ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
ePUAP: /marrsa/SkrytkaESP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Baza Usług Rozwojowych (BUR) to działająca już ponad 7 lat na polskim rynku ogólnodostępna baza, oferująca usługi rozwojowe i szkoleniowe. Pozwala ona rozwijać kompetencje, zdobywać nowe umiejętności i kwalifikacje

Z Bazy Usług Rozwojowych mogą korzystać pracownicy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, przedsiębiorcy prowadzący MŚP oraz osoby prywatne w wybranych województwach. Od stycznia 2020 r. do teraz w BUR opublikowano 320 tys. usług rozwojowych z 12 kategorii tj. zdrowie i medycyna, biznes, języki, informatyka i telekomunikacja  oraz prawo jazdy. W tym czasie  zrealizowano 95 tys. usług, które trwały 3,6 mln godzin szkoleniowych. Ponad 40,5 tys. firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw przeszkoliło swoich pracowników.

Do bezpłatnego zamieszczania swoich usług szkoleniowych i doradczych zapraszamy  firmy, które mają w swojej ofercie ciekawe szkolenia rozwojowe.

Na usługi rozwojowe zamieszczone w BUR, uczestnicy mogą otrzymać dofinansowanie europejskie w wysokości nawet 80 proc.
Baza Usług Rozwojowych – wszystkim się opłaca.
Więcej informacji na stronie: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

Bank Gospodarstwa Krajowego


Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) to polski bank rozwoju, jedyna taka instytucja w kraju. BGK wspiera zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Polski. Jego działania wpływają na powstawanie miejsc pracy, budowę mieszkań, rozwój infrastruktury i poprawę jakości powietrza. Bank dba o przyszłe pokolenia – buduje kapitał społeczny, rozwija przedsiębiorczość i zapewnia odpowiedzialne finansowanie. Jest obecny w każdym regionie Polski, a także za granicą – ma swoje przedstawicielstwa w Brukseli, Londynie, Frankfurcie nad Menem i Amsterdamie. BGK wspiera eksport i ekspansję zagraniczną polskich firm. Jest pomysłodawcą, współzałożycielem i głównym udziałowcem Funduszu Trójmorza, który inwestuje w infrastrukturę transportową, energetyczną i cyfrową w krajach regionu Trójmorza. BGK, poprzez współpracę z biznesem, sektorem publicznym i instytucjami finansowymi, odpowiada na potrzeby gospodarcze oraz podejmuje szereg inicjatyw promujących zrównoważony rozwój.www.bgk.pl

Agencja Rozwoju Przemysłu


Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) dysponuje instrumentami wsparcia dla firm sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz dużych. W ramach Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju ARP współpracuje z kluczowymi polskimi instytucjami wspierającymi rozwój przedsiębiorstw. Dzięki wiedzy oraz zasobom kadrowym wypracowała kompleksową ofertę produktów finansowych skierowanych do polskich przedsiębiorców.

Oferta finansowa ARP obejmuje:

 • pożyczki obrotowe, inwestycyjne, restrukturyzacyjne i antyinflacyjne,
 • leasing operacyjny, finansowy i zwrotny maszyn i urządzeń,
 • faktoring pełny, z przejęciem ryzyka niewypłacalności klienta, ubezpieczony w KUKE,
 • wsparcie przedsiębiorców będących eksporterami lub realizujących kontrakty eksportowe poprzez dostępne instrumenty gwarancyjne KUKE S.A. zabezpieczające spłatę pożyczki do 80% wartości finansowania,
 • udział w programie Polityka Nowej Szansy.

ARP Leasing jest  spółką utworzoną w 100% przez Agencje Rozwoju Przemysłu. Specjalizuje się w leasingu przemysłowym, szczególnie maszyn i urządzeń do produkcji przemysłowej, linii i ciągów technologicznych, automatyki i robotyki przemysłowej oraz pojazdów specjalistycznych. Wspiera działalność badawczo-rozwojową oraz włącza się w realizację Programów Rządowych wsparcia dla Przedsiębiorców. Pełną ofertę ARP Leasing można znaleźć na stronie: www.arpleasing.pl

Polityka Nowej Szansy

Polityka Nowej Szansy to program pomocowy, realizowany w oparciu o Ustawę o udzieleniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców z dnia 16 lipca 2020 r. Pomoc publiczna w ramach programu ma charakter zwrotny i skierowana jest do mikro-, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Polityka Nowej Szansy jest odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej (niewypłacalnych lub zagrożonych niewypłacalnością) i wymagają wsparcia w procesie odzyskiwania długookresowej zdolności do konkurowania na rynku lub wymagają wsparcia płynności finansowej z powodu zaistnienia wyjątkowych i nieprzewidywalnych okoliczności. Program skierowany jest również do podmiotów planujących lub znajdujących się w toku sądowego postępowania restrukturyzacyjnego.

Rodzaje wsparcia obejmują:

 • pomoc na ratowanie przedsiębiorcy
 • pomoc na tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne
 • pomoc na restrukturyzację


Informacje o ofercie finansowej ARP można otrzymać na stronie www lub osobiście w Centrach Obsługi Przedsiębiorców w 7 lokalizacjach: w Gdyni, Białymstoku, Warszawie, Lublinie, Katowicach, Wrocławiu oraz Poznaniu.

AKCES Edukacja


Wiemy, że innowacyjności nie można zarządzić ani zlecić, a innowatorzy jutra dziś siedzą w szkolnych ławkach.

Od ponad 20 lat staramy się zafascynować młodych ludzi nauką i nowymi technologiami oraz wyposażyć ich w cenne umiejętności przydatne w pracy i życiu codziennym. Oferujemy międzynarodowy program FIRST® LEGO® League, który:

 • buduje kompetencje STEAM (ang. Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics) (nauka, technika, inżynieria, sztuka, matematyka),
 • rozwija umiejętności manualne i techniczne,
 • uczy samodzielnego myślenia, podejmowania decyzji, pracy w grupie i dobrej organizacji,

a wszystko to dzieje się podczas pracy nad rozwiązaniem realnych zadań, skupiających się na bieżących problemach otaczającego świata.

Niewiarygodne tempo zmian, jakim podlega rzeczywistość, rzutuje na wiele dziedzin naszego życia. Nie sposób przewidzieć, jakie wyzwania postawi przed nami przyszłość, lecz już teraz możemy rozwijać uniwersalne umiejętności (z wykorzystaniem narzędzi STEAM) u tych, którzy będą się z nią mierzyć.

