przejdź do właściwej treści strony
RSS
English version
Małopolska - Biznes, Dotacje, Nieruchomości
Strona główna » Ogłoszenia MARR

Ogłoszenia MARR


Ogłoszenia:

„Sporządzenie dwóch operatów szacunkowych dla nieruchomości składającej się z działek nr 474/4 i 474/5 obręb 105 jedn. ewid. Podgórze, położonych w Krakowie przy ul. Nad Drwiną 10.”

Termin składania ofert do: 10 lipca 2017 r. do godz. 12:00 na dzienniku podawczym MARR S.A. przy ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków (pokój 215, II piętro) - wyłącznie na formularzu oferty.

Dokumenty: pobierz


Usługa udzielenia dostępu z prawem do korzystania z internetowej międzynarodowej bazy planów i projektów inwestycyjnych, zawierającej informacje o planach i projektach inwestycyjnych firm zagranicznych zainteresowanych inwestycjami bezpośrednimi na terenie Małopolski w ramach projektu „Power up your Business in Małopolska” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Termin składania ofert do 5 czerwca 2017 r. do godz. 16.00 – wyłącznie na formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego.

Dokumnety: pobierz


Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania pt. „Wykonanie remontu elewacji budynku zlokalizowanego na działkach oznaczonych nr 449/2 i 449/3 obręb 5 jednostka ewidencyjna Kraków - Śródmieście, położonych przy ul. Kordylewskiego 11 w Krakowie”

Termin składania ofert do: 5 czerwca 2017 r. do godz. 12:00 w sekretariacie MARR S.A. przy ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków (IV piętro)– wyłącznie na formularzu oferty.

Dokumnety: pobie

 


subskrybuj RSS

 

Copyright 2009-2017 MARR, projekt i wykonanie Yellow-Lab