ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
partnerstwo

PARTNERSTWA MIĘDZYSEKTOROWE NA RZECZ
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

partnerstwo
csrzz

Światowy Tydzień Działania na Rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju

Razem z uczniami krakowskich szkół zagraliśmy w autorską grę edukacyjną „Zrównoważona mapa świata”. Dzieci i młodzież poznały 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju m.in.: walka z głodem, ubóstwem, działania dla klimatu i pokój na świecie.

Gra zyskała wielką popularność. To doskonałe narzędzie edukacyjne realizowane w konwencji „bawić ucząc”.

W odpowiedzi na potrzeby rynku gra została przygotowana w wielu odsłonach: dla dzieci,  młodzieży oraz dla dorosłych.

Edycja dla osób dorosłych dostosowywana jest do potrzeb organizacji, która chciałaby zorganizować grę np. dla swoich pracowników. Udział w grze to nie tylko świetna zabawa i integracja ale przede wszystkim możliwość praktycznego zaprezentowania realizacji 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju w odniesieniu do praktyki biznesowej przedsiębiorstwa, uczelni czy działania jednostki samorządu terytorialnego.

Jeśli macie Państwo w planach spotkanie integracyjne lub event – wykorzystajcie go do szerzenia wiedzy. Gwarantujemy przy tym świetną zabawę!

Czytaj więcej
23sdz

Grywalizacja i edukacja – gry miejskie, gry strategiczne

Edukacja przez zabawę świetnie się sprawdza. Lubią ją młodsi i starsi. W ramach realizacji naszej misji edukacyjnej opracowaliśmy gry edukacyjne oparte na realizacji zadań bezpośrednio związanych ze Zrównoważonym Rozwojem . Są to gry strategiczne i gry miejskie, których tematyka zorientowana jest na konkretne zagadnienia w obszarze 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Stopień trudności zadań, tematykę i efekty gry dostosowujemy do danej realizacji. Pojemna formuła zabaw sprawdza się w odniesieniu do różnych grup odbiorców. Możemy je również realizować w rozmaitych przestrzeniach. Jeśli więc chcesz pracowników lub młodzież edukować, ale chcesz aby była to edukacja przyjemna, ekscytująca i wciągająca – wybierz jedną z naszych gier!

Obiecujemy 100% zaangażowania i doskonałe rezultaty!


Jeśli chcesz poznać szczegóły napisz do nas: dwr@marr.pl.

Czytaj więcej
MRiPR_wertykalne_pl-01

Grupy Robocze przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej

Przedstawiciele MARR S.A. biorą udział w pracach dwóch grup roboczych działających w ramach Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Wynikiem zaangażowania Grupy roboczej ds. społecznej odpowiedzialności administracji jest opracowanie Przewodnika dla administracji centralnej oraz Platformy dobrych praktyk. Wkład merytoryczny i ramy programowe obu narzędzi zostały wypracowane w 2019 roku. Aktualnie Platforma jest już udostępniona roboczo, kończą się także prace nad Przewodnikiem.

Grupa robocza ds. innowacji dla zrównoważonego rozwoju zajmowała się upowszechnianiem idei zrównoważonego rozwoju wśród przedsiębiorców. Wynikiem prac w 2019 roku jest przygotowanie cyklu warsztatów dla przedstawicieli MiŚP.  Spotkania organizowane będą w 9 regionach Polski. W Małopolsce organizatorem zostanie MARR. W 2019 roku opracowano merytoryczny zakres spotkania, założenia i wytyczne organizacyjne, przygotowano narzędzie diagnozujące dla Przedsiębiorców / Uczestników oraz przeprowadzono warsztaty pilotażowe. Aktualnie trwają prace nad cyklem warsztatów dla przedsiębiorców z sektora MiŚP.

Czytaj więcej
4

Konferencja: Czy CSR się opłaca?

13 listopada 2019 r. odbyła się konferencja realizowana przez stowarzyszenie Dźwigacze Kultury: Czy CSR się opłaca. Przedstawicielka MARR wzięła udział w godzinnym panelu eksperckim, gdzie na żywo odpowiadała na pytania trzystuosobowej publiczności oraz pytania zadane on-line.

Pytania dotyczyły szeroko rozumianego pojęcia CSR, praktyki wdrażania go w przedsiębiorstwach, oraz zasad właściwego opracowania strategii CSR w firmach. Konferencja transmitowana była przez live – streaming, czat obserwowało 9 800 użytkowników.

Czytaj więcej
Kurtyna_Moment_news

MARR SA – fundatorem  kurtyny w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie

Zaprojektowana przez Stanisława Wyspiańskiego w 1892 roku, zrealizowana po 125 latach i w całości  sfinansowana  przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego – więcej

fab lab

FabLab Małopolska

FabLab (z ang. Fabrication Laboratory) utworzony, jako jeden z projektów strategicznych Województwa Małopolskiego. Za jego realizację odpowiada Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. i powołana przez nią fundacja Inteligentna Małopolska. Inicjatywa realizowana jest we współpracy z Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie. FabLab Małopolska otwarty jest dla każdego, a jego działalność opiera się o system abonamentowy oraz cykliczną organizację warsztatów i wydarzeń, także we współpracy z instytucjami oświaty, szkołami i uczelniami wyższymi.  więcej

23sd

Małopolska Science Fund Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Fundusz utworzony  we współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie ma przyczynić się do zwiększenia innowacyjności gospodarki województwa małopolskiego poprzez stymulowanie popytu na innowacje i wzmacnianie współpracy nauki i gospodarki.

Fundusz inwestuje w projekty B+R w województwie małopolskim pozyskiwane na wczesnym etapie ich rozwoju (Proof of Principle, Proof of Concept. Projekty pozyskiwane będą z AGH, a w późniejszym terminie również  z innych małopolskich uczelni i instytutów badawczych. Do 2021 roku założyciele funduszu będą go zasilać kwotami 5 mln złotych rocznie. 80% kapitału będzie pochodzić z budżetu MARR S.A., a 20% – AGH. Za zarządzanie Funduszem będzie odpowiadać Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A

Czytaj więcej
Wielkość czcionki
Kolory