ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
ePUAP: /marrsa/SkrytkaESP

EduLab - „Nowa
rzeczywistość - wyzwania
rynku pracy w czasach
nieprzewidywalnej zmiany”

27 października 2020 r.
godz. 9.00 - 15.00

Konferencja - podsumowanie

Dziesięć eksperckich wykładów i ponad stu dwudziestu uczestników na zorganizowanej we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie i Instytutem Badań Edukacyjnych EduLab – konferencji „Nowa rzeczywistość – wyzwania rynku pracy w czasach nieprzewidywalnej zmiany”

Prelegenci podczas swoich wystąpień odnieśli się do kluczowych zagadnień dzisiejszego rynku pracy. Omówione zostały tematy dotyczące jej zmiennych form (głównie pracy zdalnej), konieczności ciągłego uczenia się i zwiększania kompetencji, oraz zarządzania pracownikami w sytuacjach braku stabilności biznesowej.

Temat pracy zdalnej wywołał wśród uczestników bardzo dużo pytań i komentarzy. Analiza tematu przeprowadzona przez  prelegentów, omówienie zakresu, organizacji, motywacji, komunikacji w czasie pracy zdalnej oraz kontroli, poparte danymi statystycznymi przełoży się na wzrost wiedzy uczestników konferencji. Drugim istotnym  zagadnieniem była komunikacja – nakierowana na cele biznesowe, ale empatyczna, otwarta i  wielotorowa.

Dziękujemy Państwu za aktywny udział w konferencji i zapraszamy na kolejne organizowane przez nas wydarzenia!

Miejsce

Konferencja EduLab – „Nowa rzeczywistość – wyzwania rynku pracy w czasach nieprzewidywalnej zmiany” odbędzie się 27.10.2020 r., w formie online, za pośrednictwem ZOOM. Do zarejestrowanych uczestników zostanie wysłany link do spotkania.

Współorganizatorzy

Patronat medialny

Patronat honorowy

Program

9.00 – 9.15

Słowo wstępu
Małgorzata Drewnicka – Prezes Zarządu Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
Jan Gąsienica-Walczak – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie
dr hab. Łukasz Arendt – Dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych

BLOK DLA PRACOWNIKÓW

9.15 – 9.45

Praca zdalna a jednostka – jak odnaleźć wewnętrzną motywację w warunkach domowej izolacji?
Elżbieta Filipowicz – HR Biznes Partner, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

9.45 – 10.15

Uczenie się przez całe życie jako odpowiedź na zmieniający się rynek pracy
Anna Kida – Regionalny lider ds. ZSK, Instytut Badań Edukacyjnych

10.15 – 10.45

Craftowanie pracy – jak wykorzystać swoje kompetencje w najbardziej efektywny sposób?
Ewa Bodzińska-Guzik – Doradca zawodowy, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Anna Buczek – Ekspert w zakresie rynku szkoleń, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

10.45 – 10.55

Przerwa

10.55 – 11.25

Tryb pracy zdalnej w czasach kryzysu – jak skutecznie komunikować się w zespole i z pracodawcą?
Zuzanna Przybyła – Założyciel, Trener i Konsultant World Is Your Office

11.25 – 11.55

Jak skutecznie przeprowadzić klientów firmy i jej partnerów przez nagłą zmianę? – sprawdzone narzędzia i rozwiązania
Marzena Dolacińska – Dyrektor ds. Szkoleń i Rekrutacji, Firma Prudential

11.55 – 12.05

Przerwa

BLOK DLA MENEDŻERÓW

12.05 – 12.35

Idea uczenia się przez całe życie jako inwestycja w rozwój pracowników
Ewa Nieć – Regionalny Lider ds. ZSK, Instytut Badań Edukacyjnych

12.35 – 13.05

Rozwój pracowników w czasach pandemii – czym się kierować wybierając szkolenia e-learningowe?
Agnieszka Sasor-Ortyl – Specjalista ds. jakości, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

13.05 – 13.35

Jak skutecznie przeprowadzić zespół przez nagłą zmianę? – sprawdzone narzędzia i rozwiązania
Agnieszka Kauczyńska – Właściciel, Firma Synergy Consulting Group

13.35 – 13.45

Przerwa

13.45 – 14.15

Praca zdalna w dobie pandemii COVID-19 – wyniki z przeprowadzonych badań i praktyczne wskazówki.
Anna Dolot – Trener biznesu, Wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

14.15 – 14.45

Komunikacja w czasach kryzysu – jak przekazywać trudne decyzje pracownikom i klientom?
Maria Gierałt – HR Biznes Partner, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

