przejdź do właściwej treści strony
RSS
English version

FAQ

1. Czy uczestnikiem projektu może być emeryt, rencista?

2. Czy uczestnikiem projektu może być rolnik?

3. Jakimi dokumentami potwierdzić niepełnosprawność lub status osoby długotrwale bezrobotnej?

4. Do którego roku życia możemy kwalifikować uczestników?

5. Kiedy badamy kwalifikowalność uczestników projektu? Czy z dniem podpisania dokumentów rekrutacyjnych czy przy pierwszej formie wsparcia?

6. Jakie warunki musi spełniać obcokrajowiec aby mógł być uczestnikiem projektu wyłonionego w niniejszym konkursie?

7. Czy osoba mająca umowę zlecenie lub umowę o dzieło może wziąć udział w projekcie?

8. Czy osoba, która chce przystąpić do projektu musi być zameldowana w Krakowie ?

9. Czy małżeństwo lub dwie niespokrewnione osoby mogą założyć spółkę cywilną w ramach projektu?

10. Czy osoba, która ma zawieszoną działalność gospodarczą od roku może przystąpić do projektu?

11. Czy spółka cywilna może być kilku lub kilkunastoosobowa?

12. Czy dotacja może być wydatkowana na bieżące opłaty (czynsz, rachunki za media, opłaty telefoniczne)?

13. Osoba bezrobotna a bierna zawodowo?


Copyright 2009-2018 MARR, projekt i wykonanie Yellow-Lab