ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
+48 12 617 66 66
klient

ZORIENTOWANIE NA KLIENTA
I JEGO POTRZEBY

klient

Realizacja sześciu projektów „Lider CSR – zarządzanie wiekiem”.

Projekty są współfinansowane ze środków EFS w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działania 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej Poddziałania 8.6.1. Realizacja programów przekwalifikowania pracowników i wsparcie dla pracodawców Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

marr.pl/csr/

Wielkość czcionki
Kolory