14.45 – 15.00

Zakończenie i podsumowanie

Prelegenci

Moderator:

Elżbieta Gałucha

HR Biznes Partner w Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Doświadczony doradca biznesowy w zakresie poprawy komunikacji wewnętrznej, udrażniania procesów biznesowych oraz restrukturyzacji działań HR w przedsiębiorstwach. W ramach realizowanych projektów od wielu lat prowadzi wsparcie edukacyjne dla przedsiębiorców, wdraża skuteczne działania w zakresie współpracy międzypokoleniowej w firmach i odpowiada za opracowanie strategii i projektowanie działań CSR w małych i średnich przedsiębiorstwach. Absolwentka Społecznej Akademii Nauk (SWSPiZ), certyfikowany trener biznesu i Projekt Manager.

Marzena Dolacińska

Dyrektor ds. Szkoleń w Prudential. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie: opracowywania, wdrażania i realizacji procesów związanych z systemami rekrutacji, szkoleń, employer brandingu, rozwoju pracowników, tworzenia ścieżek karier i identyfikacji talentów. Z wykształcenia psycholog, absolwent Szkoły Trenerów i studiów MBA dla kadr HR. Pracowała dla branży wydawniczej, reklamowej, medycznej łącząc pracę w departamentach handlowych z rozwojem kompetencji sił sprzedaży. Od sześciu lat związana z branżą ubezpieczeniową.

Agnieszka Kauczyńska

Właścicielka firmy Synergy Consulting Group. Interim Menedżer, konsultant, trener zarządzania, doradca finansowy EFG, certyfikowany Project Manager, certyfikowany konsultant Extended DISC, mentor wspierający kadrę zarządzającą w rozwoju umiejętności przywódczych. Z wykształcenia magister finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. W pracy łączy swoją wieloletnią praktykę managerską i konsultingową z zakresu strategii, finansów i zarządzania firmą. Realizuje projekty planowania i wdrażania strategii, controllingu i zarządzania finansami. Przeprowadza zmiany w firmach w zakresie restrukturyzacji i reorganizacji. Wspiera Rady Nadzorcze, Właścicieli i Zarządy Firm w osiąganiu zaplanowanych celów biznesowych. Zrealizowała wiele projektów wdrożeniowych dla firm produkcyjnych, usługowych i handlowych.

Agnieszka Sasor-Ortyl

Specjalista pracujący w systemie zapewniania jakości kształcenia opartym na Małopolskich Standardach Usług Edukacyjno-Szkoleniowych, konsultant MSUES, od kilkunastu lat zajmuje się uczeniem dorosłych, usługami finansowanymi ze środków unijnych i Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Obecnie zajmuje się problematyką e-learningu oraz uczenia się w miejscu pracy.

Anna Buczek

Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego posiadająca kilkunastoletnie doświadczenie w nadzorze nad projektami dofinansowanymi ze środków Unii Europejskiej z zakresu rynku pracy, edukacji, włączenia społecznego. Ekspert w zakresie rynku szkoleń oraz podmiotowych systemów finansowania. Obecnie pracuje w projektach „Kierunek Kariera” oraz „Kierunek Kariera Zawodowa”, gdzie odpowiada za współpracę z firmami szkoleniowymi.

dr Anna Dolot

Trener biznesu z 14-letnim doświadczeniem, adiunkt na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, Ekspert HR w Grupie ATERIMA, wykładowca KSB UEK. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się podczas prowadzonych warsztatów, szkoleń i doradztwa z obszaru rekrutacji, selekcji, rozwoju, oceny, motywowania oraz zarządzania pracownikami.

Anna Kida

Regionalny lider ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w województwie Małopolskim. Swoje działania skupia na upowszechnianiu wiedzy na temat ZSK wśród Interesariuszy i Odbiorców ZSK poprzez udział w konferencjach dotyczących rynku pracy i edukacji oraz poprzez organizowanie i prowadzenie seminariów informacyjnych. Ponadto wspiera interesariuszy ZSK poprzez konsultacje indywidualne i prezentacje w tematyce dot. opisywania kwalifikacji, projektowania walidacji, w uzyskaniu uprawnień do certyfikowania. W regionie pełni rolę sieciującą interesariuszy systemu, ułatwiając znalezienie partnera  do podjęcia działań w ramach ZSK. Absolwentka Politechniki Krakowskiej. Wcześniej związana z biznesem, poprzez angażowanie  w działania związane z budowaniem świadomości marki. Od wielu lat działa aktywnie na rzecz trzeciego sektora.

