ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
+48 12 617 66 66

DOKUMENTY

  • Kodeks Etyki Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA: pobierz

  • Strategia Odpowiedzialnego Biznesu
    Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA na lata 2018-2023: pobierz

  • Odpowiedzialny Biznes Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., tzw. Commitment

Dokument przyjęty przez Zarząd MARR S.A. w dniu 22 czerwca 2018 r. W ramach Strategii Odpowiedzialnego Biznesu Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. na lata 2018-2023 wyróżniono 4 kluczowe obszary, w ramach których zdefiniowano łącznie 13 zobowiązań, mających charakter celów szczegółowych. Inicjatywy wyszczególnione w ramach zobowiązań będą realizowane przez MARR S.A., jak również w partnerstwie z Interesariuszami. Realizowane zadania odpowiadają na następujące cele zrównoważonego rozwoju:


  • W ramach realizacji celów Strategii, Zarząd MARR S.A. podpisał także Kartę Partnerstwa na Rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals SDGs).

Celem Partnerstwa jest zintegrowanie przedstawicieli różnych środowisk we współpracy na rzecz efektywnego osiągania celów zrównoważonego rozwoju w oparciu o Agendę 2030. Agenda 2030 zawiera 17 celów i 169 zadań w ramach trzech obszarów – gospodarczego, środowiskowego i społecznego. Cele to m.in.: czysta i dostępna energia, wzrost gospodarczy i godna praca, innowacyjność, mniej nierówności, zrównoważone miasta i społeczności, odpowiedzialna produkcja i konsumpcja. Sygnatariusze Karty prowadzą działania mające na celu aktywne angażowanie się i odpowiedzialne wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju zarówno wewnątrz organizacji,  Partnerstwa przystąpiło ponad 70 podmiotów reprezentujących różne środowiska, które złożyły łącznie ponad 130 zobowiązań.

Wielkość czcionki
Kolory