ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
+48 12 617 66 66

Władze spółki

Zarząd Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

  dr Stanisław Bisztyga
Wiceprezes Zarządu MARR S.A.

Rada Nadzorcza MARR S.A.

Zgodnie z Uchwałami podjętymi przez Walne Zgromadzenie Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w dniu 10 stycznia 2019 roku dokonano zmian w składzie Rady Nadzorczej MARR S.A.

Beata Hudyma – Członek Rady Nadzorczej
Mariusz Jelonek – Członek Rady Nadzorczej
Janusz Kapusta – Członek Rady Nadzorczej
Piotr Skoczek – Członek Rady Nadzorczej
Paweł Tymczyszyn – Członek Rady Nadzorczej
Jan Wieczorkowski – Członek Rady Nadzorczej
Tadeusz Zając – Członek Rady Nadzorczej

Wielkość czcionki
Kolory