Elżbieta Filipowicz

HR Biznes Partner w Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego HR BP z wieloletnim doświadczeniem w doradztwie i aktywnym wdrażaniu narzędzi zarządzania personelem w przedsiębiorstwach, m.in. w zakresie usprawniania i ewaluacji funkcjonujących systemów motywacyjnych z wykorzystaniem zarówno narzędzi finansowych, jak i pozafinansowych, diagnozowaniu efektywności systemów ocen, pod kątem ich przydatności oraz komplementarności z funkcjonującymi systemami (motywacyjnym, szkoleniowym), usprawnianiu procesów komunikacji zarówno pod względem efektywności, jak i jakości, z uwzględnieniem aspektów psychologii społecznej, psychologii konfliktu, socjologii. Absolwentka Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydział Zarządzania, Zarządzanie Kadrami Przedsiębiorstwa. Ukończyła liczne kursy i szkolenia m.in. „Certyfikowany kurs HR Biznes Partnera”, „Coaching według standardów ICG”, „Prince2R Foundation Certificate in Project Management”, „Prince2R Practitioner Certificate in Project Management”.

Ewa Bodzińska-Guzik

Psycholog, doradca zawodowy, koordynator wielu projektów realizowanych z funduszy europejskich, w tym projektu pilotażowego dotyczącego tworzenia systemu kwalifikacji. Bliskie są jej zagadnienia dotyczące zasobów ludzkich, zarządzania potencjałem i bilansowania kompetencji oraz szeroko rozumianych zagadnień dotyczących uczenia się dorosłych i rozwoju kariery. Obecnie pracuje w projekcie „Kierunek Kariera”, gdzie pełni funkcję koordynatora metodycznego, szkoli, superwizuje doradców zawodowych w tematyce bilansowania kompetencji i ich potwierdzania. Od 2015 roku poznaje i potem wdraża metody Design Thinking w rozwiazywaniu problemów i poszukiwaniu nowych, lepszych rozwiązań.

Ewa Nieć

Regionalny lider ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w województwie Małopolskim – pracownik Instytutu Badań Edukacyjnych, a także trener, coach i mediator. Entuzjastka uczenia się przez całe życie w sposób lekki, łatwy i przyjemny. Wcześniej związana zawodowo z dużymi organizacjami i małymi firmami. Dzieli się swoim doświadczeniem zawodowym podczas szkoleń, warsztatów, konferencji i spotkań indywidualnych. Wierzy, że praca zawodowa może być pasją i wspiera innych w dokonywaniu właściwych wyborów zawodowych.

Maria Gierałt

HR Biznes Partner w Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego współpracujący z małymi i średnimi przedsiębiorcami. Wdraża rozwiązania z obszaru CSR i zrównoważonego rozwoju, tworzy strategie CSR oraz strategie zarządzania wiekiem. Ma 20-letnie doświadczenie we współpracy z organizacjami w zakresie budowanie skutecznych zespołów, zarządzania zmianą, podnoszenia efektywności osobistej i biznesowej oraz usprawniania komunikacji. Ukończyła studia podyplomowe Employer Branding (AGH), językoznawstwo stosowane (UJ), jest certyfikowanym HR Biznes Partnerem, trenerem (Międzynarodowy Certyfikat – BTEC Professional Certificate, Edexcel) i coachem (Coach Certificate, Erickson College International).

Zuzanna Przybyła

Ekspert ds. pracy zdalnej i zespołów rozproszonych, konsultant z doświadczeniem korporacyjnym, MŚP oraz startupowym. Jej szerokie doświadczenie w zakresie zarządzania projektami (5 lat), zarządzania zespołem (5 lat), i prowadzenia własnego przedsiębiorstwa umożliwiają jej efektywną współpracę z reprezentantami każdego szczebla w organizacji. Założycielka agencji doradczo- szkoleniowej „World Is Your Office”.  Od 4 lat – dzięki doradztwu, szkoleniom, facylitacji  i innym, szytym na miarę projektom – wraz z zespołem z pasją, pomaga firmom mądrze wdrażać pracę zdalną i efektywnie nią zarządzać. Miała okazję pracować łącznie z ponad 60 zespołami i firmami, zarówno stacjonarnymi jak i w pełni zdalnymi, z różnych branż, z wielu krajów, w obszarach takich jak: rekrutacja, komunikacja, efektywność osobista i zespołowa, organizational design, narzędzia i procesy. Z obszaru pracy zdalnej szkoli zarówno trenerów (Train The Trainer), menedżerów, jak i zespoły pracowników / specjalistów. Pracowała m. in. dla Play, TERG S.A. (Mediaexpert), Google, Reckitt Benckiser, Budimex, Leanpassion, Performance Media, Objectivity, Arabella, Lexmotion.
Skip to content