ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
ePUAP: /marrsa/SkrytkaESP

Faktoring

Faktoring to usługa, dzięki której przedsiębiorca nie musi już czekać́ na zapłatę za fakturę przez Klienta. Może realizować kolejne zlecenia, inwestować i rozwijać się. Faktoring w praktyce polega na zamianie należności firmy na gotówkę. Wkrótce planujemy wprowadzenie usługi faktoringu do naszej oferty.

 • faktoring niepełny z regresem.
  W przypadku gdy kontrahent domaga się wydłużonego terminu płatności faktur za dostarczone towary czy usługi lub zwleka z zapłatą, przedsiębiorca ma zablokowane środki na dalszy rozwój swojej firmy. Po podpisaniu umowy wypłacimy przedsiębiorcy część pieniędzy wynikających z faktury, a wobec dłużnika podejmiemy działania zmierzające do uzyskania zapłaty. Gdy ją otrzymamy, wypłacamy pozostałą część środków należną przedsiębiorcy pomniejszoną o z góry ustaloną opłatę.
 • faktoring odwrotny, pozwalający finansować dostawy.
  W imieniu firmy regulujemy zobowiązania wynikające z faktur wystawionych przez dostawców. Firma z kolei reguluje swoje zobowiązanie nie wobec dostawców, ale wobec MARR S.A. w dogodnym ustalonym, dla siebie terminie.

Oferta dla firm przede wszystkim z terenu Małopolski oraz Polski południowej prowadzących działalność gospodarczą co najmniej 24 miesiące.

Kwota limitu ustalana indywidualnie – nie więcej jednak niż 500 000 PLN.

Warunki:

 • umowa limitu faktoringowego ustalana na okres od 12 do 24 miesięcy z możliwością prolongowania na kolejny okres umowny
 • korzystne dla Klienta koszty obsługi faktoringu ustalane indywidualnie
 • preferencyjne warunki dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenach o niskiej aktywności gospodarczej
 • prowizja za udzielenie limitu faktoringowego ustalana na podstawie całokształtu oceny firmy
 • zabezpieczeniem spłaty limitu faktoringowego jest: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, pełnomocnictwo do rachunku bankowego, zastaw rejestrowy na należnościach
 • ponadto mogą zostać ustalone inne indywidualne warunki umowy zgodne z ustaleniami zawartymi pomiędzy MARR S.A. a Klientem.

Kontakt:

Tomasz Ryś, tel.: 785 059 082, e-mail: tomasz.rys@marr.pl
Marek Zawada, tel.: 785 059 083, e-mail: marek.zawada@marr.pl

 

Skip to content