez naukowców z krakowskich uczelni.

FIZAN to nowatorskie rozwiązanie łączące naukę z biznesem – bezpieczne, przejrzyste i profesjonalnie zarządzane. Dla zagwarantowania przejrzystości i bezpieczeństwa został on zorganizowany w formie funduszu inwestycyjnego zamkniętego aktywów niepublicznych, działającego w ramach wybranego, istniejącego już Origin TFI i jest zarządzany przez profesjonalny zespół z rynku inwestowania w B+R. Stabilność i transparentność Funduszu zapewnia również weryfikacja i nadzór całego przedsięwzięcia, zarówno na etapie jego zakładania, jak i w trakcie funkcjonowania, przez Komisję Nadzoru Finansowego (w ramach nadzoru regulacyjnego nad Origin TFI) oraz dodatkowa kontrola ze strony banku-depozytariusza. – dr Jan Pamuła, Prezes Zarządu MARR.

Zawarcie umowy z ORIGIN TFI o współpracy to przede wszystkim ogromna szansa dla naukowców,którzy będą korzystać z możliwości wsparcia skomercjalizowania swoich projektów – prof. Tadeusz Słomka, Rektor AGH.

Pierwsze projekty realizowane dzięki wsparciu funduszu wystartują już  w przyszłym roku. Warto przypomnieć, że FIZAN, wzorowany na rozwiązaniach działających z powodzeniem za granicą, jest pierwszym tego typu projektem w Polsce. Będzie on miał pierwszeństwo dostępu do pomysłów lub projektów  krakowskiego środowiska naukowego i pozwoli inwestować w projekty badawczo-rozwojowe już na bardzo wczesnym etapie.

28 września 2018
Wielkość czcionki
Kolory