ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
ePUAP: /marrsa/SkrytkaESP
Arkadiusz Lewicki
Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej
Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE oraz dyrektor Zespołu ds. Programów Publicznych i Środowisk Gospodarczych w Związku Banków Polskich. Członek Komitetu Finansowania Biznesu Europejskiej Federacji Bankowej, reprezentant środowiska bankowego w komitetach monitorujących programy operacyjne w Polsce na poziomie krajowym i regionalnym oraz w Komitecie Koordynacyjnym Narodowej Strategii Spójności przy Prezesie Rady Ministrów. Ekspert w pracach parlamentarnych, współautor wielu programów publicznych, wykładowca i autor publikacji z tematyki finansowej. W latach 2008-2013 dyrektor KPK ds. Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP), współpracującego bezpośrednio z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym i Europejskim Funduszem Inwestycyjnym w Luksemburgu. Członek Prezydium Rady ds. Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw, inicjator Koalicji Polskich Środowisk Finansowych na Rzecz Absorpcji Środków UE w Polsce. W latach 1997-2005 przedsiębiorca. Absolwent prawa, zarządzania finansami przedsiębiorstwa, europeistyki oraz wielu kursów krajowych i zagranicznych.
Renata Deptała
Dyrektor Regionu, Bank Gospodarstwa Krajowego/Region Małopolski
Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie bankowo – ubezpieczeniowym na Uniwersytecie Warszawskim, Akademię Lidera (ICAN Institute) oraz studia podyplomowe MBA na poziomie Executive. Uczestniczyła w licznych szkoleniach kompetencyjnych w zakresie zarządzania ryzykiem, analizy finansowej, bankowości inwestycyjnej, zarządzania zasobami ludzkimi, negocjacji handlowych i budowania relacji rynkowych. Posiada 26 letni staż pracy w sektorze finansowym, od ponad 11 lat zarządza wielofunkcyjnymi zespołami, odpowiadając m.in. za utrzymywanie długofalowych relacji z uczestnikami rynku, wspieranie rozwoju firm i partnerów współpracujących, realizację planów i współorganizację działań sprzedażowych w regionie operacyjnym, wyznaczanie celów indywidualnych i zespołowych, zapewnienie efektywnego procesu podejmowania decyzji kredytowych oraz jakości portfela usług poprzez terminowość realizacji oraz merytoryczne doradztwo. Z Bankiem Gospodarstwa Krajowego związana od 2018 roku.
Tomasz Król
Dyrektor Centrum Obsługi Przedsiębiorców w Katowicach, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Ponad 20 letnie doświadczenie w bankowości klientów instytucjonalnych w szczególności obszar inwestycji. Posiada szeroką wiedzę w zakresie analiz i kontrolingu biznesowego. Z sukcesami zarządza zespołami sprzedaży. Obecnie w Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. odpowiedzialny na funkcjonowanie Centrum Obsługi Przedsiębiorstw w Katowicach.
Mariusz Kękuś
Wiceprezes Zarządu
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Ukończył Akademię Ekonomiczną w Krakowie na kierunku Zarządzanie i Marketing, specjalizacja Rachunkowość. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie biznesowe. Od 2001 do 2015 roku prowadził własną działalność gospodarczą, firmę z branży spożywczej zatrudniającą kilkanaście osób. W latach 2000-2008 pracował jako główny księgowy w Przedsiębiorstwie Stebo INT Usługi Logistyczne Badań Klinicznych. Od 2007 roku zatrudniony jako specjalista, a od 2011 roku jako główny specjalista ds. analiz finansowych w Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., w której między innymi przez kilka lat pełnił funkcję wewnętrznego audytora systemu zarządzania jakością. Akredytowany konsultant Krajowego Systemu Usług nadzorowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Uczestniczył w realizacji wielu programów i projektów, a także był Członkiem Komitetu Inwestycyjnego. W latach 2016-2017 pełnił funkcję Członka Zarządu ds. Ekonomicznych w spółce Kopalnia Soli Wieliczka S.A.. W roku 2018 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Nowe Jaworzno Grupa Tauron Sp. z o.o. Od stycznia 2019 roku Wiceprezes Zarządu MARR SA.
