przejdź do właściwej treści strony
RSS
English version
Małopolska - Biznes, Dotacje, Nieruchomości
Strona główna » Wyniki zapytań ofertowych MARR

Wyniki zapytań ofertowych MARR


Wyniki:

Usługa ekspercka polegająca na czynnym udziale, tj. wygłoszeniu prelekcji na temat „Specyfika i uwarunkowania polsko-hiszpańskiej wymiany gospodarczej” oraz udziale w dyskusji z uczestnikami w trakcie dwóch spotkań informacyjnych, w Krakowie, oraz Tarnowie, nt. Hiszpanii w ramach projektu „Power up your Business in Małopolska” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020: najkorzystniejszą ofertę złożyła Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza , ul. Arabska 9, 03-977 Warszawa.


Usługa wynajmu środka transportu (busa) wraz z kierowcą do przewozu uczestników misji gospodarczej na terenie Krakowa i Małopolski w ramach projektu „Power up your Business in Małopolska” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020: najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Sokrates M. Kapera i A. Filipowska Sp.j., ul. Wielicka 44c, 30-552 Kraków.


Informacja o wyborze partnerów ponadnarodowych do współpracy przy przygotowaniu i realizacji projektów w ramach konkursu 4.3. POWER (nr konkursu POWR.04.03.00-IP.07-00-003/17).

MARR S.A niniejszym podaje do publicznej wiadomości informacje o podmiotach wybranych do pełnienia funkcji partnera ponadnarodowego w projektach zgłaszanych do dofinansowania w konkursie nr POWER.04.03.00-IP.07-00-003/17. Wybór został dokonany uwzględniając zgodność działania partnerów z celami partnerstwa, deklarowany wkład w realizację celu partnerstwa oraz doświadczenie partnerów w realizacji projektów o podobnym charakterze.

Do projektu „Klaster Ekonomii Społecznej - współpraca ponadnarodowa na rzecz inkluzji społecznej w Tarnowie i Zakopanem” na partnerów wybrano:

1. COMETA FORMAZIONE scs, Como,Włochy

2. Cooperativa de Educacao e Reabilitacao de Criancas Inadaptadas de Fafe, C.R.L., Fafe,Portugalia

Do projektu „Liderzy CSR w Nowym Sączu i Gorlicach- polsko-portugalska wymiana doświadczeń na rzecz aktywizacji i integracji lokalnej społeczności” na partnera wybrano:

1. Cooperativa de Educacao e Reabilitacao de Criancas Inadaptadas de Fafe, C.R.L., Fafe,Portugalia


DIAGNOSTYKA, NAPRAWA I WYMIANA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO MARR S.A. - najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Auto-Gum Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Krakowie (30-703), przy ul. Dekerta 16.


Usługa ekspercka na temat rynku Wietnamu, polegająca na czynnym udziale tj. wygłoszeniu prelekcji na temat „Specyfika i uwarunkowania polsko-wietnamskiej wymiany gospodarczej” oraz udziale w dyskusji z uczestnikami w trakcie spotkania informacyjnego w Krakowie nt. Wietnamu, w ramach realizacji projektu Power up your Business in Małopolska współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020: najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma East Analytics s.c. Rynek Główny 17 31-008 Kraków.


Usługa ekspercka polegająca na czynnym udziale, tj. wygłoszeniu prelekcji na temat „Specyfika i uwarunkowania polsko-azerskiej wymiany gospodarczej” oraz udziale w dyskusji z uczestnikami w trakcie trzech spotkań informacyjnych w Krakowie, Chrzanowie oraz Tarnowie, nt. Azerbejdżanu w ramach projektu „Power up your Business in Małopolska” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020: najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma Wielobranżowa TETO-LEDER Tomasz Tomaszewski ul. Mostowa 16/18 lokal 2, 00-260 Warszawa.


Konkurs ofert na Partnerów do współpracy przy przygotowaniu i realizacji projektu w ramach konkursu 4.3. POWER (nr konkursu POWR.04.03.00-IP.07-00-002/17).

