przejdź do właściwej treści strony
RSS
English version

współpraca z ośrodkami naukowymi:

Wiedza i praktyka

Klucz do sukcesu w biznesie

o projekcie

Wykorzystanie silnego potencjału naukowego Małopolski to szansa ekonomicznego rozwoju regionu. Dzięki współpracy nauki i biznesu p r z e d s i ę b i o r c y mogą skorzystać z najnowszych osiągnięć nauki, rozwiązań technologicznych i produktowych.  N a u k o w c y bezpośrednio zaangażowani w działalność biznesową zdobywają prestiż i praktyczną wiedzę o funkcjonowaniu  gospodarki. W ramach projektu „Wiedza i praktyka – klucz do sukcesu w biznesie” – zorganizowane zostaną staże dla 100 pracowników naukowych w 65 firmach.

czas realizacji
styczeń 2010 - grudzień 2011

dla kogo
do udziału w projekcie zapraszamy:

 • mikro, małe i średnie firmy posiadające siedzibę główną, oddział, filię lub inną jednostkę organizacyjną w Małopolsce, zainteresowane przyjęciem pracowników naukowych na staż

 • pracowników naukowych zatrudnionych na stanowiskach profesora, adiunkta lub asystenta w jednostkach naukowych lub badawczo-rozwojowych na terenie województwa małopolskiego, którzy chcą odbyć staż w firmach

jak się zgłosić?
rekrutacja do projektu została zakończona w dniu 8 lutego 2011 r.

szczegóły dotyczące rekrutacji

co daje udział w projekcie

 • pracownik naukowy: odbywa płatny staż, zdobywa doświadczenie w biznesie,
  potencjał naukowy = praktyczne zastosowanie w biznesie,
  wiedza i doświadczenie = wzmocnienie pozycji na rynku pracy,
  wdrożenie nowatorskich pomysłów = komercjalizacja wiedzy

 • firma: korzysta z potencjału naukowego, rozwiązuje problemy produkcyjne,
  innowacyjne rozwiązania i najnowsze osiągnięcia nauki = większe zyski,
  udoskonalenie  procesów produkcyjnych = obniżenie kosztów,
  wzrost konkurencyjności = sukces na rynkach krajowych i zagranicznych


cel         

wzmocnienie współpracy B+R oraz wykorzystanie potencjału intelektualnego dla podniesienia innowacyjności i konkurencyjności mikro, małych i średnich firm w Małopolsce

rezultaty
transfer wiedzy między nauką a biznesem
nabycie doświadczenia zawodowego i biznesowego przez pracowników naukowych
podniesienie konkurencyjności mikro, małych i średnich firm
zwiększenie świadomości o znaczeniu wiedzy naukowej w gospodarce
wzrost innowacyjności regionu

wartość projektu
ok. 3 500 000 PLN

projekt realizują
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego – lider projektu
Centrum Transferu Technologii Akademii Górniczo - Hutniczej im. Stanisława Staszica
Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu
Centrum Transferu Technologii Medycznych Park Technologiczny Sp. z o.o. więcej

źródło finansowania      
Projekt współfinansowany przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki)


Copyright 2009-2018 MARR, projekt i wykonanie Yellow-Lab