ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
+48 12 617 66 66

ogłoszenia MARR

Zakup szafy metalowej na dokumenty (dwudrzwiowej o klasie bezpieczeństwa s2) na potrzeby MARR S.A. – Regionalnej Instytucji Finansującej

Termin składania ofert: do  12 marca 2018 r., do godziny 15:00.

Oferta powinna zostać dostarczona w formie elektronicznej (skan oferty) na adres e-mail: kancelaria.ogolna@marr.pl  (do wiadomości: dariusz.wilk@marr.pl).

Dokumenty: pobierz

Usługa przygotowania trzech artykułów eksperckich, o charakterze popularno-naukowym, skierowanych do małopolskich przedsiębiorstw eksportujących, dotyczących gospodarki i szczególnych warunków prowadzenia biznesu na 3 rynkach: Bliski Wschód, Kaukaz, Azja Wschodnia (Chiny/Wietnam), na potrzeby publikacji w ramach realizacji projektu „Power up your Business in Małopolska”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Termin składania ofert: do 16 marca 2018 r. do godz. 10.00

Dokumenty: pobierz

Wymiana trzech bram przemysłowych w budynkach przy ul. Nad Drwiną 10 w Krakowie

Termin składania ofert: do 14 marca 2018 r. do godz. 15:00 – wyłącznie na formularzu oferty, na dzienniku podawczym MARR S.A. przy ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków (pokój 112, I piętro)

Dokumenty: pobierz

Składanie ofert wstępnych w zakresie wynagrodzenia za sporządzenie operatów szacunkowych.

Termin składania ofert: do 7 marca 2018 r., do godz.15 na adres e-mail: agnieszka. jasiowka@marr.pl, dizn.kancelaria@marr.pl

Dokumenty: pobierz

Przeprowadzenie badania efektywności przedsięwzięć realizowanych w ramach projektu „Power up your Business in Małopolska” (Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020, poddziałanie 3.3.1 „Promocja gospodarcza Małopolski”). 

Termin składania ofert: do 06 marca 2018 r. do godz. 15.00.

Dokumenty: pobierz

Odpowiedzi na pytania: pobierz

Ogłoszenia o wynikach postępowań: przejdź

Wielkość czcionki
Kolory