Zarząd MARR S.A. do współpracy przy przygotowaniu i realizacji projektu w ramach IV Osi priorytetowej – Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa POWER (nr konkursu POWR.04.03.00-IP.07-00-002/17) na podstawie wyników przeprowadzonego konkursu do wspólnej realizacji projektu wybrał partnera krajowego SOFT GARDEN sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie oraz uwzględniając zgodność działania partnerów z celami partnerstwa, deklarowany wkład w realizację celu partnerstwa oraz doświadczenie partnerów w realizacji projektów o podobnym charakterze wybrał następujących partnerów zagranicznych:

1. Associacao das Empresas Familiares, Lizbona, Portugalia

2. Funktor – Consultoria para Negocios e Gestao, Unipessoal, Lda, Leca da Palmeira, Portugalia

3. EMFACONSULTING – Consultoria a Empresa Familiar, Lda, Cidade da Maia, Portugalia

4. Real Companhia Velha, Vila Nova de Gaia, Portugalia


Świadczenie usług kurierskich krajowych i zagranicznych dla Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. najkorzystniejszą ważną ofertę złożyła Firma POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA 00-940 Warszawa ul. Rodziny Hiszpańskich 8


Usunięcie uszkodzenia obudowy ościeża bramy nr 3 zlokalizowanej w budynku B1.1 na terenie nieruchomości MARR Business Park przy ul. Nad Drwiną 10 w Krakowie najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe TERMOBUD PLUS s.c. R. Łobodziński, P. Łobodziński z siedzibą w Mielcu (kod : 39-300) przy ul. Przemysłowej 10


Usunięcie uszkodzenia obudowy ościeża bramy nr 1 Stalprodukt i elewacji frontowej budynku B1.1 na terenie nieruchomości MARR Business Park przy ul. Nad Drwiną 10 w Krakowie najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe TERMOBUD PLUS s.c. R. Łobodziński, P. Łobodziński z siedzibą w Mielcu (kod : 39-300) przy ul. Przemysłowej 10


Usunięcie uszkodzenia obudowy nadproża bramy nr 3 – Ekscellent i elewacji frontowej budynku B1.1 na terenie nieruchomości MARR Business Park przy ul. Nad Drwiną 10 w Krakowie najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe TERMOBUD PLUS s.c. R. Łobodziński, P. Łobodziński z siedzibą w Mielcu (kod : 39-300) przy ul. Przemysłowej 10


Usługa ekspercka polegająca na czynnym udziale, tj. wygłoszeniu prelekcji na temat „Specyfika i uwarunkowania polsko-kazachstańskiej wymiany gospodarczej” oraz udziale w dyskusji z uczestnikami w trakcie trzech spotkań informacyjnych, w Nowym Sączu, Krakowie oraz Wadowicach, nt. Kazachstanu w ramach projektu „Power up your Business in Małopolska” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020: najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma Wielobranżowa TETO-LEDER Tomasz Tomaszewski ul. Mostowa 16/18 lokal 2, 00-260 Warszawa.


Usługi eksperckie niezbędne do przeprowadzenia kontroli projektów w zakresie rozwiązań informatycznych. Najkorzystniejszą ofertę na świadczenie usług eksperckich niezbędnych do przeprowadzenia kontroli trwałości polegających na sprawdzeniu utrzymaniu w trwałości projektów Beneficjentów zgodnie z wymogami określonymi dla Działań 8.1 i 8.2 PO IG oraz zapisami wniosku o dofinansowanie projektu w zakresie rozwiązań informatycznych (realizacja usługi w okresie do 31 grudnia 2017 r.) złożył p. Mateusz Witański, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BWCG Mateusz Witański w Katowicach (kod pocztowy: 40-645) przy ul. M. Radockiego 52/6.(zapytanie ofertowe)


Usługa ekspercka polegającej na czynnym udziale, tj. wygłoszeniu prelekcji na temat „Specyfika i uwarunkowania polsko-irańskiej wymiany gospodarczej” oraz udziale w dyskusji z uczestnikami w trakcie trzech spotkań informacyjnych, w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu, nt. Iranu w ramach projektu „Power up your Business in Małopolska” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020: najkorzystniejszą ofertę złożyła firma East Analytics, Rynek Główny 17, 31-008 Kraków.


