ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
ePUAP: /marrsa/SkrytkaESP
partnerstwo

PARTNERSTWA MIĘDZYSEKTOROWE NA RZECZ
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

partnerstwo
csrzz

Światowy Tydzień Działania na Rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju

Razem z uczniami krakowskich szkół zagraliśmy w autorską grę edukacyjną „Zrównoważona mapa świata”. Dzieci i młodzież poznały 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju m.in.: walka z głodem, ubóstwem, działania dla klimatu i pokój na świecie.

Gra zyskała wielką popularność. To doskonałe narzędzie edukacyjne realizowane w konwencji „bawić ucząc”.

Czytaj więcej
23sdz

Grywalizacja i edukacja – gry miejskie, gry strategiczne

Edukacja przez zabawę świetnie się sprawdza. Lubią ją młodsi i starsi. W ramach realizacji naszej misji edukacyjnej opracowaliśmy gry edukacyjne oparte na realizacji zadań bezpośrednio związanych ze Zrównoważonym Rozwojem . Są to gry strategiczne i gry miejskie, których tematyka zorientowana jest na konkretne zagadnienia w obszarze 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Czytaj więcej
MRiPR_wertykalne_pl-01

Grupy Robocze przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej

Przedstawiciele MARR S.A. biorą udział w pracach dwóch grup roboczych działających w ramach Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Wynikiem zaangażowania Grupy roboczej ds. społecznej odpowiedzialności administracji jest opracowanie Przewodnika dla administracji centralnej oraz Platformy dobrych praktyk. Wkład merytoryczny i ramy programowe obu narzędzi zostały wypracowane w 2019 roku. Aktualnie Platforma jest już udostępniona roboczo, kończą się także prace nad Przewodnikiem.

Czytaj więcej
4

Konferencja: Czy CSR się opłaca?

13 listopada 2019 r. odbyła się konferencja realizowana przez stowarzyszenie Dźwigacze Kultury: Czy CSR się opłaca. Przedstawicielka MARR wzięła udział w godzinnym panelu eksperckim, gdzie na żywo odpowiadała na pytania trzystuosobowej publiczności oraz pytania zadane on-line.

Czytaj więcej
Kurtyna_Moment_news

MARR SA – fundatorem  kurtyny w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie

Zaprojektowana przez Stanisława Wyspiańskiego w 1892 roku, zrealizowana po 125 latach i w całości  sfinansowana  przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego – więcej

fab lab

FabLab Małopolska

FabLab (z ang. Fabrication Laboratory) utworzony, jako jeden z projektów strategicznych Województwa Małopolskiego. Za jego realizację odpowiada Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. i powołana przez nią fundacja Inteligentna Małopolska. Inicjatywa realizowana jest we współpracy z Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie. FabLab Małopolska otwarty jest dla każdego, a jego działalność opiera się o system abonamentowy oraz cykliczną organizację warsztatów i wydarzeń, także we współpracy z instytucjami oświaty, szkołami i uczelniami wyższymi.  więcej

23sd

Małopolska Science Fund Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Fundusz utworzony  we współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie ma przyczynić się do zwiększenia innowacyjności gospodarki województwa małopolskiego poprzez stymulowanie popytu na innowacje i wzmacnianie współpracy nauki i gospodarki.

Czytaj więcej
Skip to content