Jesteśmy pierwszym ogniwem w budowaniu kultury innowacyjności w Twojej organizacji.Koordynatorem polskiej edycji FIRST® LEGO® League jest Fundacja ALE Nauczanie
ul. Wysogotowska 9, 62-081 Przeźmierowo
e-mail: kontakt@alenauczanie.edu.pl
www.alenauczanie.edu.pl

Business Intelligence


MISJA
Misją redakcji jest, dzielenie się wiedzą z tymi, którzy jej potrzebują. Przyświeca ona Elżbiecie Jachymczak, Redaktor naczelnej Business Intelligence od początku prowadzenia działalności.
Jako redakcja i wydawnictwo kierujemy swoją uwagę do przedsiębiorców, pracowników korporacyjnych oraz każdej osoby, która ceni sobie rzetelne źródło wiedzy.

ZAANGAŻOWANIE
W redakcji pracujemy zawsze na najwyższych obrotach i z pełnym zaangażowaniem. Artykuły przygotowywane są przez najlepszych ekspertów na rynku. Każda informacja jest weryfikowana przed jej publikacją. Treści są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i zawierają eksperckie komentarze.

ZASIĘGI
Business Intelligence to najszybciej rozwijający się portal biznesowy w Polsce. W zeszłym roku, kiedy startowaliśmy 31.03. nasz portal był na 87 pozycji. Dzięki publikacji wartościowych i merytorycznych artykułów dla przedsiębiorców, menadżerów, dyrektorów i pracowników korporacji zyskaliśmy ponad 300 tyś. wyświetleń.
Dziś jesteśmy w TOP5 w wynikach wyszukiwania Google. Każdy materiał prasowy publikowany jest według najwyższych standardów i jakości SEO.
To pozwala naszym klientom, którzy budują markę dzięki mediom docierać do szerokiego grona odbiorców, a ich publikacje wyświetlają się na pierwszych pozycjach w wyszukiwarce.

Potrzebujesz podpowiedzi, jak najlepiej wykorzystać media do skutecznego budowania swojej marki? Wiemy, jak dobrze pisać w sieci, aby skutecznie budować markę dzięki mediom.


business-intelligence.com.pl

BLDG Dotacje sp. z o.o.


Świadczymy kompleksowe usługi wsparcia w procesie wdrażania nowych produktów i usług na rynek, począwszy od projektowania koncepcji i założeń biznesowych, analizę możliwości finansowania, modelowanie procesów i opracowanie dokumentacji, aż po obsługę inwestycji, pozyskanie finansowania i wsparcie w jego rozliczeniu. Naszą specjalizacją są również usługi związane z digitalizacją procesów firmowych, w tym automatyzacją przedsiębiorstw poprzez cyfryzację lub robotyzację prowadzonych procesów.


bldg.pl

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) jest agencją rządową od 15 lat łączącą świat nauki i biznesu. Tworzy odpowiednie warunki do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Poprzez współfinansowanie procesów B+R wspiera rodzimych przedsiębiorców, istotnie zmniejszając ich ryzyko biznesowe towarzyszące wdrażaniu przełomowych projektów badawczych. Misją NCBR jest realizacja zadań służących społecznemu i gospodarczemu rozwojowi Polski oraz rozwiązywanie konkretnych cywilizacyjnych problemów jej mieszkańców. NCBR pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej w programach operacyjnych: Inteligentny Rozwój oraz Wiedza Edukacja Rozwój. Realizuje szereg programów krajowych i międzynarodowych, a także projekty związane z bezpieczeństwem i obronnością państwa. Z rocznym budżetem na prace B+R rzędu miliarda euro NCBR jest obecnie największym w kraju i regionie ośrodkiem wspierania rozwoju nauki i gospodarki.www.gov.pl/ncbr/

Biuro Informacji i Analiz Naukowych BIAN


Jesteśmy zespołem doświadczonych researcherów, badaczy i analityków. Zapewniamy wysokiej jakości usługi doradztwa z zakresu finansowania działalności badawczo-rozwojowej.

Pomagamy przedsiębiorcom, inwestorom oraz agencjom marketingowym zbudować solidne podstawy naukowe, ułatwiające wdrożenie nowych produktów na rynek. Prowadzimy analizy i badania istniejących produktów, dzięki którym nasi klienci podejmują świadome decyzje dotyczące przyszłości swojego biznesu.

Specjalizujemy się w jakościowym researchu, analizie danych oraz prowadzeniu badań jakościowych dla różnych branż. Wyróżnia nas wiedza z zakresu towaroznawstwa oraz analiz sensorycznych, dająca naszym klientom kompletny obraz badanych produktów.

W zakresie naszych usług znajdują się:

 • Market Insight,
 • Research i analiza danych,
 • Wyszukiwanie nisz rynkowych,
 • Badania jakościowe,
 • Transfer Innowacji,
 • Dofinansowanie i doradztwo w zakresie B+R,
 • Design Thinking,
 • Sesje „Living lab”,
 • Analiza potencjału innowacyjności organizacji,
 • Szkolenia i doradztwo dla biznesu.

Nasz nowy adres:
Biuro Informacji i Analiz Naukowych BIAN
ul. Urzędnicza 20/11, 30-051 Kraków

Centrum Business in Małopolska


Centrum Business in Małopolska to wyjątkowa w skali kraju inicjatywa działająca na rzecz rozwoju gospodarczego województwa małopolskiego. Tworzą ją trzy instytucje: Województwo Małopolskie, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego oraz Krakowski Park Technologiczny. Centrum jest regionalnym partnerem Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Centrum oferuje zintegrowany system obsługi inwestorów oraz eksporterów. Przedsiębiorca może uzyskać tutaj kompleksową informację na temat procesu inwestycyjnego, pomoc w znalezieniu odpowiedniej lokalizacji dla nowej inwestycji, doradztwo w kwestiach dotyczących eksportu.

Dzięki aktywnej polityce promocyjnej Centrum dostarcza aktualności w zakresie działalności inwestycyjnej oraz eksportowej, bieżące informacje o zewnętrznych źródłach dofinansowania działalności, a także bieżące informacje o gospodarce regionu.

Wszystkie usługi Centrum są bezpłatne.


Centrum Business in Małopolska
ul. Podole 60, 30-394 Kraków
businessinmalopolska.pl

Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska


Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska wspiera innowacyjność Małopolski poprzez łączenie biznesu z nauką. Realizuje krajowe i międzynarodowe projekty nakierowane na rozwój nauki i podniesienie konkurencyjności regionalnych przedsiębiorstw.

Głównymi obszarami działalności jest wsparcie w zakresie:

 • komercjalizacji wyników badań,
 • rozwoju kariery naukowej,
 • uczestnictwa w programach ramowych,
 • współpracy naukowców PK z przedsiębiorcami,
 • transferu technologii,
 • wdrażania innowacji w firmach.

