ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
ePUAP: /marrsa/SkrytkaESP
Jan Sarnowski
Wiceminister Finansów
28 listopada 2019 r. powołany na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów. Jan Sarnowski to ekspert w zakresie polskiego i niemieckiego prawa podatkowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach doradztwa prawnego i podatkowego w Berlinie i Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu w Kolonii (LL.M.), a także podyplomowych studiów w zakresie prawa podatkowego (Uniwersytet Warszawski) oraz prawa krajów systemu common law (WWU Münster i Thomas M. Cooley Law School). W latach 2016-2018 doradca ministra rozwoju i finansów, odpowiedzialny za koordynację procesu uszczelnienia polskiego systemu podatkowego. Współtwórca i zastępca dyrektora programu GovTech Polska, research fellow Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Od czerwca 2018 r. zastępca dyrektora Departamentu Podatków Dochodowych oraz szef zespołu analiz prawno-porównawczych w Ministerstwie Finansów. Autor i współautor publikacji nt. opodatkowania dochodu oraz podatku VAT. 14 października 2019 r. powołany na stanowisko pełnomocnika ministra finansów, inwestycji i rozwoju ds. współpracy międzynarodowej w zakresie VAT.
Mariusz Kękuś
Wiceprezes Zarządu
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Ukończył Akademię Ekonomiczną w Krakowie na kierunku Zarządzanie i Marketing, specjalizacja Rachunkowość. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie biznesowe. Od 2001 do 2015 roku prowadził własną działalność gospodarczą, firmę z branży spożywczej zatrudniającą kilkanaście osób. W latach 2000-2008 pracował jako główny księgowy w Przedsiębiorstwie Stebo INT Usługi Logistyczne Badań Klinicznych. Od 2007 roku zatrudniony jako specjalista, a od 2011 roku jako główny specjalista ds. analiz finansowych w Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., w której między innymi przez kilka lat pełnił funkcję wewnętrznego audytora systemu zarządzania jakością. Akredytowany konsultant Krajowego Systemu Usług nadzorowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Uczestniczył w realizacji wielu programów i projektów, a także był Członkiem Komitetu Inwestycyjnego. W latach 2016-2017 pełnił funkcję Członka Zarządu ds. Ekonomicznych w spółce Kopalnia Soli Wieliczka S.A.. W roku 2018 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Nowe Jaworzno Grupa Tauron Sp. z o.o. Od stycznia 2019 roku Wiceprezes Zarządu MARR SA.
Marek Ulman
Koordynator Obszaru Instrumentów Kapitałowych Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE przy Związku Banków Polskich.
Praktyk z szeroką wiedzą w zakresie budowania ekosystemu funduszy kapitału zalążkowego, oceny potencjału podmiotów dokonujących inwestycji kapitałowych w spółki znajdujące się na wczesnych etapach rozwoju, opłacalności projektów inwestycyjnych współfinansowanych z funduszy europejskich oraz bogatym doświadczeniem z zakresu finansowania dłużnego i kapitałowego projektów inwestycyjnych z wykorzystaniem m. in. instrumentów finansowych programów ramowych Unii Europejskiej.
Przemysław Kulik
Menedżer ds. CSR
Bank Gospodarstwa Krajowego
Manager społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju organizacji, z wieloletnim doświadczeniem zarówno po stronie korporacji, start-upów, jak i NGO. Z sukcesami zarządzał projektami i zespołami w zakresie budowania i rozwijania przedsięwzięć zaangażowanych społecznie. W okresie 2006-2016 pracował w marketingu i komunikacji korporacyjnej Grupy PZU, w ostatnich latach jako koordynator ds. CSR, kierujący również zespołem wsparcia programów zdrowotnych PZU. W latach 2016-2018 odpowiadał za strategię i rozwój Fundacji Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa, a także za budowanie przedsiębiorczości społecznej fundacji. Społecznie pełnił funkcję przewodniczącego rady fundacji onkologicznej „Znajdź Pomoc”. Od lutego 2020 Menedżer ds. Corporate Social Responsibility w Banku Gospodarstwa Krajowego.
Tomasz Król
Dyrektor Centrum Obsługi Przedsiębiorców w Katowicach, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Ponad 20 letnie doświadczenie w bankowości klientów instytucjonalnych w szczególności obszar inwestycji. Posiada szeroką wiedzę w zakresie analiz i kontrolingu biznesowego. Z sukcesami zarządza zespołami sprzedaży. Obecnie w Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. odpowiedzialny na funkcjonowanie Centrum Obsługi Przedsiębiorstw w Katowicach.