Usługa telefonii komórkowej dla Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma POLKOMTEL Sp. z o.o. Warszawa ul. Postępu 3


„Usługa ekspercka polegająca na czynnym udziale, tj. wygłoszeniu prelekcji na temat „Specyfika i uwarunkowania polsko-niemieckiej wymiany gospodarczej” oraz udziale w dyskusji z uczestnikami w trakcie dwóch spotkań informacyjnych, w Krakowie i Gorlicach, nt. Niemiec” – Unieważniono


Usługi eksperckie niezbędne do przeprowadzenia kontroli projektów w zakresie rozwiązań informatycznych. Najkorzystniejszą ofertę na świadczenie usług eksperckich niezbędnych do przeprowadzenia kontroli trwałości polegających na sprawdzeniu utrzymaniu w trwałości projektów Beneficjentów zgodnie z wymogami określonymi dla Działań 8.1 i 8.2 PO IG oraz zapisami wniosku o dofinansowanie projektu w zakresie rozwiązań informatycznych (realizacja usługi w okresie do 31 grudnia 2017 r.) złożył p. Paweł Pluta, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Paweł Pluta w Rudzie Malenieckiej 45a, 26-242 Ruda Maleniecka.


Usługa ekspercka polegająca na czynnym udziale, tj. wygłoszeniu prelekcji na temat „Specyfika i uwarunkowania polsko-niemieckiej wymiany gospodarczej” oraz udziale w dyskusji z uczestnikami spotkania, w trakcie spotkania informacyjnego w Krakowie nt. Niemiec w ramach projektu „Power up your Business in Małopolska” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020: najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Eurofinance Training Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Nowy Świat 27, 00-029 Warszawa.


Usługa wynajmu środka transportu (busa) wraz z kierowcą do przewozu delegacji Zamawiającego na Targi Hannover Messe 2017 w ramach projektu „Power up your Business in Małopolska” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020: najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Angela Kuś Firma Usługowo-Handlowa „Adam-Tours” z siedzibą w Krakowie, ul. Stare Wiślisko 31, 31-979 Kraków.


Usługa polegająca na promocji wydarzeń przewidzianych w projekcie na portalach społecznościowych Facebook i LinkedIn oraz przygotowanie graficzne emailingu, a także banerów na strony organizatorów targów, wrazz przygotowaniem linii graficznej, w ramach projektu „Power up your Business in Małopolska” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Empire Media Sp. z o.o. ul. B. Prusa 10/17, 30-109 Kraków.


Konkurs na partnera zainteresowanego wspólną realizacją projektu w ramach działania 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, poddziałanie 8.4.1 Rozwój kompetencji kadr sektora MSP.  Zarząd MARR S.A. na podstawie wyników przeprowadzonego konkursu do wspólnej realizacji Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, działania 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, poddziałanie 8.4.1 Rozwój kompetencji kadr sektora MSP wybrał spółkę VOICEFINDER SPÓŁKA AKCYJNA.


Zakup oprogramowania antywirusowego ESET - najkorzystniejszą ofertę na dostawę oprogramowania antywirusowego ESET Endpoint Security Suite oraz ESET Endpoint Security for Mobile na okres 24 miesięcy, licząc od 30 stycznia 2017 r. przedstawiła firma PC Secure Alicja Matejko z siedzibą w Piekarach Śląskich (kod pocztowy: 41-940 ) przy ul. Gen. Jerzego Ziętka 15


