ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
ePUAP: /marrsa/SkrytkaESP

Zapraszamy na konferencję online:

SDGLab
Społeczeństwo 5.0

18-19 listopada 2020 r., godz. 10.00 - 13.00

O konferencji

W ciągu dwóch konferencyjnych dni razem  z czternastoma   ekspertami z Polski, Japonii, Włoch, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii pracowaliśmy w ramach dwóch obszarów zrównoważonego rozwoju, tj.: Planeta i Ludzie. Koncentrowaliśmy się na współczesnej idei Społeczeństwa 5.0 podkreślając aspekt symbiozy i wykorzystania rozwoju technologii cyfrowych i sztucznej inteligencji  z poszanowaniem otoczenia i zasobów planety.

W wydarzeniu wzięło udział  ponad 130 uczestników z Polski, USA, Belgii, Bułgarii, Maroka, Włoch, UK, Szwecji, Portugalii, Austrii i Finlandii, wśród których byli przedstawiciele min.: IBE, Banku PKO BP, UMWM, Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, European Commission, MCP, MFiPR, Wirtschaftskammer Tirol, Akademii WSB, UJ, Regional Investment Center of Casablanca-Settat, UM Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Wszechnicy UJ, Economic Chamber Tyrol, Deus Technology, GUS, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, PZU, WUP Kraków, UEK, Akademii Pomorskiej w Słupsku, WSKiP
w Warszawie, National Centre for Climate Change, Maritime University – Szczecin, WUP Katowice, British Council, UW, UM Województwa Śląskiego.

Ogromne zainteresowanie uczestników omawianymi zagadnieniami  sprawiło, że z powodu toczących się, długo po czasie, „rozmów kuluarowych” pomiędzy naszymi ekspertami, którym przysłuchiwało się spore audytorium  nie mogliśmy zamknąć poszczególnych dni konferencyjnych.

Dziękujemy za udział w konferencji i zapraszamy na kolejne organizowane przez nas wydarzenia.

Patronat Honorowy

Partner merytoryczny

Patron medialny

Program

Dzień I: 18.11.2020 (środa)
PANEL: PLANETA

Moderator:
Hubert Bukowski (Polska) – Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju


10.00 – 10.15

Otwarcie konferencji
Małgorzata Drewnicka (Polska)Prezes Zarządu Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

10.15 – 10.45

Zero waste – trend, moda, polityka?
Beatrycze Bem (Polska) – Ekspert w obszarze komunikacji korporacyjnej i społecznej odpowiedzialności biznesu

10.45 – 11.15

Świadomy konsument – jak realizować cele sprzedażowe, uwzględniając eko-potrzeby klientów?
Kamil Wyszkowski (Polska)Prezes Zarządu Global Compact Network Poland

11.15 – 11.45

Ekonomia cyrkularna – GOZ – czy tylko duże firmy na to stać? Jak realizować GOZ w MŚP?
dr inż. Agnieszka Sznyk (Polska) Prezes Zarządu Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju

11.45 – 12.00

Przerwa

12.00 – 12.30

Wyzwania środowiskowe – działania na rzecz SDG podejmowane na świecie (np. Dania, Singapur, USA)
Russell Beard (Anglia) – Producent filmowy, podróżnik, pasjonat działań na rzecz ulepszania świata

12.30 – 13.00

Różnorodność biologiczna Małopolski jako niezbędny element zdrowia vs Społeczeństwo 5.0
lek. wet. Patrycja Adamska (Polska) – Kierownik Zespołu Projektów Karpackich Centrum UNEP/GRID Warszawa
dr Piotr Mikołajczyk – GRID Warszawa

Dzień II: 19.11.2020 (czwartek)
PANEL: LUDZIE

Moderator:
Hubert Bukowski (Polska) – Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju


10.00 – 10.30

Rola Sztucznej Inteligencji w rozwoju Społeczeństwa 5.0 – Perspektywa Centrum Badań nad Sztuczną Inteligencją AIRC w Tokio
prof. Junichi Tsujii (Japonia) Dyrektor Centrum Badań nad Sztuczną Inteligencją w Tokio

10.30 – 11.00

Green HR – zrównoważony HR – czym są, czy się różnią i jak wprowadzać je w firmie?
prof. Marek Matejun (Polska) Profesor Uniwersytet Łódzki
dr hab. Bożena Ewa Matusiak (Polska) Kierownik Katedry Analizy Danych i Systemów Inteligentnych Uniwersytet Łódzki
dr Izabela Różańska-Bińczyk (Polska) Adiunkt w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi Uniwersytet Łódzki

11.00 – 11.30

Nowoczesne technologie a zrównoważony rozwój
prof. Massimo Canducci (Włochy) Profesor, dyrektor ds. innowacji w Engineering Group Faculty Global Uniwersytet w Turynie

11.30 – 11.45

Przerwa

11.45 – 12.15

Nowoczesne technologie a prawa człowieka / pracownika w kontekście SDG
Jacqueline Kacprzak (Polska) Ekspert i wykładowca w dziedzinie praw człowieka i odpowiedzialnego biznesu

