ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
ePUAP: /marrsa/SkrytkaESP

DOKUMENTY

 • Strategia Rozwoju MARR: pobierz
  wraz ze Strategią Odpowiedzialnego Biznesu na lata 2020-2030:
  pobierz

 • Kodeks Etyki Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA: pobierz

 • W ramach realizacji celów Strategii, Zarząd MARR S.A. podpisał także Kartę Partnerstwa na Rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals SDGs).

Celem Partnerstwa jest zintegrowanie przedstawicieli różnych środowisk we współpracy na rzecz efektywnego osiągania celów zrównoważonego rozwoju w oparciu o Agendę 2030. Agenda 2030 zawiera 17 celów i 169 zadań w ramach trzech obszarów – gospodarczego, środowiskowego i społecznego. Cele to m.in.: czysta i dostępna energia, wzrost gospodarczy i godna praca, innowacyjność, mniej nierówności, zrównoważone miasta i społeczności, odpowiedzialna produkcja i konsumpcja. Sygnatariusze Karty prowadzą działania mające na celu aktywne angażowanie się i odpowiedzialne wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju zarówno wewnątrz organizacji,  Partnerstwa przystąpiło ponad 70 podmiotów reprezentujących różne środowiska, które złożyły łącznie ponad 130 zobowiązań.

 • Raport „odpowiedzialny biznes w Polsce 2019. Dobre praktyki”

  W 2020 roku opublikowana została 18 edycja raportu: „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. W tej prestiżowej publikacji upubliczniane są zweryfikowane praktyki firm w zakresie CSR i zrównoważonego rozwoju. Ich liczba pokazuje, że obszary te stają się integralnym elementem życia gospodarczego i społecznego w Polsce.
Czytaj więcej

 • Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2018. Dobre praktyki”Po raz 17. ukazał się największy w Polsce przegląd CSR – Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Premiera raportu miała miejsce 28 marca 2019 r.Coraz więcej firm wdraża i realizuje działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility – CSR). Potwierdza to najnowsza edycja publikacji Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Podsumowuje ona rozwój CSR w 2018 roku, a jej główną część stanowią zgłoszone przez firmy dobre praktyki m.in. prowadzone przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego.
Czytaj więcej
Skip to content