ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
+48 12 617 66 66

przetargi

Zakup energii elektrycznej dla obiektów Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.”.

 Termin składania ofert: 14.05.2018 rok godz. 14:00

Protokół z otwarcia ofert: pobierz

Informacja o przynależności do grupy kapitałowej: pobierz

Dokumenty: pobierz

Odpowiedzi na pytania 2: pobierz

Odpowiedzi na pytania 1:  pobierz

Wzór umowy: pobierz

„Termomodernizacja i wymiana ślusarki (tj. ofasowań z blachy) budynku użyteczności publicznej przy ul. Kordylewskiego 11, dz. nr 449/2, 449/3, 448/3 obr.5 Śródmieście, Kraków”.

Termin składania ofert : 30.04.2018 r., godz. 14:00

Protokół z otwarcia ofert: pobierz

Dokumenty: pobierz

Ogłoszenia o wynikach postępowań: przejdź

Wielkość czcionki
Kolory