przejdź do właściwej treści strony
RSS
English version

dotacje

Zapraszamy do skorzystania z usług doradztwa proinnowacyjnego :więcej


Lista rankingowa IV nabór

W związku z zakończeniem oceny Wniosków złożonych w ramach IV naboru MARR/4/2015 Projektu „Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego” prezentujemy listę rankingową wniosków, które zostały rekomendowane do otrzymania wsparcia finansowo-doradczego.

Lista rankingowa

W najbliższych dniach prześlemy do każdego z Wnioskodawców informację o przebiegu oceny i jej uzasadnieniu. Dodatkowo Wnioskodawcy, których projekty zostały rekomendowane do wsparcia poproszeni zostaną o przekazanie niezbędnych dokumentów w celu przygotowania umów.


IV nabór wniosków zakończony!

26 czerwca 2015r. zakończyliśmy przyjmowanie wniosków o dotacje w ramach IV naboru. Do Lokalnego Biura Projektu w Nowym Sączu wpłynęły 102 projekty. Większość (70) Wnioskodawców zamierza realizować swoje inwestycje w powiecie nowosądeckim, a pozostałą część w gorlickim. Ocena formalna właśnie się rozpoczęła. W ciągu najbliższych dni pierwsi wnioskodawcy mogą się spodziewać korespondencji od Operatora Dotacji z prośbą o uzupełnienie braków formalnych. Korespondencja zostanie przesłana NA ADRES E-MAIL podany we Wniosku. Na złożenie uzupełnień lub wyjaśnień Wnioskodawcy będą mieli trzy dni (uzupełnienie lub wyjaśnienie trzeba będzie dostarczyć w wersji papierowej do Biura Projektu w Nowym Sączu w ciągu trzech dni od otrzymania wiadomości e-mail). Ocena formalna powinna zakończyć się na początku sierpnia 2015 r.


Odpowiedzi na pytania wnioskodawców IV nabór : pobierz


IV nabór wniosków o dotacje (maj-czerwiec 2015 r)

Szanowni Państwo! Rozpoczynamy IV (ostatni) nabór wniosków do konkursu na wsparcie finansowo-doradcze działalności gospodarczej. Zapraszamy: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu powiatu gorlickiego i nowosądeckiego.Z uwagi na fakt, iż nasz projekt „Lokalne inicjatywy (…)” został przedłużony tylko do końca 2015 roku, harmonogram realizacji tego naboru jest bardzo napięty. Prosimy wziąć to pod uwagę przy skladaniu aplikacji. Przypominamy, iż w projekcie szwajcarskim kwalifikowalność wydatków rozpoczyna się od momentu podpisania umowy (a nie od momentu złożenia wniosku). Oznacza to, iż z rozpoczęciem realizacji projektów należy się wstrzymać aż do momentu rozstrzygnięcia konkursu i podpisania umowy dotacji – co może nastąpić najwcześniej w październiku 2015r. Zatem na realizację działań w ramach tego projektu Beneficjenci będą mieli niespełna dwa miesiące (termin zakończenia realizacji projektów to 4.12.2015r.)

Kwota dotacji o jaką można się ubiegać: od 20 000 PLN – do 150 000 PLN.

Wnioski można składać od 28.05.2015 r. do 26.06.2015 r. do godziny 16:00.

Zgłoś się już dzisiaj: dokumenty aplikacyjne, ogłoszenie


Planowane terminy spotkań informacyjnych dla osób zainteresowanych naborem:

9 czerwca (wtorek), godz. 10:00 - Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, sala konferencyjna, I piętro

10 czerwca (środa), godz. 10:00 - Starostwo Powiatowe w Gorlicach, ul. Biecka 3, sala konferencyjna, I piętro,


Informacje o projekcie:

Lokalne Biuro Projektu

ul. Kościuszki 9

33-300 Nowy Sącz

nr tel. 18 262 18 54

e-mail: projekt.szwajcarski@marr.pl


III nabór wniosków o dotacje – realizacja na finiszu!

Z 34 projektów rekomendowanych do wsparcia w III naborze podpisaliśmy 33 umowy, których realizacja zakończy się do końca lutego br. Łączna wartość dotacji przyznanych w III naborze to ponad 2 miliony 820 tysięcy złotych. 22 projekty realizowane są w powiecie nowosądeckim, a 11 w gorlickim. Ponad połowa wszystkich inwestycji związana jest ściśle z turystyką a 10 z produktami lokalnymi. Wśród beneficjentów znaleźli się również budowlańcy, firmy produkcyjne i przetwórcze, a także przedstawiciel branży motoryzacyjnej (lista rankingowa).W chwili obecnej zdecydowana większość projektów jest w ostatniej fazie realizacji, a sześciu beneficjentów zakończyło realizację inwestycji, osiągając założone rezultaty.


Dwa powiaty – jeden kierunek... pierwsze efekty

Do tej pory w ramach naszego projektu „Lokalne inicjatywy…(…)” umowy o dofinansowanie podpisało 55 przedsiębiorców reprezentujących różne branże. Najwięcej projektów dotyczyło inwestycji w bazę noclegową oraz w infrastrukturę turystyczną. Całkowita wartość dofinansowania, jakie zakontraktowano to 5 880 000 zł.