Patrycja Zeszutek
Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Jest ekonomistką z wykształcenia. W administracji publicznej pracuje od 2001r. Od 2005 r. jej praca zawodowa związana jest z tematyką funduszy unijnych ukierunkowanych na wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Uczestniczyła w przygotowaniu oraz wdrażaniu programów operacyjnych od akcesji Polski do UE. Obecnie pełni funkcję Zastępcy Dyrektora w Departamencie Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, koordynując m.in udzielanie wsparcia z Programu Inteligentny Rozwój, tym na tworzenie i rozbudowę centów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach. Jest współtwórcą instrumentu STEP – Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Pomysł na Projekt.
Aleksandra Berg-Koza
Zastępca Dyrektora, Departament Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach, PARP
Politolog, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach w PARP, ekspert rynku usług rozwojowych. Od dwudziestu lat uczestniczy w realizacji projektów z zakresu zarządzania kompetencjami w przedsiębiorstwach we współpracy z instytucjami otoczenia biznesu i edukacji, partnerami społecznymi i administracją rządową i samorządową. Zrealizowała szereg inicjatyw badawczych w obszarze usług rozwojowych. Od 7 lat zarządza projektem Bazy Usług Rozwojowych – największej w Polsce bazy oferującej usługi szkoleniowe i doradcze dla MŚP. Energię życiową czerpie z podróży i ze sportu. Do tej pory udało jej się postawić stopy na 6 kontynentach. Jest dyplomowanym trenerem fitness. Ulubione zajęcia to TRX.
Aleksandra Ihnatowicz
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Od lat wspiera innowatorów w pozyskiwania środków z UE na R&D. Ekspert obszaru EIC (European Innovation Council) oraz Klastra 4: Technologie Cyfrowe, Przemysł i Przestrzeń Kosmiczna w programie Horyzont Europa, wcześniej koordynator obszaru Future Emerging Technologies (FET) w programie Horyzont 2020, ekspert ICT (Technologie Informacyjno Komunikacyjne) i Space (Przestrzeń Kosmiczna). Specjalista ICT z ponad 16 letnim doświadczeniem w Europejskich Programach Badawczych (w tym praktyczne doświadczenia w realizacji i zarządzaniu projektami). Zdobyła wykształcenie wyższe na wydziale Informatyki (Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych), kontynuowała studia i pracę badawczą w Kanadzie i Anglii. Od początku 2010 roku jest ekspertem ICT Krajowego Punktu Kontaktowego w Polsce na początku w Siódmym Programie Ramowych (FP7) i Programie Ramowym na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP-ICT PSP), obecnie w Horyzoncie Europa.
Anna Sowa-Jadczyk
Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju Biznesu, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim i Akademii im. Leona Koźmińskiego Bussines AI. Od 2008 jest zastępcą dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju Biznesu MARR SA. Pełni funkcję przewodniczącej Komitetu Inwestycyjnego w MARR SA. Jest rzeczniczką patentową (Kancelaria Kondrat i Partnerzy) oraz posiada status ekspertki IPR Taiex Komisji Europejskiej. Od piętnastu lat wdraża i zarządza projektami unijnymi, także międzynarodowymi. Współtworzyła i rozwijała dwa fundusze SEED o łącznej wartości 28 mln PLN, sprawuje nadzór nad ich funkcjonowaniem. Jest specjalistką w zakresie prawa własności intelektualnej. Członkini Stowarzyszenia Sterling Angels. Juror i mentorka w konkursach startupowych. Doradza w zakresie prawnych aspektów działalności spółek kapitałowych, modelowaniu biznesowym, uczestniczy w przygotowywaniu i negocjowaniu umów inwestycyjnych, ocenia biznesplany dla innowacyjnych przedsięwzięć. Prywatnie mama Anieli i Heleny, interesuje się muzyką filmową, gra w squasha i szachy.
Barbara Grodowska
Prezes Fundacji Inteligentna Małopolska
Prezes Fundacji Inteligentna Małopolska, w ramach działalności której odpowiedzialna jest m.in za rozwój FabLab Małopolska oraz Klastra EduTech. Ponadto, posiada ponad 18 letnie doświadczenie w zakresie realizacji projektów związanych ze wsparciem przedsiębiorców w pozyskiwaniu finansowania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań. Pracując na stanowisku Dyrektor Departamentu Innowacji i Rozwoju Biznesu w Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. od kilkunastu lat zarządza projektami, w tym finansowanymi z funduszy unijnych oraz jeste członkiem Komitetu Inwestycyjnego działającego w ramach funduszu seed capital. Jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz ukończyła studia podyplomowe na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie „Biznes. Al:Technologia, Prawo, Zastosowanie sztucznej inteligencji.”
