ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
+48 12 617 66 66

Departamenty MARR

Siedziba:
ul. Kordylewskiego 11
31-542 Kraków
fax. 12 617 66 66
godz. pracy: pon.- pt.: 8.00 – 16.00


Dyrektor
Marian Janicki
tel. 12 617 99 27
e-mail: marian.janicki@marr.pl


Zastępca Dyrektora
Magdalena Zabiegała-Bielińska
tel. 12 617 99 38
e-mail: magdalena.bielinska@marr.pl

Do zadań departamentu należy m.in.:

 • współpraca z podmiotami zewnętrznymi (w tym jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami otoczenia biznesu, samorządami gospodarczymi, jednostkami naukowymi, przedsiębiorcami) w zakresie integracji działań na rzecz rozwoju regionalnego w kontekście dokumentów strategicznych Spółki,
 •  inicjowanie projektów o charakterze kluczowym w kontekście rozwoju regionalnego,
 • świadczenie usług doradczych (w tym oceny) w zakresie strategii, planów, rewitalizacji, badań, analiz rynku w kontekście rozwoju regionalnego,
 • realizacja aktywności stymulujących współpracę pomiędzy nauką i biznesem,
 • realizacja aktywności w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu,
 • realizacja aktywności w obszarze SMART City/ SMART Region,
 • realizacja aktywności w obszarze ekonomii społecznej,
 • realizacja aktywności w obszarze partnerstw lokalnych, sieci i klastrów,

Siedziba Departamentu:
ul. Kordylewskiego 11
31-542 Kraków
fax: 12 617 66 67
godz. pracy: pon.-pt.: 8.00 – 16.00


Dyrektor Departamentu:
Małgorzata Małek
tel. 12 617 99 32
e-mail: malgorzata.malek@marr.pl


Zastępca Dyrektora Departamentu:
Anna Wełmińska
tel. 12 417 74 04
e-mail: anna.welminska@marr.pl

Do zadań Departamentu należy:

 • realizacja zadań Regionalnej Instytucji Finansującej;
 • realizacja kontroli projektów w ramach POIR, POPW oraz POWER;
 • realizacja usług doradczych dla przedsiębiorców i osób zakładających działalność gospodarczą.

Regionalna Instytucja Finansująca PO IG:
ul. Kordylewskiego 11
31-542 Kraków
tel. 12 617 66 36
e-mail: poig@marr.pl
godz. pracy: pon.-pt.: 8.00 – 16.00


Dyrektor Departamentu:
Krystian Cieślak
tel. 12 617 66 80
e-mail: krystian.cieslak@marr.pl

Do zadań Departamentu należy:

 • realizacja projektów i programów związanych z tworzeniem kompleksowego systemu wsparcia rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w województwie małopolskim;
 • wsparcie procesu tworzenia przez departamenty Agencji projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych;
 • aktywne uczestnictwo we wdrażaniu projektów i programów strategicznych dla województwa małopolskiego;
 • uczestnictwo w projektach międzydepartamentalnych, regionalnych, krajowych oraz międzynarodowych.

Siedziba Departamentu:
ul. Kordylewskiego 11
31-542 Kraków
faks: 12 617 66 66
godz. pracy: pon.-pt.: 8.00 – 16.00


Dyrektor Departamentu:
Barbara Grodowska
tel. 12 617 66 08
e-mail: barbara.grodowska@marr.pl


Szkolenia
e-mail: szkolenia@marr.pl


Doradztwo
e-mail: doradztwo@marr.pl

Do zadań Departamentu należy:

 • przyjmowanie wniosków o udzielenie pożyczki;
 • analiza formalna i merytoryczna, wniosków;
 • współpraca z instytucjami finansowymi udzielającymi pożyczek i kredytów;
 • inicjowanie działań mających na celu promocję działalności pożyczkowej;
 • opracowywanie strategii rozwoju funduszu.

Siedziba Departamentu:
ul. Kordylewskiego 11
31-542 Kraków
fax: 12 617 66 67
e-mail: pozyczki@marr.pl
godz. pracy: pon.-pt.: 8.00 – 16.00


Dyrektor Departamentu:
Marek Budzik
tel. 12 617 66 30
e-mail: marek.budzik@marr.pl


Zastępca Dyrektora Departamentu
Rafał Wdowicz
e-mail: rafal.wdowicz@marr.pl


Konsultanci:

Do zadań Departamentu należy:

 • zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami własnymi Agencji;
 • prowadzenie działalności inwestycyjnej i remontowej;
 • nadzór nad stanem technicznym obiektów budowlanych Agencji w zakresie wymogów wynikających z przepisów prawa budowlanego;
 • zlecanie i koordynowanie specjalistycznych opinii i ocen stanu technicznego nieruchomości;
 • nadzór nad prowadzoną przez najemców i dzierżawców eksploatacją i sposobem korzystania z budynków.

