ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00

DOKUMENTY

 • Strategia Rozwoju MARR: pobierz
  wraz ze Strategią Odpowiedzialnego Biznesu na lata 2020-2030:
  pobierz

 • Kodeks Etyki Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA: pobierz

 • W ramach realizacji celów Strategii, Zarząd MARR S.A. podpisał także Kartę Partnerstwa na Rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals SDGs).

Celem Partnerstwa jest zintegrowanie przedstawicieli różnych środowisk we współpracy na rzecz efektywnego osiągania celów zrównoważonego rozwoju w oparciu o Agendę 2030. Agenda 2030 zawiera 17 celów i 169 zadań w ramach trzech obszarów – gospodarczego, środowiskowego i społecznego. Cele to m.in.: czysta i dostępna energia, wzrost gospodarczy i godna praca, innowacyjność, mniej nierówności, zrównoważone miasta i społeczności, odpowiedzialna produkcja i konsumpcja. Sygnatariusze Karty prowadzą działania mające na celu aktywne angażowanie się i odpowiedzialne wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju zarówno wewnątrz organizacji,  Partnerstwa przystąpiło ponad 70 podmiotów reprezentujących różne środowiska, które złożyły łącznie ponad 130 zobowiązań.

 • Raport „odpowiedzialny biznes w Polsce 2019. Dobre praktyki”

  W 2020 roku opublikowana została 18 edycja raportu: „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. W tej prestiżowej publikacji upubliczniane są zweryfikowane praktyki firm w zakresie CSR i zrównoważonego rozwoju. Ich liczba pokazuje, że obszary te stają się integralnym elementem życia gospodarczego i społecznego w Polsce.

http://odpowiedzialnybiznes.pl/raport2019/

Do raportu zgłaszają się duże firmy z ich pełnymi programami CSR oraz małe przedsiębiorstwa informujące nawet o pojedynczych działaniach. Cieszymy się z naszej obecności w tym doborowym towarzystwie. W tym roku do raportu przyjęte zostały praktyki MARR S.A.:Praktyki stałe:

  • Projekty Lider CSR – Zarządzanie Wiekiem – projekty promujące świadome zarządzanie pracownikami w myśl zasad CSR, pomagające przedsiębiorcom tworzyć strategie zarządzania personelem wielopokoleniowym w firmie.
  • Studia podyplomowe CSR Management – jakościowa edukacja w zakresie CSR dla pracowników firm i przedsiębiorców
  • Program Pomysłów Pracowniczych – ewaluacja dobrej praktyki: “Konkurs Idea MARR” – działanie nakierowane na włączenie pracowników w kreowanie ich środowiska pracy
  • Strategia Odpowiedzialnego Biznesu Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. na lata 2018 – 2023 – przemyślane, konkretne działania na rzecz biznesowego kształtowania środowiska lokalnego oraz wpływu na interesariuszy
  • Działalność charytatywno-sponsoringowa – otwartość na potrzeby osób i firm
  • Kodeks Etyki Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. – wdrożony w praktykę życia pracowniczego zestaw wskazówek i zasad etycznego postępowania
  • Grupowe ubezpieczenie na życie – adresowane do pracowników ubezpieczenie podnoszące ich bezpieczeństwo w życiu codziennym
  • Operowanie funduszami pożyczkowymi na efektywność energetyczną, rewitalizację – realny wpływ na środowisko urbanistyczne, umożliwianie zmian pro-środowiskowych i pro-ekologicznych

Praktyki nowe:

  • Studia podyplomowe Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa – kolejne studia kierunkowe oferujące nowoczesną wiedzę i promujące zagadnienie zrównoważonego rozwoju w biznesie
  • Projekt Lider HR – zarządzanie zespołem wielopokoleniowym – projekt wspierający przedsiębiorców w implementacji narzędzi HR w zespole, w celu poprawienia jakości pracy pracowników
  • Gra edukacyjna „Zrównoważona mapa świata” – gra strategiczna realizująca zasadę „bawiąc uczyć” – nakierowana na praktyczną edukację w zakresie 17 celów zrównoważonego rozwoju
  • Grupa na FB „Zrównoważona Małopolska” – grupa edukacyjna zorientowana na dostarczanie wiedzy w zakresie wydarzeń i praktycznych wskazówek umożliwiających realizację CSR w praktycznym życiu
  • Rowerem do pracy – praktyka zachęcająca pracowników do korzystania z roweru, zamiast samochodu.