Paweł Startek
p.o. kierownika w Departamencie  Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach PARP
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Zarządzanie i marketing. Od ponad 20 lat pracuje w PARP, gdzie zajmuje się wsparciem przedsiębiorstw. Odpowiada za rozwój oraz techniczne działanie systemu informatycznego Bazy Usług Rozwojowych – największej bazy usług rozwojowych w Polsce i zarządza programem Akademia Menadżera Innowacji.  Prywatnie mąż i ojciec dwojga nastolatków, zafascynowany sportem, zwłaszcza piłką nożną.
Grażyna Czerwińska
Główny specjalista, Departament Komunikacji i Marketingu PARP
Od 2004 roku związana z funduszami unijnymi. Uczestniczyła w realizacji projektów przedakcesyjnych Phare. Obecnie zaangażowana jest w pracę grupy roboczej przygotowującej PARP do nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027. Ekspert w edukacji i informowaniu przedsiębiorców o możliwościach finasowania projektów.
Andrzej Wajs
Koordynator Projektu II, Dział Współpracy Międzynarodowej NCBR
Ma piętnastoletnie doświadczenie w brytyjskiej i polskiej administracji rządowej. Przez ponad 8 lat pracował dla Ambasady Brytyjskiej, a w 2014 r. dołączył do NCBR. Od początku swojej kariery zawodowej zajmuje się głównie nauką i innowacyjnością oraz komunikacją i promocją, często łącząc te obszary. W NCBR pełni obecnie m.in. rolę narodowego punktu kontaktowego dla Inicjatywy EUREKA oraz partnerstwa Innovative SMEs (dawniej programu Eurostars-2). Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowego studium służby zagranicznej w Szkole Głównej Handlowej.
Jadwiga Widziszewska
CTT Politechniki Krakowskiej
Absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Ecole Polytechnique we Francji oraz studiów typu MBA na Uniwersytecie Lyon 3. Posiada doświadczenie w sektorze chemicznym – zarządzanie produkcją i pozyskiwanie grantów na prace B+R oraz rozwój jednostek. W latach 2006-2014 dyrektor Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska (CTT PK). Od 2009 roku kierownik międzynarodowego projektu Komisji Europejskiej – Enterprise Europe Network przy CTTPK dotyczącego wspierania MŚP w zakresie innowacji, rozwoju działalności technologicznej i międzynarodowej. Ekspert: MCP, PARP, NCBR i KE w H2020 dla MŚP, akredytowany przez Business Mentor Madryt.
Monika Zabrzeńska-Chaterera
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departament Klimatu i Środowiska
Absolwentka Politechniki Krakowskiej, inżynieria środowiska, hydrologia i gospodarka wodna. 20 lat doświadczenia w planowaniu w gospodarce wodnej oraz w obszarze rolnictwa. Aktualnie pracuje w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi zajmując się Europejskim Zielonym Ładem w rolnictwie, kwestiami ochrony wód przed azotanami pochodzenia rolniczego, ochroną gleb, nawożeniem.
Robert Bażela
Dyrektor Departamentu Pożyczek i Dotacji w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska.
Absolwent Politechniki Krakowskiej, inżynieria środowiska, hydrologia i gospodarka wodna, 30 lat doświadczenia w zarządzania funduszami środowiskowymi, aktualnie dyrektor Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, ekspert d/s funduszy środowiskowych i europejskich.
Łukasz Słoniowski
Pełni obowiązki prezesa w Krakowskim Parku Technologicznym
Prawnik, samorządowiec, przedsiębiorca, radny Miasta Krakowa IV, V i VII kadencji. Ukończył studia MBA w Krakowskiej Szkole Biznesu na Uniwersytecie Ekonomicznym, prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim, podyplomowe Studium na temat Unii Europejskiej Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie i aplikację sejmową. Założyciel najstarszego w Polsce konkursu debat oksfordzkich „Szkoła Debaty”, wieloletni trener wystąpień publicznych oraz tutor w programie Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
dr inż. Dorota Bartosz
Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC
Ekspert w Polskim Stowarzyszeniu Budownictwa Ekologicznego PLGBC, realizującym międzynarodowe projekty Smarter Finance for Families oraz Build Upon, związane m.in. z efektywnością energetyczną budownictwa mieszkaniowego, istniejącego i nowopowstałego.