Pierwsze projekty zostały już zrealizowane. W Krynicy - Zdroju ze środków ze Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy zmodernizowano i podniesiono standard obiektu, czego najbardziej widocznym rezultatem jest zewnętrzny, podświetlany i podgrzewany basen oraz mini - spa z kameralną sauną i jacuzzi. Szukający noclegu na ziemi gorlickiej bez trudu trafią do hoteliku, słynącego z dobrej kuchni, serwowanej na pięknym tarasie. Natomiast przyjezdni mają możliwość spędzić czas w jednym z kilku apartamentów, których indywidualny charakter i oryginalność, a także dbałość o najmniejsze detale są elementami, pod urokiem których pozostają chyba wszyscy goście. Amatorom białego szaleństwa, wrażenia i szaloną zabawę gwarantuje akademia narciarska. Zabawa nie tylko dla dużych i małych, ale również w zimie i … w lecie. Nie, to nie pomyłka… Nawet w lecie zapaleni narciarze mogą szusować dzięki trenażerowi SKI TRAIN, który symuluje pozorny ruch na pochylni, ćwiczyć technikę narciarską, nawet w samym środku gorącego, beskidzkiego lata! Dla uzupełnienia kalorii straconych na stoku oraz w saunie i jacuzzi polecamy lody tradycyjne, wyrabiane według tradycyjnej, rodzinnej receptury.


Informacja dotycząca III naboru wniosków o dotacje

30 maja br. zakończyliśmy przyjmowanie wniosków o dotacje w ramach III naboru. Do Lokalnego Biura Projektu w Nowym Sączu wpłynęło 101 projektów o łącznej wartości wnioskowanego wsparcia ponad 8 mln zł.
Większość (75) projektów dotyczy powiatu nowosądeckiego, a pozostała część gorlickiego. Ponad połowa projektów związana jest z branżą turystyczną lub z produktem lokalnym, ale są również wnioski z branży budowlanej czy motoryzacyjnej. Ocena formalna właśnie się rozpoczęła. W ciągu najbliższych dni pierwsi wnioskodawcy mogą się spodziewać korespondencji od MARR SA z prośbą o uzupełnienie braków formalnych. Ocena formalna powinna zakończyć się na początku lipca 2014 r.


III nabór wniosków (kwiecień - maj 2014 r)

Rozpoczynamy III nabór wniosków na wsparcie finansowo-doradcze na rozwój działalności gospodarczej.

Zapraszamy: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu powiatu gorlickiego i nowosądeckiego.

Kwota dotacji o jaką można się ubiegać to : od 20 000 PLN – do 100 000 PLN.

Wnioski można składać od 22.04.2014 r. do 30.05.2014 r. do godziny 16:00.

Zgłoś się już dzisiaj: dokumenty aplikacyjne, ogłoszenie

Informacje o projekcie:

Lokalne Biuro Projektu

ul. Kościuszki 9

33-300 Nowy Sącz

nr tel. 18 262 18 54

e-mail: projekt.szwajcarski@marr.pl


Odpowiedzi na pytania Wnioskodawców seria 1:pobierz


II nabór - wyniki

W związku z zakończeniem oceny wniosków o dofinansowanie projektów w II naborze MARR/2/2013 w ramach projektu „Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego” informujemy, iż 16 wniosków otrzyma wsparcie finansowo-doradcze na rozwój działalności gospodarczej.

Lista rankingowa


II nabór wniosków zakończony!

7 czerwca zakończyliśmy nabór wniosków o dotację w ramach SPPW. Do biura Projektu w Nowym Sączu wpłynęły 64 projekty. Łączna kwota wnioskowanego  wsparcia wynosi ponad 8 mln zł. Ocena formalna powinna zakończyć się w pierwszej połowie lipca. O jej wynikach wszyscy wnioskodawcy zostaną poinformowani pisemnie.


II nabór wniosków!

Rozpoczynamy II nabór wniosków na wsparcie finansowo-doradcze na rozwój działalności gospodarczej. Zapraszamy: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu powiatu gorlickiego i nowosądeckiego.
Kwota dotacji o jaką można się ubiegać to : 20 000 PL – do 150 000 PLN

Łączna pula II naboru to : 1 439 863,42 CHF.

Zgłoś się już dzisiaj: dokumenty do pobrania

Odpowiedzi na pytania Wnioskodawców seria 1: pobierz

Odpowiedzi na pytania Wnioskodawców seria 2 : pobierz


Znamy już wyniki pierwszego konkursu dotacji z projektu szwajcarskiego

Piekarnie, hotel, ośrodki wypoczynkowe i narciarskie – to pierwsze firmy, które otrzymały po 150 tysięcy złotych dotacji z projektu MARR.

Projekt: „Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego”, finansowany  w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy ma zwiększyć konkurencyjność firm i wzmocnić kompetencje mieszkańców regionu.

W pierwszym konkursie, który zakończył się we wrześniu 2012 roku, złożono 28 wniosków na łączną kwotę prawie 7 milionów złotych.

Dotacje, po 150 tysięcy na rozwój biznesu, otrzyma już wkrótce siedmiu przedsiębiorców. To ich projekty zostały najlepiej ocenione. Łącznie przekażemy im ponad milion złotych: lista rankingowa.

Kolejny Konkurs o dotacje z Programu Szwajcarskiego już w II kwartale 2013.


Copyright 2009-2018 MARR, projekt i wykonanie Yellow-Lab