Świadczenie usług dostępu do sieci Internet w okresie 12 miesięcy, licząc od 1 lutego 2017 r. dla Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. - najkorzystniejszą ofertę na łącze podstawowe w lokalizacji ul Kordylewskiego 11 oraz łącze w lokalizacji ul. Zakopiańska 58 przedstawiła Firma 3S Fibertech Networks Sp z o.o. z siedzibą w Krakowie (kod pocztowy: 30-350) przy ul. Zachodniej 7/5a, najkorzystniejszą ofertę na łącze w lokalizacji ul. Nad Drwiną 10 oraz na łącze zapasowe w lokalizacji ul. Kordylewskiego 11, przedstawiła firma Hornet Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie (kod pocztowy: 31-072) przy ul. Wielopole 12


Zakup, oznakowanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego pamięci przenośnej USB (pendrive) wraz z oznakowanym opakowaniem oraz wgranie dostarczonych przez Zamawiającego danych w formacie PDF na zamówione nośniki elektroniczne (pendrive) w ramach projektu „Power up your Business in Małopolska” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020: najkorzystniejszą ofertę złożyła firma GRIT GROUP Łukasz Czernik, ul. Drogowców 8, 39-200 Dębica.


Sukcesywna dostawa paliw płynnych dla samochodów służbowych wykorzystywanych do pełnienia roli Regionalnej Instytucji Finansującej przez MARR S.A. w 2017 r. - najkorzystniejszą ofertę przedstawiło Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Nowohuckiej 1 (kod pocztowy: 31-580).


Usługa w zakresie tłumaczeń pisemnych oraz ustnych konsekutywnych w ramach projektu Power up your Business in Małopolska współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020: najkorzystniejszą ofertę złożyła firma LINGUA LAB s.c. W. Szyszkiewicz, M. Dembińska, ul. Piastowska 8A/33, 30-211 Kraków


Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz środków transportowych należących do Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Kordylewskiego 11, najkorzystniejszą ofertę

• w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej złożył - Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA.

• w zakresie ubezpieczenia środków transportowych – Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A.


Przygotowanie i dostarczenie testów do diagnozy predyspozycji zawodowych na potrzeby projektów „Dobry Czas na Biznes – KOM” oraz „Dobry Czas na Biznes – ST”  najkorzystniejszą ofertę złożyła pani Joanna Pyrkosz – Pacyna 


Dostawa materiałów eksploatacyjnych  dla Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma PRAXIS ŁÓDŹ Pilecka i Petlak Spółka Jawna z siedzibą Łódź ul. Wólczańska 66


Usługa telefonii komórkowej dla Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.  najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma  POLKOMTEL Sp.  z o.o. Warszawa ul. Postępu 3


Tłumaczenia pisemne oraz ustne konsekutywne w ramach projektu Power up Your Business in Małopolska współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, poddziałanie 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski - Unieważnienie


Promocja wydarzeń przewidzianych w projekcie „Power up your Business in Małopolska - Wyniki zostały ogłoszone w bazie konkurencyjności: przejdź


Dostawa materiałów biurowych dla Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. - najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma LAPIS Sp. z o.o z siedzibą Kraków ul. Friedleina 4-6.


Usługa ciągłego monitoringu i okresowych kontroli i konserwacji urządzeń dźwigowych zainstalowanych w budynku przy ul. Kordylewskiego 11 i ul. Nad Drwiną 10 w Krakowie najkorzystniejszą ofertę złożyła firma OTIS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 13, Oddział w Krakowie przy ul. Josepha Conrada 63, i z nią zawarto umowę w zakresie części pierwszej i drugiej zamówienia.


Świadczenie usługi eksperckiej dot. rynku Kazachstanu na czterech spotkaniach informacyjnych w czterech miastach Małopolski w ramach projektu „Power up your Business in Małopolska” najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma Wielobranżowa Teto-Leder, ul. Mostowa 16/18 lokal 2, 00-260 Warszawa.


Udzielenie dostępu z prawem do korzystania z internetowej bazy danych zawierającej informacje o firmach polskich i zagranicznych zainteresowanych międzynarodową współpracą gospodarczą w ramach projektu Power up Your Business in Małopolska współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, poddziałanie 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski – w zapytaniu ofertowym z dnia 28.09.2016 najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Kompass Poland Sp. z o.o., ul. Wita Stwosza 5a, 02-661 Warszawa.


