ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
ePUAP: /marrsa/SkrytkaESP

Personality I.D.®

Poznaj swoje możliwości i potencjał. Zainwestuj w rozwój osobisty i kompetencje współpracowników. Personality I.D. to narzędzie pomiaru osobowości, poprawy pracy zespołowej, doskonalenia komunikacji przeznaczone również do zwiększenia wydajności pracy.


Jeśli chcesz niewielkim nakładem czasu i kosztów
 • Zwiększyć efektywność
 • Poprawić komunikacje
 • Usprawnić pracę w zespole
 • Wspomóc system rekrutacji
 • Tworzyć skuteczne zespoły projektowe
 • Układać plany osobistego rozwoju i ścieżki kariery
 • Nauczyć się twórczo rozwiązywać konflikty
Skorzystaj z Personality I.D.®
 • To rzetelne, sprawdzone i skuteczne narzędzie pomiaru Twoich możliwości, predyspozycji i atutów
 • Dzięki temu możesz pomóc sobie i zespołowi w którym pracujesz lub który tworzysz.
 • Dowiesz się co cię motywuje, co stresuje oraz jak rozwiązujesz problemy
 • Jak reagujesz na konflikty i jaki ma to wpływ na pracę w zespole
Personality I.D.® TEST
Odpowiedź na serie pytań – czas trwania ok 20 min.
 • Sposób prezentacji – wyników
  Raport opisujący szczegółowo osobowość, typowe zachowania i relacje pomiędzy poszczególnymi wymiarami. Interpretacja wyników z przedstawieniem szczegółowego profilu osobowości z zapisem konkretnych zachowań w ok dwudziestu dwóch kategoriach.
 • Analiza Raportu
  podczas spotkania indywidulanego z trenerem Personality I.D.

Raport Indywidualny
daje informację niezbędną do maksymalnego wykorzystania atutów pracownika dla dobra firmy czy instytucji. Jest wynikiem badania ponad 20 obszarów m.in. takich jak: obszar wewnętrznej troski, wkładu do organizacji/firmy, czynników stresu, typowych dziedzin zmagań, typowych silnych dziedzin, sugestii dla menadżera i wiele innych

Raport Zespołowy
pomaga organizacjom odkryć profil i dynamikę obecnych w nich zespołów. Umożliwia zrozumienie unikalnego profilu zespołu jako całości, ale również profili jego członków po to, by wprowadzać mądre decyzje odnośnie formowania składu zespołu.

Możliwości
: Poznanie potencjału każdego członka zespołu i jego wpływ na dynamikę grupy. Poznanie zakresu, w którym można zmieniać zachowanie poszczególnych osób w tym elastyczność czyli potencjał dostosowawczy w zależności od typu zachowań.

Korzyści
: Szczegółowe i dynamiczne poznanie osób tworzących zespół. Wskazanie strategicznych potrzeb pozwalające na wprowadzenie zmian i ich ocenę zanim nastąpi reorganizacja w zespole.

Co zyskujesz?
Efektywny zespół, skuteczna organizacja!
 • poprawa umiejętności pracy z klientem poprzez reagowanie na niego zgodnie z jego stylem
 • skuteczniejsze zarządzanie dzięki zrozumieniu predyspozycji i priorytetów pracowników
 • stajesz się świadomym, wszechstronnym i skutecznym liderem

Koszt:

 • 150 zł za 1 os. – test, analiza, diagnoza
 • Powyżej 10 os. – cena ustalana indywidualnie

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!

Renata Murawska
renata.murawska@marr.pl
+48 785 059 104
Agnieszka Kowszewicz
agnieszka.kowszewicz@marr.pl
+ 48 785 056 873

Równocześnie informujemy iż w MARR S.A. jest możliwość skorzystania z zestawu różnorodnych działań, które pozwalają na efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich dzięki uwzględnianiu potrzeb i potencjału pracowników.

Zapraszamy do projektu Leader HR: https://www.marr.pl/liderhr/

Skip to content