przejdź do właściwej treści strony
RSS
English version

O projekcie: działania

W projekcie: Wiedza, praktyka, kadry - klucz do sukcesu w biznesie organizujemy: staże pracowników naukowych w przedsiębiorstwach oraz staże pracowników MŚP w jednostkach naukowych. Pomagamy mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom zwiększać konkurencyjność i podnosić zyski poprzez tymczasowe zatrudnienie wysoko wykwalifikowanego personelu.


cele projektu

 • zwiększenie dyfuzji innowacji w gospodarce Małopolski
 • wzmocnienie współpracy i transferu wiedzy pomiędzy jednostkami naukowymi i uczelniami, a przedsiębiorstwami
 • podniesienie kompetencji pracowników przedsiębiorstw MŚP
 • zwiększenie doświadczenia biznesowego pracowników naukowych
 • wzrost innowacji przedsiębiorstw poprzez zapewnienie dostępu do wykwalifikowanego personelu


działania projektowe

 • staże i szkolenia praktyczne dla pracowników naukowych w przedsiębiorstwach
 • staże i szkolenia praktyczne dla pracowników przedsiębiorstw MŚP w jednostkach naukowych
 • tymczasowe zatrudnienie wysoko wykwalifikowanego personelu w MŚP

rezultaty projektu

 • opracowanie innowacyjnych rozwiązań, wdrażanych w firmach
 • zdobycie przez pracowników naukowych doświadczenia w biznesie
 • podniesienie kompetencji zawodowych pracowników MŚP
 • podniesienie innowacyjności przedsiębiorstw

wartość projektu: ok. 3 000 000 PLN / czas realizacji: wrzesień 2011 - sierpień 2013 / źródło finansowania: Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (PO KL).

Copyright 2009-2018 MARR, projekt i wykonanie Yellow-Lab