Krzysztof Polak
Współzałożyciel Stowarzyszenia Sterling Angels
Przedsiębiorca, inwestor w branżach IT i nieruchomości. Prawnik, makler, współzałożyciel Stowarzyszenia Sterling Angels. Jako menadżer przez ponad 15 lat zarządzał firmami inwestycyjnymi. Uczestniczył w budowaniu Alior Banku od startupu do nacjonalizacji.
Sonia Bazan
Krakowski Park Technologiczny
Kierowniczka zespołu inkubatora technologicznego, który pracuje na co dzień z ponad 40 startupami operującymi w Inkubatorze Technologicznym KPT oraz prowadzi działania wspierające młodych przedsiębiorców technologicznych w regionie. Od 2019 pełni rolę koordynatorki współpracy KPT z europejską organizacją EIT Digital organizując 8-tygodniowy, intensywny program preakceleracyjny EIT Digital Venture Program dla startupów na wczesnym etapie rozwoju oraz pomagając dojrzałym startupom w budowie strategii ekspansji zagranicznej. Pełniła rolę mentora startupów w wielu międzynarodowych projektach. Przez 3 lata prowadziła własny startup technologiczny, dzięki czemu ma świadomość potrzeb młodych przedsiębiorców.
Jadwiga Widziszewska
CTT Politechniki Krakowskiej
Absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Ecole Polytechnique we Francji oraz studiów typu MBA na Uniwersytecie Lyon 3. Posiada doświadczenie w sektorze chemicznym – zarządzanie produkcją i pozyskiwanie grantów na prace B+R oraz rozwój jednostek. W latach 2006-2014 dyrektor Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska (CTT PK). Od 2009 roku kierownik międzynarodowego projektu Komisji Europejskiej – Enterprise Europe Network przy CTTPK dotyczącego wspierania MŚP w zakresie innowacji, rozwoju działalności technologicznej i międzynarodowej. Ekspert: MCP, PARP, NCBR i KE w H2020 dla MŚP, akredytowany przez Business Mentor Madryt.
Anna Kosiorowska
Klaster LIFE SCIENCE Kraków
Absolwentka UEK w Krakowie oraz 4 kierunków studiów podyplomowych, w swojej pracy w sektorze publicznym i prywatnym pełniła rolę menadżera inwestycyjnego (seed capital) oraz dyrektora operacyjnego w obszarach związanych z funduszami unijnymi. Weryfikowała pomysły biznesowe start-up’ów w obszarze Przemysłu 4.0 oraz uczestniczyła w procesie inwestycyjnym w funduszu zalążkowym. Posiada doświadczenie w zarządzaniu projektami jako certyfikowany Scrum Master (PSM I), przeprowadzaniu ocen i audytów projektów zewnętrznych współfinansowanych ze środków publicznych, a także audytów wewnętrznych systemów zarządzania jakością (ISO 9001 i ISO 13485 – wyroby medyczne). Od 2006 roku jest ekspertem Komisji Europejskiej w zakresie oceny wniosków o dofinansowanie w obszarze przedsiębiorczości, edukacji i innowacji; w latach 2005-2021 była również ekspertem administracji państwowej i samorządowej w zakresie oceny projektów grantowych przedsiębiorstw, samorządów i organizacji pozarządowych (przede wszystkim tematyka lifescience/IT). Była ekspertem lub PM w wielu projektach krajowych i międzynarodowych, a także nauczycielem akademickim (mikro- i makroekonomia).
Iwona Harnik
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
Zajmuje się innowacjami, przedsiębiorczością, nowoczesną edukacją. Dzięki swojej pasji i 25-letniemu doświadczeniu w branży nowych technologii od lat wspiera przedsiębiorców we wdrażaniu innowacji i tworzeniu nowoczesnego środowiska pracy. Już w 2001 roku angażowała się w rozwój platform e-learningowych. Pomysłodawczyni wielu projektów, szczególnie w obszarze e-przedsiębiorczości i pracy zdalnej (autorskie szkolenia dla instytucji rynku pracy, interaktywne narzędzia diagnostyczne dot. kompetencji, centra coworkingowe). Autorka książki „E-przedsiębiorczość telepraca i usługi zdalne” (Kraków 2008). Twórczyni koncepcji sieci, platform i narzędzi ICT służących współpracy i transferowi wiedzy N+B/B2B. Koordynatorka projektów edukacyjnych, społecznych i sportowych. Członkini zarządu klubu sportowego Glosator i zarządu Zespołu Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Jako absolwentka studiów podyplomowych (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego) od 2016 roku ekspertka w zakresie RODO oraz informacji niejawnych w administracji i biznesie. Obecnie swoją wiedzę wykorzystuje w rozwoju Klastra eduTech.