12.15 – 12.45

Globalne społeczeństwo, technologie i prawa człowieka
dr Jesus Bores Lazo (Hiszpania)

12.45 – 13.00

Zamknięcie konferencji

Prelegenci

Moderator:

Hubert Bukowski

Absolwent kierunków Ekonomia oraz Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy informacyjne w Szkole Głównej Handlowej. Wieloletni pracownik Instytutu Ekonomicznego Narodowego Banku Polskiego, gdzie zajmował się m.in. projekcjami ekonometrycznymi i oceną skutków regulacji. Prowadził projekty z szeroko pojętego obszaru innowacji zarówno w teorii (raporty i analizy na tematy m.in. implementacji gospodarki cyrkularnej, makroekonomicznych skutków nakładów na badania i rozwój, endogenicznych modeli wzrostu gospodarczego) jak i praktyce (wdrożenie narzędzi do zabezpieczania płatności komercyjnych).

prof. Junichi Tsujii (Japonia)

Dyrektor Centrum Badań nad Sztuczną Inteligencją  (Artificial Intelligence Research Center, AIST) w Tokio,  kieruje ośrodkiem badawczym podlegającym pod National Institute of Advanced Industrial Science and Technology – największą japońską publiczną organizację badawczą, zatrudniającą około 3200 pracowników. Informatyk specjalizujący się w przetwarzaniu języka naturalnego i eksploracji tekstu, szczególnie w dziedzinie biologii i bioinformatyki.

Jacqueline Kacprzak

Ekspert i wykładowca w dziedzinie praw człowieka i odpowiedzialnego biznesu. Członek Biura Grupy Roboczej OECD ds. Odpowiedzialnego Prowadzenia Biznesu. Radca Ministra w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Sekretarz rządowego Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw w latach 2014-2017. Mediator w sprawach cywilnych i gospodarczych. Współpracowała z organizacjami międzynarodowymi, jak Global Reporting Initiative (GRI) i Asia-Europe Foundation (ASEF).

Beatrycze Bem

Ekspert w obszarze komunikacji korporacyjnej i społecznej odpowiedzialności biznesu. Kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w sektorze paliwowym, finansowym, IT, energetycznym, automatyki przemysłowej i robotyki oraz FMCG. Jako członek zarządu fundacji korporacyjnej współodpowiedzialna za stworzenie podstaw działania organizacji, jej strategię, bieżące projekty społeczne oraz rozwój wolontariatu pracowniczego. Szkoleniowiec wspierający biznes i NGO w realizacji celów społecznie użytecznych.

dr inż. Agnieszka Sznyk

Prezes Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju. Doktor nauk rolniczych ze specjalizacją zrównoważona produkcja rolna. Ekspert od spraw zrównoważonego rozwoju i rozwoju społeczno-ekonomicznego społeczeństwa. Autorka licznych raportów i artykułów np. „Innowacje 2015”, “Wpływ innowacyjnych firm ponadnarodowych na rozwój społeczno-gospodarczy Polski”, “Metody pomiaru innowacji społecznych”.

Russell Beard (Anglia)

Producent filmowy, laureat wielu nagród, pasjonat działań na rzecz ulepszania świata. Współtwórca flagowego programu ekologicznego AL Jazeera „Earthrise”. Podróżuje po całym świecie, spotykając wpływowych ekologów i przedsiębiorców, innowatorów i aktywistów. Jego film „Singapur: najbardziej zielone miasto Azji” pokazuje, jak architekci i decydenci odpowiadają na potrzeby miast przyszłości: radzenie sobie z odpadami i rosnącym zapotrzebowaniem na tanie domy, żywność i transport publiczny.

prof. Marek Matejun

Posiada stopień naukowy doktora habilitowanego nauk o zarządzaniu. Jest profesorem akademickim w Katedrze Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na przedsiębiorczości i zarządzaniu małym biznesem, nowoczesnych koncepcjach i metodach zarządzania oraz metodologii badań w naukach o zarządzaniu. Interesuje się również zagadnieniami społecznej odpowiedzialności biznesu oraz nowymi trendami w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Jest autorem lub współautorem ponad 170 publikacji naukowych. Brał udział w wielu projektach badawczych, a także w wizytach badawczych na uczelniach w Finlandii, Chinach i Wielkiej Brytanii. Pełni funkcję Prezesa Social Science and Humanities Research Association (Indie).

dr hab. Bożena Ewa Matusiak

Doktor habilitowany nauk o zarządzaniu. Zatrudniona na stanowisku profesora uniwersyteckiego w Katedrze Informatyki, jest kierownikiem Katedry Analizy Danych i Systemów Inteligentnych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Jej zainteresowania dotyczą głównie zagadnień zrównoważonego rozwoju, energetyki odnawialnej i prosumenckiej, elastycznego zarządzania popytem i rozwoju inteligentnych miast, społeczeństwa 5.0, inteligentnych sieci i systemów inteligentnych oraz Zielonego ZZL. Jest autorką lub współautorką ponad 120 publikacji naukowych. Brała udział w wielu międzynarodowych projektach badawczych. Jest także kierownikiem Centrum Badań Zrównoważonego Rozwoju na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Prywatnie miłośniczka i praktykująca japońską sztukę walki – Aikido.