Zakup 15 laptopów wraz z oprogramowaniem, projektora oraz urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby realizacji szkoleń IPS w ramach projektu„Dobry Czas Na Biznes – ST” wyniki ogłoszone zostały w bazie konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1007543


Zakup 15 laptopów wraz z oprogramowaniem, projektora oraz urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby realizacji szkoleń IPS w ramach projektu„Dobry Czas Na Biznes – KOM” wyniki ogłoszone zostały w bazie konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1007535


Usługa polegająca na zapewnieniu biletów komunikacji lotniczej dla członków delegacji Zamawiającego oraz uczestników misji gospodarczych, w tym rezerwacji i zakupu biletów lotniczych w ramach projektu „Power up your Business in Małopolska” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020, poddziałanie 3.3.1 „Promocja gospodarcza Małopolski”) – Unieważnienie


Zapewnienie noclegów w Polsce i zagranicą dla członków delegacji Zamawiającego oraz uczestników misji gospodarczych, w tym rezerwacji i zakupu miejsc hotelowych w ramach projektu „Power up your Business in Małopolska” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020, poddziałanie 3.3.1 „Promocja gospodarcza Małopolski”) - najkorzystniejszą ofertę złożyła firma pod nazwą „UpHotel” s.c. z siedzibą w Jeleniej-Górze, ul. Długa 13/1


Usługa okresowych kontroli i konserwacji urządzeń instalacji ppoż., podręcznego sprzętu gaśniczego, hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych oraz zbiornika ppoż. zlokalizowanych na terenie nieruchomości MARR S.A. przy ul. Kordylewskiego 11 oraz przy ul. Nad Drwiną 10 w Krakowie”

najkorzystniejszą ofertę złożyły następujące firmy i z nimi zawarto umowę.

W zakresie części pierwszej i trzeciej zamówienia - Centrum Ochrony Przeciwpożarowej i Antywłamaniowej Krak-Poż sp. z o.o. Kraków ul. Ceglarska 15

W zakresie części drugiej i piątej zamówienia - FHU SUPOBER Bernard Pieróg , Kraków, ul. Kapelanka 11.

W zakresie części czwartej zamówienia - Inter –Poż sp. zo.o. , Kraków, ul. Bieżanowska 107.


Usługa wynajmu indywidualnej powierzchni wystawienniczej na Targach WorldFood Kazachstan 2016Unieważnienie


Nabór  na Partnera do współpracy przy realizacji projektu w ramach konkursu 8.4.1.RPO WM (nr konkursu RPMP.08.04.01-IP.02-12-040/16). Zarząd MARR S.A. na podstawie wyników przeprowadzonego konkursu do wspólnej realizacji Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014 – 2020, działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, poddziałanie 8.4.1 Rozwój kompetencji kadr sektora MSP wybrał spółkę VoiceFinder S.A.


Wykonywanie badań profilaktycznych z zakresu medycyny pracy (zapytanie ofertowe z dnia 30 maja 2016r.) - najkorzystniejszą ofertę przedstawił Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Krakowie (31-504) przy ul. Zygmunta Augusta 1”; zapytanie ofertowe


Świadczenie usługi telefonii komórkowej dla MARR S.A. W wyniku przeprowadzenia postępowania ofertowego do realizacji usług wybrano firme Polkomtel Sp z o.o. , ul.Postępu 3, 02-676 Warszawa: więcej   


Świadczenie usług eksperckich niezbędnych do przeprowadzenia kontroli projektów w ramach Działań 8.1 i 8.2 PO IG w zakresie rozwiązań informatycznych: W wyniku przeprowadzenia postępowania ofertowego (zapytanie ofertowe z dnia 30 grudnia 2015 r.) do realizacji usług wybrano P. Alberta Pacha prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Albert Pach ODF w Gładyszowie 52 (kod pocztowy: 38-515 Gładyszów), wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 949-164-73-64, REGON: 241241949; zapytanie ofertowe


