ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
+48 12 617 66 66

ogłoszenia MARR

Świadczenie usługi dostawy oleju napędowego grzewczego do kotłowni zlokalizowanej na terenie Business Park Nad Drwiną 10 w Krakowie w 2 (dwóch) sezonach grzewczych: 2018/19 i 2019/20”.

Termin składania ofert do 13 sierpnia 2018 r.

Dokumenty: pobierz

Organizacja szkolenia specjalistycznego „Social Media + SEO w prowadzeniu firmy”

Termin składania ofert: do 27 czerwca 2018 roku, godz. 14.00

Dokumenty: pobierz

Nabór na Partnera do współpracy przy realizacji projektu Power up Your Business in Małopolska 2 (tytuł roboczy).

Celem projektu o roboczym tytule Power up Your Business in Małopolska 2 jest zapewnienie wsparcia procesu inwestycyjnego w Małopolsce, zwiększenie wsparcia działalności eksportowej małopolskich MŚP oraz wzmocnienie znaczenia gospodarczej marki „Business in Małopolska” na arenie krajowej i międzynarodowej poprzez profesjonalną, ukierunkowaną na kluczowe branże Województwa Małopolskiego promocję gospodarczą.

Termin składania ofert: od 6.07.2018 roku do 30.07.2018 roku na formularzu oferty

Decyduje data wpływu dokumentów do siedziby MARR S.A.

Ewentualne pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres: biuro@marr.pl  lub telefonicznie pod numerem 12 620 91 40.

Szczegółowe wytyczne znajdują się w Ogłoszeniu o Naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 3.3.1. Promocja gospodarcza Małopolski.

 

Dokumenty: pobierz

Świadczenie usługi cateringowej w trakcie szkoleń organizowanych przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach projektów „Dobry Czas na Biznes. Krakowski Obszar Metropolitalny 2” oraz „Czas na Biznes II”

Termin składania ofert: 09.07.2018 rok, godz. 12:00

Dokumenty: pobierz

Sporządzenie szkicu koncepcyjnego wraz z ustaleniem warunków technicznych projektu dla rozbudowy budynku nr III na dz. 1/144 obr.45 jedn. ewid. Kraków – Podgórze

Termin składania ofert: do 5 czerwca 2018 roku, godz. 14.00

Dokumenty: pobierz

Oferta – Zakup telefonów komórkowych CnB II

Termin składania ofert: do 4 czerwca 2018 roku godz. 12:00

Dokumenty: pobierz

Zakup telefonów komórkowych DCB-KOM 2”.

Termin składania ofert: do 4 czerwca 2018 roku godz. 12:00

Dokumenty: pobierz

Dostawa licencji oprogramowania antywirusowego ESET Endpoint Security Suite – 26  szt. licencji

Termin składania ofert: do 5 kwietnia 2018 r.

Oferta powinna zostać dostarczona w formie elektronicznej na adres e-mail: malgorzata.bozek@marr.pl

Dokumenty: pobierz

Usługa przygotowania trzech artykułów eksperckich, o charakterze popularno-naukowym, skierowanych do małopolskich przedsiębiorstw eksportujących, dotyczących gospodarki i szczególnych warunków prowadzenia biznesu na 3 rynkach: Bliski Wschód, Kaukaz, Azja Wschodnia (Chiny/Wietnam), na potrzeby publikacji w ramach realizacji projektu „Power up your Business in Małopolska”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Termin składania ofert: do 16 marca 2018 r. do godz. 10.00

Dokumenty: pobierz

Składanie ofert wstępnych w zakresie wynagrodzenia za sporządzenie operatów szacunkowych.

Termin składania ofert: do 7 marca 2018 r., do godz.15 na adres e-mail: agnieszka. jasiowka@marr.pl, dizn.kancelaria@marr.pl

Dokumenty: pobierz

Przeprowadzenie badania efektywności przedsięwzięć realizowanych w ramach projektu „Power up your Business in Małopolska” (Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020, poddziałanie 3.3.1 „Promocja gospodarcza Małopolski”). 

Termin składania ofert: do 06 marca 2018 r. do godz. 15.00.

Dokumenty: pobierz

Odpowiedzi na pytania: pobierz

Ogłoszenia o wynikach postępowań: przejdź

Wielkość czcionki
Kolory