Sieć Enterprise Europe Network jest skierowana dla przedsiębiorców chcących przeprowadzić swoją firmę przez trudny proces pozyskiwania lub zbywania nowoczesnych technologii. Jeśli chcesz aby twoja firma pokazywała się na międzynarodowych targach, podpisywała zagraniczne kontrakty, uczestniczyła w międzynarodowych projektach, kupowała lub sprzedawała technologie na całym świecie – skorzystaj z naszej oferty.Nasz ośrodek EEN znajduje się przy Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska
Kontakt : enterprise@transfer.edu.pl, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
www.transfer.edu.pl

Erasmus+ InnHUB


W kwietniu tego roku w obecności Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego, Agencja Programu Erasmus+ i Uniwersytet Ekonomiczny powołały do życia Centrum Innowacji Programu Erasmus + czyli Erasmus+ InnHUB. Centrum mieści się na kampusie Uniwersytetu Ekonomicznego w pawilonie C.

Priorytetem działalności Erasmus+ INNHub w Krakowie jest promocja programu Erasmus+, w szczególności zmierzająca do uzyskania w kolejnych konkursach większej liczby dobrej jakości wniosków o dotację z wysokim stopniem rozwiązań innowacyjnych. Jest to także międzysektorowe centrum innowacji, które swoją działalność poświęcać będzie europejskim programom edukacyjnym oraz popularyzacji oferty Erasmusa+ jako programu umożliwiającego wspieranie innowacyjności nie tylko w kształceniu dzieci, ale także w rozwoju zawodowym pracowników firm i w procesach innowacji przebiegających w firmach uczelniach.

InnHub będzie prowadził warsztaty dla biur uczelnianych zajmujących się informowaniem pracowników uczelni o możliwości pozyskiwaniem środków na realizacje międzynarodowych i międzysektorowych projektów edukacyjnych, dotyczące nowych zasad wnioskowania do projektów Erasmusa w nowej perspektywie budżetowej Programu Erasmus+. Przeprowadzi Akademię Lidera dla utalentowanych liderów tworzących projekty, pokazując im innowacyjne projekty jako dobre praktyki, konsultując pomysły z liderami innowacji z różnych gałęzi gospodarki. Działalność nowo otwartego punktu ukierunkowana będzie integracją potencjału w województwie małopolskim uczelni, szkół, ośrodków kształcenia zawodowego, przedsiębiorców na rzecz budowania systemu kształcenia i kształtowania kompetencji zawodowych, tworząc synergie między tymi podmiotami.


erasmusplus.org.pl

FabLab Małopolska

To miejsce gdzie możesz zmienić swój pomysł w rzeczywistość, dzięki nowoczesnym urządzeniom oraz profesjonalnej pomocy. Tu możesz skorzystać z drukarek 3D, lasera, pracowni krawieckiej bądź laboratorium komputerowego. To miejsce nie tylko dla przedsiębiorców, ale dla wszystkich kreatywnych osób.


FabLab Małopolska
ul. Królewska 65a
30-081 Kraków
fablabmalopolska.pl

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie


Grodzki Urząd Pracy w Krakowie jest jednostką, do której zadań należą m.in.:

 • Udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy, a także pracodawcom w pozyskaniu pracowników;
 • Inicjowanie tworzenia dodatkowych miejsc pracy poprzez refundowanie pracodawcy kosztów ich wyposażenia lub doposażenia oraz udzielanie pomocy bezrobotnym w podejmowaniu działalności na własny rachunek np. przyznawanie jednorazowo środków z Funduszu Pracy na uruchomienie działalności gospodarczej;
 • Inicjowanie, organizowanie, wdrażanie i finansowanie usług i instrumentów rynku pracy;
 • Pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy;
 • Prowadzenie poradnictwa zawodowego oraz informacji zawodowej dla bezrobotnych i poszukujących pracy.

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie oferuje możliwość ubiegania się o wsparcie finansowe, związane z zatrudnieniem osoby bezrobotnej, m.in.:

 • Prace interwencyjne – zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę z dofinansowaniem pracodawcy przez urząd pracy części wynagrodzenia za zatrudnienie osoby bezrobotnej. Okres wypłacania refundacji jest uzależniony od czasu na jaki zostanie zatrudniona osoba bezrobotna.
 • Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – to pomoc finansowa udzielana przez urząd pracy w związku z wyposażeniem lub doposażeniem stanowiska pracy i zatrudnieniem na tym stanowisku skierowanego bezrobotnego lub skierowanego niepozostającego w zatrudnieniu lub niewykopującego innej pracy zarobkowej opiekuna osoby niepełnosprawnej przez okres 24 miesięcy.
 • Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy – to niskooprocentowane środki zwrotne przyznawane na utworzenie stanowiska pracy i zatrudnienie na tym stanowisku bezrobotnego lub niepozostającego w zatrudnieniu lub nie wykonującego innej pracy zarobkowej opiekuna osoby niepełnosprawnej przez okres minimum 12 miesięcy, z zachowaniem wszystkich korzyści pożyczki w przypadku zatrudnienia ww. osób przez okres 36 miesięcy.

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie
ul. Wąwozowa 34  31-752 Kraków
gupkrakow.praca.gov.pl

INSPIRE Sourcing

Założone w 2007 roku INSPIRE Sourcing to nowoczesna organizacja doradcza, która wspiera Partnerów w osiąganiu ich celów poprzez kompleksowe usługi doradcze, szkoleniowe i rekrutacyjne. Wprowadzamy innowacyjne metody pracy z ludźmi, w oparciu o diagnozę potencjału osobowościowego. Specjalizujemy się w realizacji warsztatów konsultacyjnych oraz rozwoju celowym. Wspieramy cykle rekrutacyjne, tworzymy i planujemy ścieżki kariery.

Wprowadzamy innowacyjne metody pracy w oparciu o najnowsze narzędzia analityki consultingowej. Naszą misją jest wspieranie organizacji w angażowaniu się w to, co jest dla nich opłacalne i biznesowo uzasadnione. Stoimy na straży rentowności działań podejmowanych przez naszych Partnerów i wspieramy ich w dopasowywaniu kompetencji i procesów do rzeczywistych potrzeb biznesowych wynikających z analizy finansowej organizacji.

Wykorzystując najnowsze narzędzia dostępne na rynku usług doradczych prowadzimy diagnozę całych organizacji oraz indywidualnych predyspozycji biznesowych i osobowościowych. Przy podejściu kompleksowym i partnerskim, nasi Klienci uzyskują zwrot z inwestycji (ROI) w proces rozwojowy już w trakcie jego realizacji. Wspólnie ustalamy Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI), które następnie służą nam do weryfikacji naszych wspólnych działań. Ich wyniki wykorzystujemy do usprawnienia procesów i definiowania rozwoju celowego, służącego budowie naturalnej ścieżki kariery z perspektywy pracodawcy oraz pracownika.

