ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00

Doradztwo w internacjonalizacji

Zapraszamy przedsiębiorców, którzy planują poszerzenie zasięgu swojej działalności gospodarczej o nowe rynki zbytu, poszukujących parterów lub inwestorów zagranicznych do realizacji wspólnych przedsięwzięć gospodarczych do skorzystania z doradztwa w zakresie internacjonalizacji.

Najpierw przeprowadzimy kompleksową diagnozę potencjału klienta, produktu, organizacji i zasobów, której wynikiem będzie ocena potencjału przedsiębiorstwa do zdobycia nowych rynków.

Kolejne etapy to realizacja konkretnych działań dostosowanych do potrzeb przedsiębiorcy, w tym w szczególności:

  • rozeznanie potencjalnych rynków zagranicznych do ekspansji,
  • strategii promocji produktów eksportowych w zależności od wybranego rynku docelowego,
  • nawiązywania relacji z partnerami zagranicznymi do wymiany handlowej, organizacji wspólnych przedsięwzięć gospodarczych,
  • przeprowadzeni analiz warunków formalno-prawnych prowadzenia działalności lub wprowadzenia produktu na rynku docelowym (normy, przepisy prawa, możliwości ochrony własności intelektualnej zwyczaje biznesowe),
  • poszukiwanie wsparcia instytucjonalnego i finansowego dla krajowych przedsiębiorców,
  • organizacji i logistyki wymiany handlowej, w tym sprzedaży internetowej,
  • kompleksowego wsparcia-asysty w zakresie kontaktów z kontrahentami zagranicznymi, udziału przedsiębiorcy w misjach i zagranicznych przedsięwzięciach targowych,
  • organizacji komercyjnych szkoleń i konferencji.

Usługa komercyjna świadczona przez doradców posiadających praktyczne doświadczenie i wiedzę w zakresie funkcjonowania rynków zagranicznych i budowania międzynarodowych relacji gospodarczych.

Kontakt:

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Departament Wsparcia Przedsiębiorczości
Dział Wsparcia Eksportu
mail: export@marr.pl
tel: 012 617 99 68
012 617 99 64


Wielkość czcionki
Kolory