Doktor inż. z ponad 20 letnim doświadczeniem dydaktycznym i naukowo-badawczym zdobytym na Politechnice Śląskiej w Katedrze Ogrzewnica, Wentylacji i Techniki Odpylania.
Dydaktycznie związana z tematyką ochrony cieplnej budynków, systemów wentylacji i klimatyzacji, przepływu ciepła, procesów ogrzewania oraz diagnostyki energetycznej w budownictwie. Wykładowczyni kilkudziesięciu edycji studiów podyplomowych: Audyting energetyczny w budownictwie na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków.
W ramach pracy naukowej realizowała projekty badawcze wykorzystujące dynamiczne modelowanie procesów cieplnych oraz rzeczywistych przepływów powietrza zachodzących w budynkach. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych. Wykonawca projektu strategicznego pt: „Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków”, w tym autorka metodyki wyznaczania charakterystyki energetycznej w oparciu o krótkoterminowe pomiary in-situ.
Audytor energetyczny w zakresie budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej. Członek Zrzeszenia Audytorów Energetycznych. Ekspert w zakresie prawidłowego podziału kosztów ogrzewania w budynkach wielorodzinnych oraz ich poprawnej diagnostyki energetycznej.
Tomasz Pyszczek
Architekt
Współwłaściciel biura projektowo-wdrożeniowego Architektura Pasywna Pyszczek i Stelmach, Członek Klastra Zrównoważona Infrastruktura, Certyfikowany projektant budownictwa pasywnego, Certyfikator przy Passive House Institute Darmstadt, Autor i współautor kilkudziesięciu projektów budynków pasywnych i zero energetycznych w tym pierwszych budynków użyteczności publicznej w standardzie budynku zrealizowanych w Polsce.
Agnieszka Łasut
Prezes Koordynatora Polskiego Klastra IoT i AI – SINOTAIC.
Studiowała na Wydziale Ochrony Środowiska Politechniki Śląskiej w Gliwicach i już wówczas skierowała się ku nowoczesnym kierunkom technologicznym. Rozwijała ścieżkę kariery w branżach technologicznych oraz umiejętności interpersonalne i talent budowania zespołów ludzkich, wspierając je studiami podyplomowymi w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem. Od 2018 roku współtworzyła i wdrażała jeden z najbardziej innowacyjnych przedsięwzięć technologicznych w Polsce w zakresie Internetu Rzeczy – system ELIoT Pro, który jako jeden z niewielu projektów z Polski w całej historii programu SME Instrument / Horyzont 2020 otrzymał dofinansowanie Komisji Europejskiej. Była twórcą pierwszych pilotażowych implementacji systemu ELIoT Pro na Śląsku w obszarze Smart Buildings, Smart City, Automatyki Przemysłowej.
Szczególnym sukcesem było przygotowanie i realizacja światowej premiery systemu ELIoT Pro oraz prezentacja wspólnego pilotażu zrealizowanego z Miastem Katowice, która miała miejsce podczas Cybersec Forum 2019 w Katowicach. Wdrożenie to spotkało się z uznaniem nie tylko władz Miasta Katowice ale także regionu. Jako przedsiębiorcza kobieta jest współzałożycielką i Prezesem Zarządu Smart Secure Networks Sp. z o.o., która jest koordynatorem Polskiego Klastra IoT i AI – SINOTAIC., działającego pod auspicjami Marszałka Województwa Śląskiego. Klaster, w ciągu niespełna dwóch lat swojej działalności, stał się jedną z rozpoznawalnych w kraju inicjatyw w zakresie najnowocześniejszych technologii, a zwłaszcza Internetu Rzeczy, Sztucznej Inteligencji i cyberbezpieczeństwa.
Współtwórczyni koncepcji Digital Innovation Hub „Smart Secure Cities” oraz Programu “MŚP 4.0”, który w formule “one-stop-shop” działa od 2020 roku. Ekspert w ramach Śląskiego Forum Ekspertów powołanego przez Marszałka Województwa Śląskiego, Ekspert ds. Sztucznej Inteligencji przy KPRM.