INSPIRE Sourcing s.j. obecnie posiada stałych klientów w całym kraju z różnych branż min. Amplus, Buczek, OPteam, NEW Man, Valvex, BZWBK, MPK Kraków, ASP Kraków, Toyota Tsusho, Mitsubishi Electric, Delphi, SMA Magnetics, Oknoplast, Nitus, Piekarnia Familijna, Weegree i wielu innych. To świadczy nie tylko o zaufaniu do jakości, którą świadczy firma, ale również do możliwości zapewnienia wymaganego w projekcie poziomu zatrudnienia.

Czytaj więcej

isourcing.pl

K&K Consulting


K&K Consulting to nowoczesna, dynamiczna, bazującą na wiedzy firm doradcza. K&K Consulting powstała w 2004 roku i od początku działalności jest otwarta na nowe rozwiązania i technologie. Na doświadczenie K&K Consulting składa się ponad 200 000 zrealizowanych godzin doradczych (w tym 45 000 zrealizowanych godzin doradczych w ostatnich 3 latach) i ponad 5 000 wykonanych zleceń. Wiedza i doświadczenie wyniesione z olbrzymiej ilości zrealizowanych projektów doradczych to wymierna korzyść dla klientów K&K Consulting. Firma dostarczała swoją wiedzę zarówno dla dużych, średnich, małych jak i mikrofirm, urzędów czy organizacji non-profit.

Od początkowych lat działalności bardzo istotnym elementem oferty było pozyskiwanie dotacji europejskich. K&K Consulting obecnie to usługi każdorazowo dopasowane do potrzeb klienta (szyte na miarę). Doświadczenie firmy, dobra organizacja procesów wewnętrznych oraz wysokie standardy pracy pozwalają dostarczać klientowi, w sposób powtarzalny, usługi wysokiej jakości. Potencjał K&K Consulting tworzy synergia ludzi, ich doświadczeń, wykształcenia i umiejętności.

Oferta firmy to m.in.:

 • Opracowanie narzędzi do kontroli rentowności i płynności firmy oraz/i jej grup przychodowych
 • Pogłębiona dedykowana analiza kosztów, przychodów, płynności
 • Optymalizacja procesowa głównie poprzez tworzenie narzędzi do zarządzania procesowego/projektowego
 • Wartościowanie stanowisk pracy pozwalające ustalić obiektywną siatkę wynagrodzeń z uwzględnieniem specyfiki firmy jak i otoczenia rynkowego i w efekcie wpłynąć na obniżenie rotacji
 • Opracowanie konstrukcji i zasad premiowych/motywacyjnych wraz z przekazaniem narzędzi do bieżącego ich wyliczania
 • Okresowa ocena pracownicza (poza samą wieloczynnikową oceną pozwala identyfikować obszary wymagające wsparcia, czy mocne strony zarówno pracowników jak całych zespołów)
 • Analiza przedwdrożeniowa w zakresie transformacji cyfrowej identyfikująca jakie procesy i jak można usprawnić poprzez zastosowanie narzędzia informatycznego
 • Pozyskiwanie dotacji inwestycyjnych oraz w obszarach szkoleniowo-doradczych
 • Zarządzanie projektami objętymi dofinansowaniem
 • Szkolenia z tematyk wskazanych wyżej i pokrewnych

www: https://www.kkc.pl/
e-mail: kontakt@kkc.pl

konta w Bazie Usług Rozwojowych PARP:
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/wyszukiwarka/dostawca-uslug/podglad?id=10706
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/wyszukiwarka/dostawca-uslug/podglad?id=39590

Linked: https://www.linkedin.com/company/k&k-consulting/
Facebook: https://www.facebook.com/KKConsultingPL


Klaster EduTech


Proces twórczy wynika z własnej inicjatywy każdej społeczności, dlatego ważne jest tworzenie warunków dla pomysłodawców, zachęt oraz przestrzeni do podejmowania kreatywnych działań i wspólnych przedsięwzięć. Kryzys spowodowany pandemią spowodował dynamiczny rozwój branży edtech, odnotowując znaczący, liczony w milionach, wzrost użytkowników platform e-learningowych, aplikacji i rozwój cyfrowych narzędzi do nauki.

Klaster eduTech, to inicjatywa która stanowi odpowiedź na obecne wyzwania rynku i potrzeby wielu środowisk. Środowisk, które  chcą wspólnie uczestniczyć w tworzeniu warunków dla rozwoju nowoczesnych, wysoko wykwalifikowanych kadr, umiejących wykorzystywać, tworzyć i ulepszać technologie edukacyjne, z zachowaniem zrównoważonego rozwoju, bezpieczeństwa oraz harmonii pomiędzy technologią, życiem i naturą. Środowisk różnorodnych, którym zależy na rozwoju nowoczesnych narzędzi, innowacyjnych procesów i metodyk oraz wyrównaniu dostępu do uczenia się nowej generacji.


Kontakt:

klasteredutech@marr.pl

Klaster LifeScience Kraków

Klaster LifeScience Kraków to sieć współpracy instytucji i firm z makroregionu Polski  Południowej, które połączyły wspólne cele i wizja rozwoju ekosystemu innowacji w obszarze biotechnologii i life science:

 • Tworzenie sieci współpracy w obszarze Life Science, umożliwiającej efektywne połączenie i wykorzystanie istniejącego w tym obszarze potencjału osób, przedsiębiorstw, uczelni wyższych, jednostek naukowo-badawczych, instytucji otoczenia biznesu oraz władz lokalnych i regionalnych.
 • Wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności w obszarze life science oraz tworzenie warunków dla skutecznej komercjalizacji wyników prac badawczych i rozwojowych
 • Łączenie i rozwijanie zasobów oraz kompetencji z obszaru life science w celu efektywnego wykorzystywania zarówno istniejących możliwości, jak i szans związanych z rozwojem innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy.