Wymiana wykładziny w pomieszczeniach biurowych przy ul.Kordylewskiego 11 w Krakowie - najkorzystniejszą ofertę złożyła firma pod nazwą Tadeusz Sitarz P.W. „REMSET” z siedzibą w Krakowie przy ul. Skośnej 12: zapytanie ofertowe


Zakup licencji na oprogramowanie - system informacji prawnej LEX- najkorzystniejszą ofertę na dostawę oprogramowania SIP LEX przedstawiła firma Wolters Kluwer S.A.z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 01-208 ) przy ul. Przyokopowej 33:


Świadczenie usług dostępu do sieci Internet w okresie12 miesięcy, licząc od 1 lutego 2016r dla Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. - najkorzystniejszą ofertę na łącze podstawowe w trzech lokalizacjach ul Kordylewskiego 11 ul Nad Drwiną 10 oraz ul. Zakopiańska 58 przedstawiła Firma Fibertech Networks Sp z o.o. z siedzibą w Krakowie (kod pocztowy: 30-350) przy ul. Zachodniej 7/5a, najkorzystniejszą ofertę na łącze zapasowe w lokalizacji ul. Kordylewskiego 11, przedstawiła firma Hornet Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie (kod pocztowy: 31-072) przy ul. Wielopole 12


Zakup oprogramowania antywirusowego ESET - najkorzystniejszą ofertę na dostawę oprogramowania antywirusowego ESET Endpoint Security przedstawiła firma PC Secure Alicja Matejko z siedzibą w Piekarach Śląskich (kod pocztowy: 41-940 ) przy ul. Gen. J. Ziętka 15


Świadczenie usług telefonii stacjonarnej w okresie 24 miesięcy, licząc od 1 lutego 2016r dla Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.- W wyniku ofertowego badania rynku najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Enter T&T sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu przy Placu Andersa 7.


Konkurs ofert na Partnerów do wspólnej realizacji projektu „Power up your Business in Małopolska”, który organizuje MARR S.A. w ramach naboru na projekty do poddziałania 3.3.1 RPO WM, prowadzonego przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości.

Zarząd MARR S.A. do wspólnej realizacji projektu „Power up your Business in Małopolska” wybrał następujące podmioty:

1. Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.

2. Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o


Sukcesywna dostawa paliw płynnych dla samochodów służbowych wykorzystywanych do pełnienia roli Regionalnej Instytucji Finansującej przez MARR S.A. w 2016 r.- najkorzystniejszą ofertę przedstawiło Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Nowohuckiej 1 (kod pocztowy: 31-580) : zapytanie ofertowe


Dostawa usług telekomunikacyjnych – Internetu – dla Departamentu Wsparcia Przedsiębiorczości MARR S.A. w pomieszczeniach biurowych przy ul. Rymarskiej 3 w Krakowie w 2016 r. - najkorzystniejszą ofertę przedstawiła Netia S.A. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-822) przy ul. Poleczki 13 :zapytanie ofertowe


Usługi porządkowo-czystościowe powierzchni w budynku znajdującym się przy ul. Rymarskiej 3 w Krakowie w terminie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r. -  najkorzystniejszą ofertę przedstawił IMPEL Cleaning Sp. z o.o.

z siedzibą we Wrocławiu (53-111), przy ul. Ślężnej 118:zapytanie ofertowe


 Dostawa oprogramowania Change Auditor for Windows File Servers -najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Quest-Dystrybucja Sp. z o. o. ul. Podwale 62, 50-010 Wrocław


Dostawa oprogramowania Axence nVision 8 Pro - Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Axence Sp. z o. o. Sp. K. ul. Chodkiewicza 10/7a, 31-532 Kraków

 


subskrybuj RSS

 

Copyright 2009-2018 MARR, projekt i wykonanie Yellow-Lab