dr Izabela Różańska-Bińczyk

Posiada tytuł doktora nauk o zarządzaniu w dziedzinie ekonomii, jest zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Jest praktykiem i badaczem zarządzania zasobami ludzkimi. Aktualne obszary jej zainteresowań badawczych to przede wszystkim: zielone ZZL (zielone zarządzanie zasobami ludzkimi), zrównoważony rozwój oraz najnowsze trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Jest również członkiem Rady Programowej Centrum Badań Zrównoważonego Rozwoju na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz opiekunem Studenckiego Koła Naukowego „Personalni”.

prof. Massimo Canducci (Włochy)

Dyrektor ds. Innowacji of the Engineering Group Faculty Global of Singularity University. Od 1990 roku zajmuje się ICT i innowacjami – badaniami, doradztwem i specjalistycznymi szkoleniami. Często występuje na krajowych i międzynarodowych konferencjach poświęconych tematyce innowacji, transformacji cyfrowej, zarządzania innowacjami, zrównoważonego rozwoju i przyszłości. Jest profesorem na Executive MBA Ticinensis na Uniwersytecie w Pawii, wykłada zarządzanie innowacjami na Uniwersytecie w Turynie. Jest także członkiem Komitetu Sterującego Wydziału Inżynierii Uniwersytetu we Florencji. Jest członkiem kilku międzynarodowych grup roboczych zajmujących się obszarami innowacji przemysłowych, Blockchain i DLT, sztucznej inteligencji i zarządzania procesami innowacyjnymi na poziomie  krajowym (UNI), europejskim (CEN) i światowym (ISO i ONZ).

Kamil Wyszkowski

Przedstawiciel i prezes Rady UN Global Compact Network Poland, wykładowca Collegium Civitas, prawnik specjalizujący się w prawie międzynarodowym, ekspert w zakresie polityk ONZ i UE, w szczególności w zakresie działań na styku biznesu i administracji oraz włączania sektora prywatnego do wdrażania celów, polityk i standardów Organizacji Narodów Zjednoczonych. Od 2002 roku pracownik Organizacji Narodów Zjednoczonych. W latach 2009-2014 dyrektor biura United Nations Development Programme (UNDP) w Polsce, od 2004 do dziś Przedstawiciel UN GCNP (ONZ-owskiej sieci koordynującej z ramienia ONZ współpracę z biznesem, miastami, uczelniami wyższymi, administracją publiczną oraz organizacjami pozarządowymi). Jako pracownik ONZ zajmuje się również dyplomacją ekonomiczną, innowacjami społecznymi i gospodarczymi, ekonomią społeczną oraz projektowaniem przeskoków rozwojowych.

Patrycja Adamska

Lekarz weterynarii, absolwentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz podyplomowego studium zarządzania personelem. Od 2012 roku związana z Centrum UNEP/GRID-Warszawa. Zajmuje się koordynacją działań związanych z realizacją projektu “Karpaty Łączą”, którego głównym celem jest ochrona różnorodności biologicznej polskiej części Karpat oraz wdrażanie postanowień Konwencji Karpackiej. Od kilkunastu lat związana z trzecim sektorem. Zajmowała się koordynacją wielu działań o różnej tematyce (wolontariat sportowy, ekonomia społeczna, gry szkoleniowe). Przez kilka lat Dyrektor Centrum Edukacyjnego IQ w Warszawie.

Dr Jesus Bores Lazo (Hiszpania)

Radca prawny, profesor i międzynarodowy konsultant. Solidne doświadczenie zdobył dzięki współpracy z ponad 50 krajami w obszarze handlu, prawa międzynarodowego, rozwoju oraz praw własności intelektualnej i przemysłowej. Świadczył usługi m.in. dla UE, IADB, USAID, OBWE lub UNDP. Jest doktorem nauk prawnych (SJD) zarówno w USA, jak i w Europie oraz magistrem (LLM) w zakresie prawa europejskiego i porównawczego – posiada dwa niezależne tytuły z prawa i nauk politycznych oraz stosunków międzynarodowych. Wykłada na kilku międzynarodowych uniwersytetach w Ameryce i Europie.

dr Piotr Mikołajczyk

Doktor nauk przyrodniczych. Ukończył studia na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizując się w fizjologii owadów. Od 2001 roku pracuje w Centrum UNEP/GRID-Warszawa. Angażuje się przede wszystkim w projekty i zadania obejmujące zagadnienia związane z ochroną i zrównoważonym użytkowaniem różnorodności biologicznej oraz zrównoważonym rozwojem. Jego kariera zawodowa zapoczątkowała pracą naukowo-dydaktyczną na macierzystym Wydziale, w ramach której odbył stypendium naukowe Departamentu Rolnictwa USA. Następnie zaangażował się w działalność związaną z ochroną środowiska, której kolejne etapy obejmowały pracę w Programie Ochrony Środowiska Amerykańskiego Korpusu Pokoju w Polsce, a następnie w polskim Programie WWF.
Skip to content