Eksperci Zdalnej Eko Strefy Wystawienniczej

Jacek Adamczyk
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Od  r 1996 pracownik Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., specjalista w zakresie marketingu terytorialnego, obsługi inwestora, współpracy międzynarodowej i zarządzania strategicznego, redaktor naczelny „Małopolski Rynek Inwestycyjny” (1997-2008) i „Business in Małopolska” (2016-2018); obecnie Departament Wsparcia Przedsiębiorczości MARR S.A.
Marcin Chudzik
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
Koordynator zespołu ekodoradców dla biznesu w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości, który w szczególności koncentruje swoje działania na proekologicznych wyzwaniach w obszarze działalności gospodarczej. Ma doświadczenie w pracy w administracji publicznej w obszarze funduszy europejskich, przeznaczonych dla przedsiębiorców na realizację prac badawczo-rozwojowych, podniesienie poziomu efektywności energetycznej, czy też odnawialne źródła energii. Przewodniczący i członek Komisji Oceny Projektów w konkursach organizowanych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Członek podzespołu redakcyjnego ds. Priorytetu 2. Energetyka i środowisko, Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 Małopolska Przyszłości.
Jerzy Fugas
Centrum Business in Małopolska
Główny Specjalista ds. przedsiębiorczości w Centrum Business in Małopolska, członek redakcji kwartalnika „Business in Małopolska”, od 2001 r. pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Odpowiedzialny za świadczenie usług doradczych dla przedsiębiorców w zakresie rozwoju biznesu, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia eksportu. Posiada 27-letnie doświadczenie w obszarze współpracy międzynarodowej.
Elżbieta Gałucha
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
HR Biznes Partner w Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Doświadczony doradca biznesowy w zakresie poprawy komunikacji wewnętrznej, udrażniania procesów biznesowych oraz restrukturyzacji działań HR  w przedsiębiorstwach. W ramach realizowanych projektów od wielu lat prowadzi wsparcie edukacyjne dla przedsiębiorców, wdraża skuteczne działania w zakresie współpracy międzypokoleniowej w firmach i odpowiada za opracowanie strategii i projektowanie działań CSR  w małych i średnich przedsiębiorstwach. Absolwentka Społecznej Akademii Nauk (SWSPiZ), certyfikowany trener biznesu i Projekt Manager.
Irena Łobocka
Klaster “Zrównoważona Infrastruktura”
Absolwentka wyższych studiów magisterskich na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, na kierunku filologia angielska oraz równolegle Studium Zarządzania i Biznesu przy Zakładzie Ekonomii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Międzywydziałowego Zakładu Studiów Amerykańskich UJ. Uzyskała certyfikat i zdała egzamin z zarządzania projektami opartego na metodyce PRINCE2. Od kilku lat zajmuje się głównie zarządzaniem i realizacją projektów szkoleniowych, inwestycyjnych, badawczych dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej na terenie całej Polski, głównie z zakresu efektywności energetycznej i budownictwa zrównoważonego. Od stycznia 2013 związana z Klastrem Zrównoważona Infrastruktura w charakterze Koordynatora. Zajmuje się m.in. budowaniem międzynarodowych sieci współpracy, kreowaniem wspólnych projektów klastra, w tym międzynarodowych, odpowiada za skuteczną realizację strategii rozwoju Klastra, co zaowocowało uzyskaniem przez KZI statusu Krajowego Klastra Kluczowego w 2016 oraz 2019 roku. Jest także Prezesem Zarządu Spółki Dom Plus wdrażającej na rynek jednorodzinne budownictwo pasywne na bazie rozwiązań wypracowanych przez firmy z Klastra.
Katarzyna Maźnica
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Koordynator projektu “Akademia Przedsiębiorcy: podniesienie kompetencji pracowników sektora odzysku materiałowego surowców”. Od 2019 roku Główny specjalista ds. projektów i procesów biznesowych w Departamencie Innowacji i Rozwoju Biznesu w Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.. W ramach realizowanych projektów doświadczona w obsłudze i wsparciu przedsiębiorców aplikujących o dofinansowania do usług rozwojowych oraz usługodawców przygotowujących ofertę w Bazie Usług Rozwojowych.
Magdalena Niechaj
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Główny specjalista ds. zarządzania projektami i procesami biznesowymi w MARR S.A., absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego, z 15 letnim doświadczeniem w księgowości, nadzorowaniu realizacji projektów oraz controllingu i audycie. Zaangażowana we współpracę z NGO, doradzając w zakresie ekostandardów.