Siedziba Departamentu
ul. Zakopiańska 58
30-418 Kraków
tel. 12 266 16 84
fax: 12 266 19 57
e-mail: dizn.kancelaria@marr.pl
godz. pracy: pon.– pt.: 7.30 -15.30


Dyrektor Departamentu
Marcin Dulian
tel. 12 266 16 84
e-mail: marcin.dulian@marr.pl


Business Park Zakopiańska
ul. Zakopiańska 58
30-418 Kraków
tel. 12 266 16 84
fax: 12 266 19 57

Zastępca Dyrektora ds. Business Park Zakopiańska
Agnieszka Jasiówka
e-mail: agnieszka.jasiowka@marr.pl


Business Park Nad Drwiną
ul. Nad Drwiną 10
30-741 Kraków
tel./fax 12 653 55 33

Zastępca Dyrektora ds. Business Park Nad Drwiną
Magdalena Janas
e-mail: magdalena.janas@marr.pl


Business Park Kordylewskiego
Kordylewskiego 11
31-542 Kraków
tel. 12 617 66 88, 12 617 66 26, 12 617 66 15

Zastępca Dyrektora ds. Business Park Kordylewskiego
Krzysztof Rajski
e-mail: krzysztof.rajski@marr.pl

Do zadań Departamentu należy:

 • prowadzenie i aktualizacja bazy danych terenów inwestycyjnych;
 • poszukiwanie i analiza terenów inwestycyjnych;
 • promocja potencjału gospodarczego Małopolski poprzez: udział w targach inwestycyjnych i misjach gospodarczych;
 • promocja oferty inwestycyjnej i eksportowej Małopolski podczas konferencji i spotkań biznesowych;
 • opracowywanie raportów i analiz dotyczących potencjału gospodarczego Małopolski;
 • pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.

Siedziba Departamentu:
ul. Podole 60
30-394 Kraków
fax. 12 617 66 66
godz. pracy: pon.-pt.: 8.00 – 16.00


Dyrektor Departamentu
Beata Górska-Nieć
tel. 12 620 91 40
e-mail: contact@businessinmalopolska.com


Regionalne Centrum Obsługi Inwestora
tel. 12 620 91 44
e-mail: contact@businessinmalopolska.com


Małopolskie Centrum Eksportu
tel. 12 620 91 43
e-mail: contact@businessinmalopolska.com

Siedziba Departamentu:
ul. Kordylewskiego 11
31-542 Kraków
fax: 12 617 66 66
godz. pracy: pon.-pt.: 8.00 – 16.00


Dyrektor Departamentu:

Jarosław Chlebda
nr. tel. 12 617 66 07
e-mail: jaroslaw.chlebda@marr.pl

Do zadań Departamentu należy:

 • prowadzenie działań na rzecz sprawnego zarządzania informacją
 • kreowanie i realizowanie polityki informacyjnej i wizerunkowej

Siedziba Departamentu:
ul. Kordylewskiego 11
31-542 Kraków
fax: 12 617 66 66
godz. pracy: pon.-pt.: 8.00 – 16.00


Dyrektor Departamentu
Edyta Przybylska
tel. 12 617 66 85
e-mail: edyta.przybylska@marr.pl


Zastępca Dyrektora Departamentu
Katarzyna Kirsz-Paruch
tel. 12 617 66 90
e-mail: katarzyna.kirsz@marr.pl

Do zadań Departamentu należy m.in.:

 • obsługa systemu informatycznego i telekomunikacyjnego Spółki
 • zapewnienie sprawnego obiegu dokumentacji w Spółce
 • prowadzenie dziennika podawczego i archiwum Spółki

Siedziba Departamentu:
ul. Kordylewskiego 11
31-542 Kraków
fax. 12 617 66 66
godz. pracy: pon.- pt.: 8.00 – 16.00


Dyrektor Departamentu
Agata Błahuciak
tel.: 12 417 74 23
e-mail: agata.blahuciak@marr.pl


Zastępca Dyrektora Departamentu
Jacek Kruk
tel.: 12 617 66 84
e-mail: jacek.kruk@marr.pl

Administratorem danych osobowych jest Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą ul. Kordylewskiego 11 31-542 Kraków. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Dane nie będą nikomu udostępniane. Przysługuje Pani/Panu prawo odstępu do treści danych oraz prawo ich poprawienia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uzyskania odpowiedzi.
Wielkość czcionki
Kolory