ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00

Uwaga: nabór wstrzymany – Limit zgłoszeń został wyczerpany.
Informacja o możliwości wznowienia  naboru uzupełniającego zostanie opublikowana w marcu 2022.


25.01.2022 o godzinie 9.00 zostanie uruchomiony nabór uzupełniający.


Informujemy o wznowieniu naboru uzupełniającego od dnia 25.01.2022 do wyczerpania oszczędności wynoszących 370 000 zł. (wartość dofinansowania)
W przypadku powstania kolejnej puli oszczędności Operator planuje następny nabór uzupełniający w marcu 2022.

Rekrutacja do projektu Akademia Menadżera MŚP – podniesienie kompetencji kadry menadżerskiej odbywa się poprzez:
• formularz rejestracyjny PARP
• a następnie formularz zgłoszeniowy wakademiamarr.pl

Archiwum

27.09.2021 godz. 13.45 – z powodu wyczerpania dostępnych środków – nabór został wstrzymany.


Informujemy o wznowieniu naboru od dnia 27.09.2021 do wyczerpania środków przewidzianych w harmonogramie na rok 2021.

Rekrutacja do projektu Akademia Menadżera MŚP – podniesienie kompetencji kadry menadżerskiej odbywa się poprzez:
• formularz rejestracyjny PARP
• a następnie formularz zgłoszeniowy wakademiamarr.pl

Uwaga – ZMIANA REGULAMINU W DNIU 15.09.2021
Aktualne dokumenty zamieszczono w zakładce: dokumenty

Najważniejsze zmiany w Regulaminie polegają na:
1. zmniejszeniu liczby załączników składanych w trakcie rekrutacji,
2. uszczegółowieniu zasad realizacji usług szkoleniowych,
3. skrócenie czasu realizacji umowy do 4 miesięcy,
4. dostosowaniu Regulaminu projektu do zmiany Wytycznych PARP, w tym Regulaminu BUR.
W związku z uruchomieniem elektronicznego systemu rekrutacji i akceptacji usług rozwojowych w ramach projektu Akademia Menadżera MŚP – zadanie podniesieniu kompetencji kadry menadżerskiej (tzw. zadanie podstawowe AM3) informujemy Państwa o zmianie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa wraz z załącznikami.

Uwaga – ZMIANA REGULAMINU W DNIU 14.01.2021
Wersja dokumentów z 14.01.2021: pobierz

Najważniejsze zmiany polegają na:

  1. prowadzeniu elektronicznej rekrutacji w uruchomionym Systemie elektronicznym ,  w tym procesu podpisywania Umowy o udzielenie wsparcia
  2. akceptacji wszystkich karty usług rozwojowych realizowanych w ramach podpisanej Umowy o udzielenie wsparcia w uruchomionym Systemie elektronicznym – kart służących opracowaniu Diagnozy potrzeb szkoleniowych oraz kart zgłaszanych usług rozwojowych
  3. dostosowaniu zasad monitoringu usług zdalnych do obowiązujących Wytycznych BUR

W ślad za opublikowanymi przez PARP nowymi Wytycznymi na stronie BUR dot. świadczenia usług rozwojowych metodami zdalnego dostępu oraz monitoringu takich usług informujemy Państwa o zmianie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa oraz przyjęciu Suplementu do Regulaminu w projekcie Akademia Menadżera MŚP.

Najważniejsze zmiany w Regulaminie polegają na:

1/ zniesieniu 30 – dniowego terminu, w którym należy rozpocząć usługę opracowania Diagnozy

2/ wprowadzeniu obowiązku przedstawienia do akceptacji karty usługi opracowania Diagnozy stacjonarnie i zdalnie w przypadku przedsiębiorców, którzy do dnia 09.04.2020 nie dokonali zapisu w BUR na usługę dot. Diagnozy. Karty należy przesyłać na adres am3@marr.pl.

Najważniejsze wymogi wprowadzone Suplementem do Regulaminu regulują sposób postępowania przedsiębiorców w przypadku korzystania z usług świadczonych zdalnie.

W celu uporządkowania tych wymogów przygotowaliśmy dla Państwa poradnik w postaci opisu ścieżek postępowania (plik dostępny https://www.marr.pl/am3/dokumenty-i-ogloszenia/) w zależności od rodzaju usługi, z której zamierzają Państwo skorzystać:

  1. Usługa zdalna – zmiana usługi stacjonarnej na zdalną (tzn. usługa była opublikowana w BUR jako stacjonarna)
  2. Usługa zdalna (doradcza, szkoleniowa, studia podyplomowe)
  • Usługa zdalna doradcza (doradztwo, coaching, mentoring).

Jednocześnie informujemy, że do Suplementu do Regulaminu  zostały wprowadzone odpowiednie zapisy i dodatkowe wzory dokumentów umożliwiające Państwu udział w usługach prowadzonych metodami zdalnego dostępu i zapewnieniu ich kwalifikowalności w projekcie.

Wielkość czcionki
Kolory