Mirosław Skibski
Prezes Stowarzyszenia Śląsko-Małopolska Dolina Wodorowa z siedzibą w Katowicach oraz Dyrektor Oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Katowicach
Absolwent wielu kierunków studiów podyplomowych m.in. warszawskiej SGH w zakresie europejskich standardów rachunkowości i finansów, WSH w Sosnowcu w zakresie administracji publicznej czy CH w Warszawie w zakresie zarządzania technologiami wodorowymi. Współuczestniczył w opracowaniu systemów wsparcia pracowników odchodzących z przemysłu wydobywczego i stoczniowego. Z branżą węglową związany prawie 30 lat. Prywatnie zainteresowany kulturą i tradycją regionu, podejmujący wiele działań dążących do zachowania jej dla przyszłych pokoleń, zwłaszcza w obszarze górnictwa.
Paulina Dzierzba
ORLEN Południe S.A.
Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach na kierunku Technologia Chemiczna Organiczna. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania Projektami, posiadająca aktualny certyfikat IPMA-D oraz PRINCE2® Foundation. Na co dzień pracuje w ORLEN Południe w dziale Technologii i Rozwoju, gdzie łączy obie te dziedziny przy prowadzeniu i realizacji projektów rozwojowych. Jednym ze zrealizowanych z sukcesem projektów było wdrożenie innowacyjnego w skali kraju wodoru jakości paliwowej. Projekt ten obejmował zarówno wyprodukowanie wodoru na nowej instalacji, jak i rozwój infrastruktury umożliwiającej jego tankowanie do docelowych pojazdów.
Piotr Apollo
Prezes Tauron-Nowe Technologie
Menedżer, audytor i ekonomista. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu firmami w obszarze strategicznych inwestycji infrastrukturalnych, energetycznych, finansów, handlu oraz logistyki. Odpowiedzialny za koordynację dużych projektów marketingowych, biznesowych oraz organizację imprez sportowych o charakterze międzynarodowym. Od 2016 roku związany grupą TAURON Polska Energia. Obecnie piastuje stanowisko prezesa zarządu TAURON Nowe Technologie.
Andrzej Czulak
Prezes Klastra Technologii Kompozytowych
Doktor, obecnie Lider Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych, posiada ponad 20-letnie doświadczenie w branży technologii kompozytowych. Jako pracownik naukowy na Technische Universität Dresden, Institute fur Leichtbau und Kunststofftechnik oraz jako dyrektor zarządzający w polskich i niemieckich firmach z branży materiałów kompozytowych koncentrował się na projektowaniu technologii wytwarzania konstrukcji do transportu i magazynowania wodoru. Założyciel (2016 rok) i prezes w Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych, zrzeszającego 100 firm i instytucji, który w 2021 roku otrzymał status Krajowego Klastra Kluczowego. Członek Komitetu Polskiej Akademii Nauk o Inżynierii Materiałowej i Metalurgii oraz Małopolskiej Rady Innowacji.
Justyna Orłowska
Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech – Szef Centrum GovTech
Ekonometryk, finansista, ekspert od zarządzania funduszami. Doświadczenie zdobywała w cenionych na całym świecie spółkach konsultingowych, takich jak Capital One Advisers, Ipopema Securities, Enterprise Investors czy EY, gdzie realizowała szereg projektów związanych z analityką w obszarze bankowości inwestycyjnej. W październiku 2016 roku dołączyła do zespołu doradców Ministra Rozwoju, gdzie była odpowiedzialna za zarządzanie innowacyjnymi projektami cyfrowymi. Pełniła także funkcję doradcy premiera ds. innowacji i finansów. W kwietniu 2018 została mianowana dyrektorem pionierskiego programu GovTech Polska, którego zadaniem jest wdrażanie innowacji i nowych technologii w sektorze publicznym. W marcu 2020 roku powołana na Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech, a w grudniu 2020 powierzono jej rolę Szefa Centrum GovTech odpowiedzialnego za najważniejsze projekty cyfryzacyjne w Polsce.
Wyróżniona Nagrodą “Cyfrowy Orzeł” Związku Cyfrowa Polska, Nagrodą “Orzeł Innowacji” przyznawanej przez “Rzeczpospolitą” i znalazła się w rankingu 30 przed 30” Forbes 2020r.