Czytaj więcej

 • Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2018. Dobre praktyki”Po raz 17. ukazał się największy w Polsce przegląd CSR – Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Premiera raportu miała miejsce 28 marca 2019 r.Coraz więcej firm wdraża i realizuje działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility – CSR). Potwierdza to najnowsza edycja publikacji Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Podsumowuje ona rozwój CSR w 2018 roku, a jej główną część stanowią zgłoszone przez firmy dobre praktyki m.in. prowadzone przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego.

http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/raport-2018/

W niniejszym raporcie został wyróżniony m.in.:

  • Kodeks Etyki Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, który określa wartości i reguluje trzy kluczowe obszary oddziaływania: relacje wewnętrzne, relacje z interesariuszami zewnętrznymi, troskę o środowisko naturalne.
  • Strategia Odpowiedzialnego Biznesu Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, jako uzupełnienie Strategii Rozwoju Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego na lata 2018–2030. Wyróżnione obszary obejmują: zorientowanie na klienta i jego potrzeby, partnerstwo międzysektorowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, ochronę środowiska oraz bezpieczeństwo pracy, kulturę etyczną, satysfakcję i zaangażowanie pracowników.
  • Konkurs Idea MARR – zebranie pomysłów pracowników Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego na nowy produkt bądź usługę lub usprawnienie wewnętrzne.
  • Operowanie funduszami pożyczkowymi na efektywność energetyczną ma zwiększyć efektywności energetyczną w sektorze mieszkaniowym. Oferta kierowana jest do spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, Towarzystw Budownictwa Społecznego, jednostek samorządu terytorialnego i podległych im podmiotów (w zakresie budynków komunalnych) zlokalizowanych na terenie województwa małopolskiego
  • Małopolska Science Fund – Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych uruchomiony przez Małopolską Agencje Rozwoju Regionalnego, który będzie inwestować w projekty naukowe pozyskiwane na wczesnym etapie ich rozwoju.
  • prowadzenie projektu Lider CSR – zarządzanie wiekiem. Polega on na wsparciu przedsiębiorców we wdrażaniu nowych strategii w postaci działań o charakterze doradczym z zakresu zarządzania wiekiem oraz bonów wdrożeniowych na doposażenia/wyposażenia stanowisk pracy.
  • prowadzenie projektu Dobry Czas na Biznes, który obejmuje wsparcie na szkolenia, doradztwo oraz bezzwrotną dotację w wysokości do 25 tys. zł na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej.
  • prowadzenia studiów podyplomowych na kierunku Lider CSR – społeczna odpowiedzialność biznesu w strategii firmy.

Ponadto zostały podkreślone praktyki stosowane przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego m.in.

  • umożliwianie skorzystania z oferty grupowego ubezpieczenia na życie oraz pakietu dodatkowej opieki medycznej. Firma zachęca również pracowników do korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
  • podejmowanie finansowania w formie sponsoringu albo darowizny różnych inicjatyw społecznych, obejmujących przede wszystkim instytucje działające na rzecz promocji gospodarki, wspierające rozwój przedsiębiorczości, angażujące się w inicjatywy społeczne, kulturalne, edukacyjne i prozdrowotne na terenie Małopolski
  • zaangażowanie się w powstanie nowej kurtyny w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie pozwoliło Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego na połączenie kultury, biznesu i wartości.

Czytaj więcej
Wielkość czcionki
Kolory