ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
+48 12 617 66 66

przetargi

Świadczenie usługi cateringowej w trakcie szkoleń organizowanych przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach „Dobry Czas na Biznes. Krakowski Obszar Metropolitalny 2” oraz „Czas na Biznes II”

Termin składania ofert: 08.01.2019 roku, godz. 12:00

Dokumenty: pobierz

Świadczenie usługi cateringowej w trakcie szkoleń organizowanych przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach „Dobry Czas na Pracę – KOM i ST” oraz „Dobry Czas na Adaptację do Zmian”

Termin składania ofert: 08.01.2019 roku, godz. 12:00

Dokumenty: pobierz

Utrzymanie czystości w budynkach przy ul. Nad Drwiną 10 w Krakowie (część–1) oraz utrzymanie czystości w budynku biurowym wraz z utrzymaniem w czystości terenu przyległego do budynku przy ul. Kordylewskiego 11 w Krakowie (część–2) a także utrzymanie czystości w budynku biurowo-usługowym przy ul. Zakopiańskiej 58 w Krakowie (część–3)

Protokół z otwarcia ofert: pobierz

„Świadczenie usług doradztwa po założeniu działalności gospodarczej prowadzonych w ramach projektów: Dobry Czas na Biznes KOM 2 (Krakowski Obszar Metropolitalny)” oraz „Czas na Biznes II”.

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT: 12.12.2018 roku godz. 12:00

Dokumenty: pobierz


SIWZ – zmiana: pobierz

TED – zmiana: pobierz

Odpowiedzi na pytania 1: pobierz


Sprostowanie 1: pobierz

Sprostowanie 2: pobierz

Odpowiedzi na pytania 2: pobierz


Odpowiedzi na pytania 3: pobierz


Protokół z otwarcia ofert: pobierz

Ogłoszenia o wynikach postępowań: przejdź

Wielkość czcionki
Kolory