Bartosz Stawiarz
Dyrektor Biura ds. współpracy z regionami, Narodowa Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności
Biuro zajmuje się tworzeniem w całej Polsce Erasmus+ InnHUB’ów – centrów innowacji programu Erasmus+, które mają promować korzystania ze środków programu Erasmus+ dla realizacji innowacyjnych projektów między sektorem edukacji a innymi sektorami gospodarki oraz instytucjami samorządowymi.Na realizację projektów edukacyjnych, w nowej edycji programu Erasmus+ (2021–2027), przeznaczono kwotę rzędu 26 mld euro, powiększoną o około 2,2 mld euro z instrumentów zewnętrznych UE, co łącznie stanowi kwotę prawie o 80% większą w porównaniu z poprzednią edycją programu Erasmus+ (2014–2020). Konkursy wniosków 2021 r. przeprowadzone przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności skutkowały zawarciem umów o dotację na łączną kwotę ponad 180 mln euro, co przyczyni się do większego umiędzynarodowienia polskich organizacji i instytucji poprzez realizację współpracy międzynarodowej w obszarze międzynarodowych projektów edukacyjnych.
Feliks Kobierski
Bank Gospodarstwa Krajowego, Departament Ekspansji Zagranicznej i Finansowania Handlu
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończył również studia podyplomowe Handlu ze Wschodem w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Pierwsze doświadczenia w handlu zagranicznym i krajowym zdobywał pracując w firmie handlowej z branży instalacyjnej. Od 2001 roku jest związany z sektorem bankowym. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Kredyt Banku, BNP Paribas oraz BGŻ BNP Paribas. Z Bankiem Gospodarstwa Krajowego związany od 2018 roku. Obecnie zajmuje się transakcjami finansowania handlu.
Karol Jucha
VSS Sp. z o.o., Polska Grupa Producentów Obuwia
Menadżer, i skuteczny doradca w zakresie wdrażania rozwiązań usprawniających działalność przedsiębiorstw. Znawca branży obuwniczej, przeprowadził kilka tysięcy godzin szkoleń i doradztwa z zakresu produkcji, reorganizacji działów, wdrażania technologii informatycznych w firmach obuwniczych. Członek zespołu B+R prowadzącego badania nad wirtualnymi przymierzalniami i dopasowywaniem rozmiaru obuwia poprzez skan stopy smartfonem. Założyciel VSS Sp. z o.o., aktualnie intensywnie zaangażowany w rozwijanie działalności Spółki w obszarze pozyskiwania dotacji dla firm – między innymi ze środków pochodzących z POIR, Funduszy Norweskich czy PROW oraz programów w perspektywie 2021-2027. Jako CEO kierujący zespołem ekspertów z dziedzin funduszy unijnych rozwija swoją firmę w taki sposób, aby jednocześnie wspierać lokalną przedsiębiorczość na obszarze zachodniej Małopolski
Absolwent włoskiej szkoły projektowania i konstrukcji obuwia Arsutoria z 6-letnim doświadczeniem na stanowiskach konstruktorskich w takich firmach jak Gino Rossi S.A., prywatnie pasjonat rajdów terenowych i innowacyjnych rozwiązań dla biznesu.
Monika Jaworska
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Ukończyła studia na kierunku Stosunki Międzynarodowe ze specjalizacją Zjednoczona Europa na Uniwersytecie Warszawskim. Główna Specjalistka Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Departamencie Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach. Operator projektów Bazy Usług Rozwojowych. Wieloletnia Koordynatorka projektów finansowanych z Funduszy Europejskich oraz z Regionalnych Programów Operacyjnych po stronie Beneficjenta. W latach 2017-2020 członek Komitetu Norawy Grants, RPO województwa zachodniopomorskiego i RPO województwa świętokrzyskiego. W latach 2017-2018 prelegentka na konferencjach Komisji Europejskiej w ramach CEEP w Brukseli.
Łukasz Blacha
Project Manager w Krakowskim Parku Technologicznym Sp. z o.o.
Reprezentuje Dział Obsługi Inwestora w Krakowskim Parku Technologicznym (KPT). Kieruje zespołem ds. obsługi inwestora w zakresie Polskiej Strefy Inwestycji. Koordynator projektu „Power Up Your Business in Małopolska 2” z ramienia KPT. Przez wiele lat związany z JST, inicjator i koordynator współpracy międzygminnej w zakresie wspólnej promocji gospodarczej oraz pozyskiwania bezpośrednich inwestycji zagranicznych.
Skip to content