ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
ePUAP: /marrsa/SkrytkaESP

Business Park Nad Drwiną – 27000 m

Dzierżawa terenów inwestycyjnych na działkach z obr. 105 Podgórze o nr 474/5 na obszarze Business Park Nad Drwiną

KONTAKT

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Departament Inwestycji i Zarządzania Nieruchomościami
Business Park Nad Drwiną
ul. Nad Drwiną 10
30-741 Kraków

tel. +48 12 653 55 33
tel. kom. +48 785 052 492
e-mail: business.park@marr.pl

DZIERŻAWA TERENÓW INWESTYCYJNYCH

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje o możliwości dzierżawy terenów inwestycyjnych na działkach z obr. 105 Podgórze o nr 474/5 na obszarze Business Park Nad Drwiną. Poniżej przedstawiamy wszystkie podstawowe informacje, jednak od razu chcemy poinformować że jesteśmy gotowi podjąć współpracę, która będzie wymagała od nas elastyczności lub zmian koncepcyjnych założonych w poniższej ofercie. Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje.

Proponujemy współpracę na podstawie umowy dzierżawy lub wynajmu na okres długoterminowy.
Jesteśmy skłoni podpisać umowę dzierżawy/wynajmy na okres 20 lat – 25 lat.


Lokalizacja

 • Nieruchomość znajduje się na terenie centrum przemysłowo-usługowego i logistyczno-magazynowego w obszarze administracyjnym miasta Krakowa i w sąsiedztwie Urzędu Celnego o łącznej powierzchni 22,5 ha.
 • Atutem jest bliskie sąsiedztwo drogi ekspresowej S7 z węzłem „Przewóz”: 3 km, jak również autostrady A4 z węzłem „Bieżanów”: 3,5 km.
 • Dojazd komunikacji miejskiej MPK, TeleBUS, PTS a także samochody na minuty.

Opis terenu przeznaczonego do dzierżawy:

 • Teren płaski, w większości niezabudowany, nieopodal zaplecze biurowo-socjalno, dotychczas wykorzystywany do produkcji cementu.
 • Dojazd od strony ul. Domagały.
 • Dostępne media na terenie – wodociąg, kanalizacja, energia.

 Możliwość zagospodarowania terenu:

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego „Płaszów-Rybitwy” zatwierdzonym Uchwałą  Nr LXI/859/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2012 r., obowiązującym od dnia 4 stycznia 2013r. teren zlokalizowany w obszarze oznaczonym jako 34 PU – tereny zabudowy przemysłowo-usługowej.


Przeznaczenie terenu

 1. Obiekty i urządzenia związane z produkcją, składowaniem i magazynowaniem surowców i materiałów, ich przerobem oraz usługami związanymi z ich sprzedażą, naprawą lub przechowywaniem, w tym z zakresu handlu z wykluczeniem wielkopowierzchniowych obiektów handlowych;
 2. Obiekty obsługi komunikacji, w tym stacje paliw;
 3. Obiekty usług komercyjnych z zakresu handlu, gastronomii, rzemiosła, rzemiosła produkcyjnego, urządzeń i obiektów turystyki, sportu i rekreacji, obiektów biurowych i administracji, hoteli, instytucji finansowych, biur projektowych i badawczo-rozwojowych, prywatnych obiektów związanych z lecznictwem i ochroną zdrowia, oraz innych usług o zbliżonym charakterze.

Zasady zagospodarowania

 1. powierzchnia terenu biologicznie czynnego – nie mniejsza niż 20% powierzchni działki budowlanej;
 2. nieprzekraczalna linia zabudowy – 5 m od linii rozgraniczającej ul. Nad Drwiną;
 3. maksymalna wysokość obiektu – 22 m, licząc od poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku do najwyżej położonej kalenicy dachu, lub najwyższej części dachu w przypadku dachu jednospadowego lub płaskiego;
 4. zakaz stosowania ogrodzeń wysokich tj. przekraczających wysokość 1,8 m od poziomu terenu;
 5. zasada obsługi parkingowej – należy zarezerwować proporcjonalną liczbę miejsc parkingowych w zależności od wielkości powierzchni użytkowej przyjmując minimum 25 miejsc parkingowych na 1000 m kw. p.u. lub ilości pracowników przyjmując minimum 25 miejsc na 100 zatrudnionych

PARAMETRY TECHNICZNE INWESTYCJI

Bilans terenu:

 • 2 Powierzchnia w granicy opracowania – ok. 27300 m
 • Powierzchnia zabudowy – ok. 9655 m (ok. 35% powierzchni terenu)
 • Powierzchnia utwardzona – ok. 10570 m (ok. 39% pow. terenu)
 • Powierzchnia biologicznie czynna – ok. 7100 m (ok. 26% pow. terenu)
 • Miejsca postojowe 5 x 2,5 m – 40 szt., w tym 2 dla niepełnosprawnych
 • Miejsca postojowe 19 x 3,5 m – 5 szt. 2 2 2

Nowoczesna przestrzeń – funkcjonalna i wysoki standard hal;

 • Wysokość użytkowa do 12 m;
 • Posadzka przemysłowa na obciążenie 50 kN/m ;
 • Bramy wjazdowe z poziomu „0”, doki i rampy rozładunkowe;
 • Wymiary budynków 107 x 46 m i 95 x 40 m.

Elementy wykończenia budynków:

 • Część produkcyjno-usługowa:
 • ściany zewnętrzne – płyty warstwowe na konstrukcji stalowej mocowanej do słupów żelbetowych;
 • dach – membrana dachowa na warstwie wełny mineralnej ułożonej w spadku;
 • drzwi – stalowe i/lub aluminiowe; okna – stalowe i/lub aluminiowe;
 • bramy – systemowe; świetliki,
 • klapy dymowe – systemowe;
 • elementy opierzenia – blacha stalowa ocynkowana powlekana;
 • elementy ślusarki, na przykład drabiny,
 • balustrady – blacha stalowa ocynkowana malowana proszkowo;

Część biurowo-socjalna:

 • ściany zewnętrzne – tynk cienkowarstwowy na wełnie mineralnej;
 • od wewnątrz – tynk cementowo – wapienny malowany;
 • dach – membrana dachowa na warstwie wełny mineralnej ułożonej w spadku;
 • drzwi – stalowe lub aluminiowe;
 • okna – PCV lub aluminiowe;
 • elementy opierzenia – blacha stalowa ocynkowana powlekana; elementy ślusarki, na przykład drabiny,
 • balustrady – blacha stalowa ocynkowana malowana proszkowo.

Oferta inwestycja MARR SA 2021

LOKALIZACJA
KONTAKT

  17 maja 2021
  Skip to content