Inicjatywę Klaster LifeScience Kraków tworzą podmioty należące zgodnie z kryterium działalności podstawowej do 6-ciu „grup interesów”:

 1. BioF – działalność innowacyjna w obszarze life science i biotechnologii
 2. BIZ – działalność pomocnicza w sektorze otoczenia biznesu
 3. MED – usług medyczne i ochron zdrowia
 4. R&D – działalność w sektorze badań rozwojowych
 5. EDU – działalność e zakresie nauki i edukacji
 6. GOV – władze samorządowe i regionalne

Działalność w ramach Klastra LifeScience Kraków obejmuje dwa współzależne łańcuchy wartości, wywodzące się z dziedziny biotechnologii i nauk o życiu:

 1. Produkty i Technologie Dla Zdrowia i Jakości Życia, obejmujący badania nad lekami, diagnostykę medyczną, e-zdrowie i telemedycynę, technologie terapeutyczne i urządzenia medyczne, produkty lecznicze i wyroby medyczne (kosmetyczne).  
 2. Produkty i Technologie dla zrównoważonego rozwoju i bioekonomii, obejmujący nowoczesne-zrównoważone rolnictwo, zdrową żywność i żywienie, środowisko oraz biogospodarkę.  

Koordynatorem przedsięwzięcia jest Fundacja Klaster LifeScience Kraków powołana w 2013 r., jako samodzielny i niezależny podmiot dedykowany rozwojowi Klastra. Działania Fundacji skupiają się na celach określanych z perspektywy (a) Bio-Regionu oraz (b) Partnerów Klastra. Fundacja jest narzędziem umożliwiającym Partnerom Klastra zwiększenie efektywności działania, a władzom samorządowym efektywną realizację sektorowej polityki rozwoju gospodarki opartej na wiedzy.

Inicjatywa Klaster LifeScience Kraków jest otwarta – do porozumienia może przystąpić, na zasadach dobrowolności i woli współpracy, każdy podmiot, który (a) prowadzi działalność związaną z sektorem life science lub oferuje usługi skierowane do osób i podmiotów tego sektora oraz (b) akceptuje cele i zasady współdziałania w ramach Klastra.


lifescience.pl

Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.


Krakowski Park Technologiczny to najbardziej kompletny one-stop-shop dla biznesu w Polsce. Dysponujemy pełną paletą narzędzi, dzięki którym nasi klienci mogą rozwijać się lepiej i szybciej. Zbudowany przez nas ekosystem liczy około 400 przedsiębiorstw, którym dzień po dniu pomagamy budować jak najlepsze warunki dla rozwoju ich firm i wzrostu sprzedaży. Nie udajemy, że prowadzimy firmy za naszych klientów. My tylko pomagamy im tam, gdzie potencjał wzrostu jest największy.

Nasza oferta:

 • Jesteśmy instytucją otoczenia biznesu – wspólnie z przedsiębiorcami, naukowcami i samorządowcami tworzymy ekosystem rozwoju małopolskiej gospodarki.
 • Zarządzamy Polską Strefą Inwestycji – udzielamy zwolnień podatkowych, inspirujemy przedsiębiorców do nowych inwestycji.
 • Promujemy ofertę gospodarczą województwa małopolskiego, przygotowujemy samorządy do kontaktu z inwestorem.
 • W budynkach biurowych Parku tworzymy przestrzeń i zaplecze techniczne dla rozwoju małych i średnich firm.
 • Za pomocą inkubatora technologicznego i akceleratora stabilizujemy, umacniamy pozycję rynkową najbardziej obiecujących startupów i inspirujemy je do globalnego rozwoju.
 • Udostępniamy firmom sprzęt elektroniczny, specjalistyczne oprogramowanie i infrastrukturę sieciową, aby rozszerzyć ich możliwości i ofertę.
 • Szkolimy i doradzamy. Czasem finansujemy.
 • Dysponujemy unikalnym know how i bogatym doświadczeniem w realizacji projektów, efektem ponad 20 lat praktyki w otoczeniu rynkowym.
 • Jesteśmy jednym z 2 certyfikowanych Living Labów. Wiemy, jak dobrze testować innowacyjne rozwiązania.
 • Dysponujemy około 70 świetnymi specjalistami, tworzącymi znakomity zespół zbudowany na kompetencjach, zaufaniu, koleżeństwie, zaangażowaniu i bezgranicznym uwielbieniu dla słodyczy.

Sprawiamy by przyszłość działa się tu i teraz. Bez przerwy. I żeby była tak bardzo niesamowita jak tylko to możliwe!


Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o., ul. Podole 60, 30-394 Kraków
Odwiedź naszą stronę i sprawdź, jak możemy Ci pomóc: www.kpt.krakow.pl

Laboratoria Przyszłości


Laboratoria Przyszłości to największy w Polsce projekt edukacyjno-technologiczny. Dzięki tej wyjątkowej – nie tylko w skali krajowej, ale również międzynarodowej – inwestycji w edukację szkoły podstawowe oraz ogólnokształcące szkoły artystyczne zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt. Drukarki 3D, gogle VR oraz mikrokontrolery już teraz pozwalają uczniom rozwijać kompetencje przyszłości, realizować własne projekty i doskonalić umiejętności przydatne na nowoczesnym rynku pracy. Laboratoria Przyszłości opierają się o podejście STEAM (ang. science, technology, engineering, art, mathematics, tj. nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka), czyli naukę przedmiotów ścisłych przez praktyczne doświadczenie.

Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów w całej Polsce i zapewnienie im warunków do wejścia w przesycony technologią świat z odpowiednimi kompetencjami. Stało się to możliwe dzięki zapewnieniu powszechnego dostępu do nowoczesnych technologii w szkołach w ramach przydzielonych środków o wartości ponad miliarda złotych z programu Laboratoria Przyszłości.

Mobilne Laboratoria Przyszłości, czyli specjalnie oznaczone i wyposażone busy ruszyły w Polskę we wrześniu b.r. i są kontynuacją programu Laboratoria Przyszłości. 16 zespołów edukatorów odwiedza szkoły we wszystkich województwach, aby poprowadzić lekcje w formule warsztatowej, a tysiące uczniów zgłębia m. in. tematykę druku 3D oraz elementy podstaw sztucznej inteligencji. Mobilne Laboratoria Przyszłości to nauka i zabawa w jednym. Z programu korzystają uczniowie, którzy zdobywają nowe umiejętności i wiedzę, a także nauczyciele, dla których udział w warsztatach może być inspiracją do tworzenia ciekawych scenariuszy lekcji.


