ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
+48 12 617 66 66
partnerstwo

PARTNERSTWA MIĘDZYSEKTOROWE NA RZECZ
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

partnerstwo

MARR SA – fundatorem  kurtyny w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie,.

Zaprojektowana przez Stanisława Wyspiańskiego w 1892 roku, zrealizowana po 125 latach i w całości  sfinansowana  przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego – więcej

FabLab Małopolska

FabLab (z ang. Fabrication Laboratory) utworzony, jako jeden z projektów strategicznych Województwa Małopolskiego. Za jego realizację odpowiada Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. i powołana przez nią fundacja Inteligentna Małopolska. Inicjatywa realizowana jest we współpracy z Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie. FabLab Małopolska otwarty jest dla każdego, a jego działalność opiera się o system abonamentowy oraz cykliczną organizację warsztatów i wydarzeń, także we współpracy z instytucjami oświaty, szkołami i uczelniami wyższymi.  więcej

Małopolska Science Fund Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Fundusz utworzony  we współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie ma przyczynić się do zwiększenia innowacyjności gospodarki województwa małopolskiego poprzez stymulowanie popytu na innowacje i wzmacnianie współpracy nauki i gospodarki.

Fundusz inwestuje w projekty B+R w województwie małopolskim pozyskiwane na wczesnym etapie ich rozwoju (Proof of Principle, Proof of Concept. Projekty pozyskiwane będą z AGH, a w późniejszym terminie również  z innych małopolskich uczelni i instytutów badawczych. Do 2021 roku założyciele funduszu będą go zasilać kwotami 5 mln złotych rocznie. 80% kapitału będzie pochodzić z budżetu MARR S.A., a 20% – AGH. Za zarządzanie Funduszem będzie odpowiadać Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A

Wielkość czcionki
Kolory