ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
+48 12 617 66 66

15 milionów pożyczki na remont szkoły

To pierwsza tak duża pożyczka udzielona przez MARR w ramach programu „Pożyczka na Rewitalizację”. Dzięki niej gmina Słomniki odnowi szkołę w Niedźwiedziu. Placówka mieści się w starym, zabytkowym pałacu, który nie spełnia standardów i wymaga remontu.

To pierwsza tak duża pożyczka udzielona przez MARR w ramach programu „Pożyczka na Rewitalizację”. Dzięki niej gmina Słomniki odnowi szkołę w Niedźwiedziu. Placówka mieści się w starym, zabytkowym pałacu, który nie spełnia standardów i wymaga remontu.

Oprócz rewitalizacji zespołu szkół z przedszkolem, gmina sfinansuje:

  • budowę sali gimnastycznej,
  • zakup sprzętu sportowego,
  • przyłącza do sieci,
  • zagospodarowanie terenu,
  • budowę boiska,
  • sadzenie zieleni.

15 milionów złotych „Pożyczki na Rewitalizację” z programu MARR w znaczącej części pokryje wydatki planowanej inwestycji. Łączny jej koszt to ponad 20 milionów złotych. Planowany termin zakończenia prac to koniec czerwca 2022 roku.

Obecnie ze szkolnego budynku korzysta 425 uczniów, nauczyciele, pracownicy oraz ponad 1800 opiekunów dzieci.


„Pożyczka na rewitalizację” to jeden z tych programów MARR, który wspiera projekty z zakresu odnowy miast oraz obszarów wiejskich na terenie Województwa Małopolskiego. Pożyczka udzielana jest na podstawie zawartej umowy operacyjnej z MARR S.A. przez BGK w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

„Cieszymy się z tak odważnej decyzji burmistrza Słomnik. Myślę, że dzięki temu instrumentowi finansowemu, który jest bardzo bezpieczny i oferuje bardzo dobre warunki pożyczkobiorcom, gminy będą coraz chętniej korzystały z tej oferty, tym bardziej, że środków bezzwrotnych jest coraz mniej”.
Wiceprezes MARR, Mariusz Kękuś

„Bardzo dobrze, że samorządy decydują się na zawieranie takich pożyczek. To dobra wiadomość, że środki które są przeznaczone na rewitalizację, np. budowę szkoły, służą tak naprawdę rozwoju całej gminy”.
Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Łukasz Smółka

„Pożyczka na rewitalizację” była jedyną szansą na to, żeby tą inwestycję zrealizować. Rozpoczęła się już budowa z czego cieszy się cała gmina. Mamy nadzieję na jej szybkie zakończenie i ta pożyczka na to nam pozwala. Gdybyśmy mieli sfinansować to z budżetu gminy musiałoby to trwać kilka lat dłużej”.
Burmistrz Gminy Słomniki, Paweł Knafel

„Jest to pożyczka bardzo korzystna dla naszej gminy, na warunkach niespotykanych na rynku. Stanowi to pewne obciążenie dla budżetu, ale jest bardzo bezpieczne dzięki korzystnym warunkom”.
Skarbnik Gminy Słomniki, Barbara Furgalska


Informacja o „Pożyczce na rewitalizację”: marr.pl/pozyczki-z-marr
Informacja o „Pożyczce na rewitalizację”: pobierz

17 grudnia 2019
Wielkość czcionki
Kolory