Szczegóły oraz zgłoszenia do Mobilnych Laboratoriów Przyszłości:
www.gov.pl/laboratoria/mobilne-laboratoria

Małopolski Regionalny Fundusz Poręczeniowy


MAŁOPOLSKI GWARANT

 • Fundusz powstał w 2010 roku z inicjatywy Województwa Małopolskiego, Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Banku Gospodarstwa Krajowego.
 • Jesteśmy największym funduszem poręczeń kredytowych w Małopolsce, a swoją ofertą obejmujemy obszar całego województwa.
 • Jesteśmy spółką działającą non profit, mającą za zadanie ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania.
 • Wspomagamy biznes. Oferujemy poręczenia zapłaty za wadium przetargowe oraz poręczenia należytego wykonania umowy, rękojmi za wady i gwarancji jakości.
 • Umożliwiamy dostęp do kredytów i pożyczek oferowanych przez banki oraz inne instytucje finansowe. Poręczenia udzielane są w oparciu o przepisy art 97 Ustawy PZP, jako jeden z podmiotów uprawnionych do udzielania poręczeń zapłaty wadium, o których mowa w przepisie art 6 b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. z dnia 1 lutego 2019 r Dz. U. z 2019 r. poz. 310 z późniejszymi zmianami.
 • Udzielamy poręczeń z zachowaniem warunków wykluczających zaistnienie pomocy publicznej, w szczególności warunków o których mowa w Obwieszczeniu Komisji w sprawie zastosowania art 87 i 88Traktatu WE do pomocy państwa w formie gwarancji (2008 /C 155 02).
 • Spełniamy zapisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Małopolski Regionalny Fundusz Poręczeniowy sp. z o.o., ul. Mogilska 69A, 31-545 Kraków
Więcej informacji: poreczeniowy.pl

Midero S.A.

Midero – pokazujemy, jak dotrzeć do klientów i zoptymalizować Twój biznes

Midero to połączenie agencji marketingowej, software house’u i firmy zajmującej się doradztwem biznesowym. Zintegrowanie rozwiązań z tych dziedzin pozwala pracować dla klienta kompleksowo, we wszystkich obszarach odpowiedzialnych za sukces biznesu.

Aplikacje internetowe i mobilne
W zależności od specyfiki danej branży, po zapoznaniu się z modelem działania Twojego przedsiębiorstwa, wdrażamy dopasowane narzędzia internetowe, takie jak systemy ERP pozwalające planować zasoby firmy, czy systemy CRM, dzięki którym możliwe jest zoptymalizowanie kontaktu między przedsiębiorstwem, a klientem. Przygotowujemy serwisy internetowe według wytycznych klienta, rozszerzając je o dodatkowe funkcjonalności, takie jak sklepy internetowe, czy konfiguratory 3D produktu, które są naszą specjalnością. Jest to narzędzie, dzięki któremu klient może zwizualizować i dostosować produkt samodzielnie, co skraca czas obsługi, a informacje o charakterystyce zamówienia przekazywane są bezpośrednio między działami odpowiedzialnymi za realizację zlecenia. Ta funkcjonalność jest szczególnie użyteczna w branży meblarskiej oraz innych, gdzie personalizacja produktu jest kluczowa.

Marketing cyfrowy
W działaniach marketingowych stawiamy na równowagę pomiędzy usługami płatnymi (prowadzenie kampanii Google Ads) oraz optymalizacją serwisów internetowych generując organiczny ruch (rozwiązania z zakresu SEO). Pracujemy na najlepszych dostępnych na rynku narzędziach do marketingu i analityki, dzięki którym wyniki kampanii są stale monitorowane, a na ich podstawie wdrażane są zmiany, aby jak najlepiej spełniać cele biznesowe ustalone przez klienta.

Doradztwo biznesowe i prace B+R
W ramach doradztwa biznesowego monitorujemy i prognozujemy działania rynkowe, a także analizujemy trendy konsumenckie. Posiadamy status Centrum Badawczo-Rozwojowego, dlatego nasi Klienci mogą skorzystać z ulgi B+R zlecając nam pracę badawczo-rozwojowe.


www: https://midero.pl
E-mail: info@midero.pl
Telefon: +48 534 318 322

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie


Okręgowa Izba Radców Prawnych (OIRP) w Krakowie jest jednostką organizacyjną działającego w Polsce samorządu zawodowego radców prawnych. To trzecia co do wielkości Izba w kraju, zrzeszająca prawie 5000 radców prawnych. Jej zasięg terytorialny obejmuje 16 powiatów z obszaru apelacji krakowskiej.  Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego ma na celu ochronę prawną interesów podmiotów, na rzecz których jest wykonywana. Radcowie prawni to wykwalifikowani prawnicy, którzy świadczą wszelkie usługi z zakresu pomocy prawej, w tym występują przed sądami i urzędami jako pełnomocnicy lub obrońcy, udzielają porad i konsultacji prawnych, przygotowują opinie prawne oraz opracowują projekty aktów prawnych. Zawód radcy prawnego to zawód zaufania publicznego, a ciążący na każdym radcy prawnym obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej daje gwarancję zachowania poufności powierzonych radcom spraw.


Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie, ul. Płk. Francesco Nullo 8/4, 31-543 Kraków
oirp.krakow.pl

Polska Fundacja Przedsiębiorczości

Polska Fundacja Przedsiębiorczości funkcjonuje od 1997 roku i wspiera tworzenie i rozwój mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw na obszarze całej Polski – posiadamy 26 oddziałów w 16 województwach i zatrudniamy ponad 100 wykwalifikowanych osób. Blisko 2,1 miliarda złotych wsparcia dla przedsiębiorców, ponad 14 tysięcy firm, które otrzymało pomoc, ponad 4,1 tys. szkoleń, w których uczestniczyło ponad 171 tysięcy osób, ponad 100 pracowników, będących do dyspozycji przedsiębiorców z całej Polski.  Nasza instytucja się rozpędza i z nową energią wchodzi w kolejne wyzwania!

Zapraszamy do współpracy firmy i instytucje, które planują dynamiczny rozwój lub potrzebują wsparcia!

Oferujemy:

 • pożyczki dla Podmiotów Ekonomii Społecznej
 • pożyczki unijne dla przedsiębiorstw
 • pożyczki w ramach Funduszu Dostępności
 • bezpłatne szkolenia online za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej

Zachęcamy do kontaktu!
Polska Fundacja Przedsiębiorczości oddział Kraków, ul. Podole 60, pok. 2.11, 30-394 Kraków

malopolskie@pfp.com.pl
https://www.pfp.com.pl/
https://www.facebook.com/pozyczkiPFP
https://www.linkedin.com/company/68371388/admin/

Polski Klaster Technologii Kompozytowych (PKTK)

Polski Klaster Technologii Kompozytowych (PKTK) jest platformą współpracy podmiotów działających w obszarze technologii kompozytowych, w tym uczelni wyższych oraz jednostek naukowych, badawczych lub rozwojowych, a także przedsiębiorców, wynalazców, jednostek otoczenia biznesu oraz innych osób lub instytucji będących Partnerami Klastra.

