ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00

Departamenty MARR

Siedziba Departamentu:
ul. Kordylewskiego 11
31-542 Kraków
godz. pracy: pon.-pt.: 8.00 – 16.00


Dyrektor Departamentu:
Radosław Kurek
tel. 12 617 66 01
e-mail: radoslaw.kurek@marr.pl


Zastępca Dyrektora Departamentu
Jakub Cieśla
tel. 12 617 99 30
e-mail: jakub.ciesla@marr.pl


Zastępca Dyrektora Departamentu
Łukasz Gliński
tel. 12 617 99 31
e-mail: lukasz.glinski@marr.pl


Do zadań departamentu należy m.in.:

 • realizacja aktywności w obszarze kompleksowego wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w województwie małopolskim,
 • współpraca z podmiotami zewnętrznymi (w tym: jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami otoczenia biznesu, samorządami gospodarczymi, jednostkami naukowymi, przedsiębiorcami) w zakresie integracji działań na rzecz rozwoju regionalnego w kontekście dokumentów strategicznych Spółki,
 • inicjowanie i realizacja projektów i programów związanych z rozwojem regionalnym, w tym odpowiadających na zidentyfikowane problemy w kontekście Strategii Rozwoju województwa małopolskiego,
 • realizacja aktywności w obszarze zrównoważonego rozwoju, odpowiedzialnego biznesu oraz circular economy,
 • realizacja aktywności stymulujących synergię pomiędzy nauką a biznesem,
 • udział w projektach regionalnych, krajowych oraz międzynarodowych.

Siedziba Departamentu:
ul. Kordylewskiego 11
31-542 Kraków
fax: 12 617 66 67
godz. pracy: pon.-pt.: 8.00 – 16.00


Dyrektor Departamentu:
Małgorzata Małek
tel. 12 617 99 32
e-mail: malgorzata.malek@marr.pl


Zastępca Dyrektora Departamentu:
Anna Wełmińska
tel. 12 417 74 04
e-mail: anna.welminska@marr.pl

Do zadań Departamentu należy:

 • badanie potrzeb przedsiębiorców oraz promowanie i rozwój przedsiębiorczości w regionie,
 • realizacja usług doradczych dla przedsiębiorców i osób zakładających działalność gospodarczą,
 • realizacja projektów RPO w obszarach aktywizacji zawodowej i wsparcia na zakładanie działalności gospodarczej,
 • realizacja projektów międzynarodowych,
 • obsługa eksportera i importera,
 • doradztwo w wejściu na rynki zagraniczne.

Dyrektor Departamentu:
Krystian Cieślak
tel. 12 617 66 80
e-mail: krystian.cieslak@marr.pl

Do zadań Departamentu należy:

 • realizacja projektów i programów związanych z tworzeniem kompleksowego systemu wsparcia rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w województwie małopolskim;
 • wsparcie procesu tworzenia przez departamenty Agencji projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych;
 • aktywne uczestnictwo we wdrażaniu projektów i programów strategicznych dla województwa małopolskiego;
 • uczestnictwo w projektach międzydepartamentalnych, regionalnych, krajowych oraz międzynarodowych.

Siedziba Departamentu:
ul. Kordylewskiego 11
31-542 Kraków
faks: 12 617 66 66
godz. pracy: pon.-pt.: 8.00 – 16.00


Dyrektor Departamentu:
Barbara Grodowska
tel. 12 617 66 08
e-mail: barbara.grodowska@marr.pl


Szkolenia
e-mail: szkolenia@marr.pl


Doradztwo
e-mail: doradztwo@marr.pl

Do zadań Departamentu należy:

 • przyjmowanie wniosków o udzielenie pożyczki;
 • analiza formalna i merytoryczna, wniosków;
 • współpraca z instytucjami finansowymi udzielającymi pożyczek i kredytów;
 • inicjowanie działań mających na celu promocję działalności pożyczkowej;
 • opracowywanie strategii rozwoju funduszu.

Siedziba Departamentu:
ul. Kordylewskiego 11
31-542 Kraków
fax: 12 617 66 67
e-mail: pozyczki@marr.pl
godz. pracy: pon.-pt.: 8.00 – 16.00


Dyrektor Departamentu:
Marek Budzik
tel. 12 617 66 30
e-mail: marek.budzik@marr.pl


Zastępca Dyrektora Departamentu
Rafał Wdowicz
tel. 12 617 99 59
e-mail: rafal.wdowicz@marr.pl


Konsultanci:

Do zadań Departamentu należy:

 • zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami własnymi Agencji;
 • prowadzenie działalności inwestycyjnej i remontowej;
 • nadzór nad stanem technicznym obiektów budowlanych Agencji w zakresie wymogów wynikających z przepisów prawa budowlanego;
 • zlecanie i koordynowanie specjalistycznych opinii i ocen stanu technicznego nieruchomości;
 • nadzór nad prowadzoną przez najemców i dzierżawców eksploatacją i sposobem korzystania z budynków.

Siedziba Departamentu
ul. Nad Drwiną 10, 30-741 Kraków
Tel.12 653 55 33
e-mail: dizn.kancelaria@marr.pl
godz. pracy:pon.– pt.: 7.30 -15.30


Dyrektor Departamentu
Tomasz Stoch
tel. 12 653 55 33
e-mail: tomasz.stoch@marr.pl


Zastępca Dyrektora
Mariusz Górak
tel. 12 653 55 33
e-mail: mariusz.gorak@marr.pl


Business Park Zakopiańska
ul. Zakopiańska 58
30-418 Kraków


Business Park Nad Drwiną
ul. Nad Drwiną 10
30-741 Kraków
tel.12 653 55 33

Siedziba Departamentu:
ul. Kordylewskiego 11
31-542 Kraków
fax: 12 617 66 66
godz. pracy: pon.-pt.: 8.00 – 16.00


Dyrektor Departamentu:
Anna Karpierz
tel. 12 417 74 16
e-mail: anna.karpierz@marr.pl


Główny Księgowy:
Lucyna Piątkowska
tel. 12 617 66 13
e-mail: lucyna.piatkowska@marr.pl

Administratorem danych osobowych jest Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą ul. Kordylewskiego 11 31-542 Kraków. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Dane nie będą nikomu udostępniane. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich poprawienia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uzyskania odpowiedzi.
Wielkość czcionki
Kolory