Prywatnie miłośniczka harmonijnego życia w połączeniu z naturą, ceniąca aktywność fizyczną, równowagę między życiem prywatnym i zawodowym, czyli szeroko pojęte wellbeing.
Interesuje się rozwojem technologii w zgodzie z naturą. Chętnie sięga po ułatwiające życie nowoczesne rozwiązania, sprawdzając, czy są przyjazne środowisku.
Piotr Osip
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Główny Specjalista ds. Przedsiębiorczości w Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Posiada 15 letnie doświadczenie menadżerskie w bankowości w oddziałach bankowych. Silnie związany z obszarem bankowości mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w tym od 5 lat związany z faktoringiem. Swoją karierę zawodową rozpoczynał w Kasach Stefczyka na stanowisku Kierownika Oddziału i Kierownika Regionalnego, następnie Dyrektoria Oddziału w PKO BP S.A., FM Bank, BIZ Bank, Nest Banku, Regionalny Menedżer Sprzedaży w Idea Money S.A. Jest absolwentem studiów na WSZiB oraz Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z MŚP. Aktualnie Główny Specjalista ds. Przedsiębiorczości odpowiedzialny za wdrożenie faktoringu w MARR S.A.
Anna Sowa-Jadczyk
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Zastępca dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju Biznesu MARR SA, przewodnicząca Komitetu Inwestycyjnego Spółki. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim. Jest rzecznikiem patentowym i posiada status eksperta IPR Taiex Komisji Europejskiej. Anna posiada 12-letnie doświadczenie we wdrażaniu i zarządzaniu projektami unijnymi, w tym międzynarodowymi. Brała udział w tworzeniu i rozwoju 2 funduszy zalążkowych o łącznej wartości 28 mln PLN oraz sprawuje nadzór nad ich funkcjonowaniem. Jest specjalistą w zakresie własności intelektualnej. Doradza w zakresie prawnych aspektów działalności spółek kapitałowych, bierze udział w wycenie wkładów niepieniężnych, modelowaniu biznesowym, uczestniczy w przygotowywaniu i negocjowaniu umów inwestycyjnych, ocenia Biznesplany dla innowacyjnych przedsięwzięć. Anna biegle włada językiem niemieckim i angielskim. Jest także członkiem Rady Klastra i Rady Programowej Klastra LifeScience.
Romana Toft
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Specjalista ds. Współpracy z JST w Programie GovTech_InnoLab, Specjalista ds. Zarządzania Projektami w Departamencie Innowacji i Rozwoju Biznesu MARR. Prawnik z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w zakresie współpracy z JST, przedsiębiorcami, innowacyjności, pozyskiwania dofinansowania i rozwoju lokalnego. Wieloletnia radna gminy.
Marek Ulman
Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE przy Związku Banków Polskich
Koordynator Obszaru Instrumentów Kapitałowych Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE przy Związku Banków Polskich. Praktyk z szeroką wiedzą w zakresie budowania ekosystemu funduszy kapitału zalążkowego, oceny potencjału podmiotów dokonujących inwestycji kapitałowych w spółki znajdujące się na wczesnych etapach rozwoju, opłacalności projektów inwestycyjnych współfinansowanych z funduszy europejskich oraz bogatym doświadczeniem z zakresu finansowania dłużnego i kapitałowego projektów inwestycyjnych z wykorzystaniem m. in. instrumentów finansowych programów ramowych Unii Europejskiej.
Rafał Wdowicz
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Zastępca dyrektora Departamentu Instrumentów Finansowych, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 25-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, rozwoju instytucjonalnego administracji publicznej. Autor wielu ekspertyz, opracowań doradczych związanych z zarządzaniem strategicznym, zarządzaniem zasobami ludzkimi, zarządzaniem jakością. Ekspert Jakości Zastosowania CAF, wpisany do krajowej bazy ekspertów CAF. Kierownik/koordynator ponad 100 projektów realizowanych ze środków europejskich i Banku Światowego. Propagator nowoczesnych rozwiązań zarządczych w prasie specjalistycznej. Obecna aktywność zawodowa ukierunkowana jest na pozyskiwanie i zarządzanie projektami pożyczkowymi w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, rewitalizacji, efektywności energetycznej, Funduszu Dostępności.
Skip to content