Polski Klaster Technologii Kompozytowych zrzesza ponad 100 członków z całej Polski jak również z zagranicy, a od grudnia 2021 roku należy do grupy Krajowych Klastrów Kluczowych koncentrując się na innowacyjnych i ekologicznych technologiach kompozytowych. Dzięki intensywnej współpracy międzynarodowej, krajowej i regionalnej uczestniczy aktywnie w projektach europejskich oraz regionalnych promując polskie rozwiązania i podnosząc poziom wiedzy w zakresie materiałów i technologii kompozytowych.


www.pktk.pl

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich (PIFE)


Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich (PIFE) w Małopolsce działają w celu zapewnienia wszystkim zainteresowanym dostępu do wysokiej jakości informacji na temat Funduszy Europejskich.

W naszych Punktach świadczymy bezpłatne oraz dostępne dla każdego usługi:

 • ocenimy, czy Twój pomysł na projekt ma szansę otrzymać dotację lub preferencyjną pożyczkę z Funduszy Europejskich,
 • przypiszemy Twój pomysł do konkretnego priorytetu i działania w programie finansowanym z Funduszy,
 • poinformujemy o warunkach, kryteriach i procedurach przyznania dotacji,
 • przedstawimy „krok po kroku” proces ubiegania się o dofinansowanie,
 • przekażemy dane kontaktowe do instytucji, które przyznają dotacje,
 • pomożemy w realizacji i rozliczeniu Twojego projektu – służymy wiedzą dotyczącą dokumentów, procedur i terminów,
 • organizujemy spotkania informacyjne oraz szkolenia z tematyki Funduszy Europejskich,
 • jesteśmy mobilni – mamy dyżury w miejscowościach, w których nie ma siedziby naszego punktu,
 • pomagamy beneficjentom ostatecznym (czyli np. osobom chcącym wziąć udział w szkoleniach lub stażach finansowanych z Funduszy) w znalezieniu odpowiedniego projektu.

Usługi informacyjne świadczymy w różnych formach:

 • konsultacja telefoniczna,
 • konsultacja mailowa,
 • konsultacja bezpośrednia,
 • szkolenia i spotkania informacyjne/webinaria,
 • dodatkowe działania informacyjne.

Na terenie województwa małopolskiego funkcjonuje Główny Punkt Informacyjny w Krakowie oraz 4 Lokalne Punkty –  w Chrzanowie, Tarnowie, Nowym Sączy i Nowym Targu.

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich są współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Punkt Obsługi Przedsiębiorcy Urzędu Miasta Krakowa

Punkt Obsługi Przedsiębiorcy (POP) to miejsce na mapie Krakowa znane przedsiębiorcom od wielu lat. Zainteresowani otwarciem własnego biznesu mogą uzyskać tu pomoc i wsparcie bezpośrednio na stanowiskach informacyjnych (ul. Wielicka 28a, 3 piętro) lub przez telefon 12 616-5600 [PL], 12 6165607 [UA/EN/RU]. Można się również z nami kontaktować za pomocą poczty elektronicznej pop@um.krakow.pl, Messengera, czy konsultacji na platformie Teams.

DORADZTWO
Pomoc realizowana przez POP ma wszechstronny wymiar, także ten doradczy.  Funkcjonują tu stanowiska konsultacyjne instytucji wspierających przedsiębiorców. Obecnie udzielane są bezpłatne informacje przez specjalistów z:

 • Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych (każdy poniedziałek, środa, piątek w godz. 00-12.00 ),
 • Okręgowej Rady Adwokackiej (drugi i czwarty wtorek w godz. 11.00–12.00),
 • Głównego Urzędu Statystycznego (środa w godz. 7.40-15.30).

SZKOLENIA
Na mocy podpisanych porozumień przez Prezydenta Miasta Krakowa z władzami krakowskich uczelni, Punkt Obsługi Przedsiębiorcy prowadzi od 2007 roku szeroką akcję informacyjno-promocyjną dla młodych ludzi w zakresie możliwości zakładania firm w Krakowie.  Działania te przyczyniają się do stworzenia unikatowej szansy na połączenie edukacji akademickiej z praktycznym wykorzystaniem zdobytej wiedzy w ramach własnego biznesu. Efektem współpracy jest zrealizowanych blisko 600 prezentacji,  w których uczestniczyło 13,5 tys. osób.

 WIRTUALNY URZĘDNIK
Zachęcamy także do korzystania z „Wirtualnego Urzędnika„ znajdującego się stronie internetowej POP www.business.krakow.pl/pop,  Wirtualny Urzędnik (WU) to nowoczesne i innowacyjne narzędzie, wykorzystujące sztuczną inteligencję, pozwalające na intuicyjne wyszukiwanie informacji z zakresu obsługi przedsiębiorcy (w tym zakładania własnej działalności gospodarczej) oraz procedur dotyczących przedsiębiorców realizowanych przez Urząd Miasta Krakowa i inne miejskie jednostki organizacyjne.. WU działa w wersji mobilnej, w języku polskim, ukraińskim i angielskim, 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.


www.bip.krakow.pl

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców


Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zajmuje się:

 • opiniowaniem projektów aktów prawnych dotyczących interesów przedsiębiorców oraz zasad podejmowania, wykonywania lub zakończenia działalności gospodarczej na terytorium Polski;
 • współpracą z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi, do których celów statutowych należy ochrona praw przedsiębiorców;
 • współdziałaniem ze stowarzyszeniami, ruchami obywatelskimi, innymi dobrowolnymi zrzeszeniami i fundacjami oraz z zagranicznymi i międzynarodowymi organami i organizacjami działającymi na rzecz ochrony praw przedsiębiorców oraz poszanowania zasady wolności działalności gospodarczej i równego traktowania;
 • inicjowaniem i organizowaniem działalności edukacyjnej i informacyjnej w zakresie związanym z wykonywaniem działalności gospodarczej na terytorium Polski, w szczególności w dziedzinie przedsiębiorczości oraz prawa gospodarczego.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców ma kompetencje do działania tylko w sprawach pomiędzy przedsiębiorcą, a urzędem, samorządem bądź instytucją państwową. Nie ma uprawnień do działania w sporach pomiędzy przedsiębiorcami.

Kompetencje Rzecznika o charakterze interwencyjnym umożliwiają Rzecznikowi:

 • żądania od organów władzy publicznej złożenia wyjaśnień, udzielenia informacji lub udostępnienia akt i dokumentów w sprawach konkretnych przedsiębiorców;
 • wsparcie przedsiębiorców na etapie postępowań administracyjnych, a w razie potrzeby także wniesienia skargi do sądu administracyjnego;
 • występowania do odpowiednich urzędów z wnioskami o wydanie objaśnień prawnych szczególnie skomplikowanych przepisów dotyczących działalności gospodarczej;
 • w przypadku dostrzeżenia rozbieżności w stosowaniu prawa przez sądy, możliwość zwrócenia się o rozstrzygnięcie problemu do Naczelnego Sądu Administracyjnego czy Sądu Najwyższego.

TAURON Nowe Technologie S.A.

Działalność naszej spółki opiera się na dostarczaniu nowoczesnych i przyjaznych środowisku rozwiązań technologicznych dla samorządów i przedsiębiorstw. Tworzymy w ten sposób bezpieczną i funkcjonalną przestrzeń, od oświetlenia ulicznego, aż po zaawansowane rozwiązania infrastruktury elektroenergetycznej, elektromobilności oraz instalacji służących do produkcji „czystej energii”. Zarządzamy oświetleniem ulicznym w ponad 600 gminach na terenie województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i małopolskiego. Obsługujemy około 700 tysięcy punktów świetlnych i zarządzamy siecią stacji ładowania samochodów elektrycznych. Realizujemy usługi z zakresu infrastruktury elektroenergetycznej. Oferujemy budowę farm fotowoltaicznych i efektywnych instalacji kogeneracyjnych. Wykorzystujemy innowacyjne technologie do budowy bezpiecznych i aktywnych przejść dla pieszych.


nowe-technologie.tauron.pl

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie – instytucja Województwa Małopolskiego

To instytucja wspierająca Małopolan w rozwoju zawodowym oraz pracodawców w utrzymaniu pracowników posiadających kompetencje odpowiadające aktualnym potrzebom. To także instytucja zajmująca się badaniami i analizą rynku pracy.

Naszą misją jest: kompetentny, wykwalifikowany i pracujący mieszkaniec Małopolski.

Koordynujemy wdrażanie programów z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w tym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO WM) Osi Priorytetowej 8. Rynek pracy.

Koordynujemy także dystrybucję Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) dla małopolskich pracodawców. Pomagamy przedsiębiorcom w uzyskaniu środków m.in. na szkolenia, studia podyplomowe dla siebie i swoich pracowników poprzez pomoc w przygotowaniu wniosków składanych do powiatowych urzędów pracy. W ramach KFS w latach 2014-2021 skorzystało z dofinansowania ponad 50 565 osób, w tym 9 731 pracodawców.

Inicjujemy działania dla przedsiębiorców realizując projekty pilotażowe takie jak np. „Bonus dla biznesu” dotyczący zarządzania wiekiem i różnorodnością w firmach.

Prowadzimy Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia, w którym dbamy o wysoką jakość szkoleń i doradztwa w Małopolsce. Centrum funkcjonuje w oparciu o Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno-Szkoleniowych  (MSUES) dla usług szkoleniowych oraz doradczych. MSUES to marka doceniana przez instytucje szkoleniowo-doradcze za transparentność procesu certyfikacji oraz możliwość wsparcia we wdrożeniu tj. konsultacje z pracownikami Centrum. Znak jakości MSUES jest potwierdzeniem, że szkolenia i doradztwo realizowane przez firmę są na odpowiednim poziomie, a firma jest dobrze zarządzana.

Prowadzimy Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu i Oświęcimiu, w których doradcy zawodowi służą wsparciem w podejmowaniu decyzji zawodowych. To tutaj każda osoba bezpłatnie zaplanuje swoją przyszłość zawodową, rozpozna swoje predyspozycje zawodowe, a także profesjonalnie przygotuje się do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą.


wupkrakow.praca.gov.pl

VSS - Dotacje & Szkolenia

Pozyskujemy dotacje i organizujemy szkolenia.
W ramach różnorodnych projektów wspieramy firmy m.in. w pozyskiwaniu środków na zakup środków trwałych, zakup niezbędnej aparatury lub oprogramowania, budowę hal produkcyjnych i realizację prac B+R. Oferujemy naszym klientom kompleksową obsługę procesu aplikacyjnego, począwszy od konsultacji przy doborze odpowiedniego programu finansującego wybrany zakres działań, przez przygotowanie i złożenie kompletnej dokumentacji, aż po pomoc przy rozliczeniu projektu.

Działamy skutecznie, przygotowując projekty, które idealnie wpisują się w kryteria oceny w danym konkursie. Możesz na nas liczyć na każdym etapie planowania, pozyskiwania dofinansowania jak i rozliczania projektów. Naszym celem jest wspólny sukces i maksymalne odciążenie klienta ze wszystkich obowiązków związanych z formalnościami. Staramy się to podejście odwzorowywać w każdym aspekcie naszych działań. Poznaj nas i nasze podejścia w ramach współpracy.

Zajmujemy się również organizacją szkoleń i pozyskiwaniem funduszy, na nie, zarówno dla kadry zarządzającej, jak i pracowników z wielu różnych branż, dostosowując tematykę indywidualnie do potrzeb każdego przedsiębiorstwa.


szkolenia.vss.com.pl

Zakład Ubezpieczeń Społecznych


Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest państwową jednostką organizacyjną, która posiada osobowość prawną. Zajmuje się gromadzeniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne obywateli oraz wypłatą świadczeń w wysokości i na zasadach ustalonych w przepisach powszechnie obowiązujących.

Obecnie Zakład Ubezpieczeń Społecznych obsługuje około 26 mln klientów. Współpracuje z wieloma instytucjami w kraju i zagranicą. Pod względem zakresu działalności oraz społecznego znaczenia realizowanych zadań jest jedną z ważniejszych instytucji publicznych w Polsce oraz jedną z najnowocześniejszych tego typu instytucji na świecie.

ZUS jako jedna z nielicznych organizacji łączy dwie zasadnicze dla kraju funkcje: instytucji zabezpieczenia społecznego, która realizuje zadania związane z powszechnym ubezpieczeniem społecznym i instytucji finansowej, która zarządza Funduszem Ubezpieczeń Społecznych, Funduszem Rezerwy Demograficznej i Funduszem Emerytur Pomostowych.

Najważniejsze zadania, jakie ZUS wykonuje wobec płatników składek to realizacja przepisów o ubezpieczeniach społecznych, a w szczególności:

 • stwierdzanie i ustalanie obowiązku ubezpieczeń społecznych,
 • wymierzanie i pobieranie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • prowadzenie rozliczeń z płatnikami składek z tytułu należnych składek i wypłacanych przez nich świadczeń podlegających finansowaniu z funduszy ubezpieczeń społecznych lub innych źródeł,
 • prowadzenie indywidualnych kont ubezpieczonych i kont płatników składek,
 • dochodzenie i umarzanie należności z tytułu zaległości lub nienależnie pobranych świadczeń,
 • kontrola wykonywania przez płatników składek i przez ubezpieczonych obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych oraz innych zadań zleconych Zakładowi,

Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska.

Skip to content