przejdź do właściwej treści strony
RSS
English version
Małopolska - Biznes, Dotacje, Nieruchomości
Strona główna » O firmie

O firmie


Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest wiodącą, regionalną instytucją, działającą na rzecz rozwoju regionalnego; jednym z najpoważniejszych partnerów instytucji centralnych i samorządu województwa w kształtowaniu polityki innowacyjnego rozwoju regionu. 

MARR specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorstw, zapewniając kompleksowy know-how i nowoczesne rozwiązania finansowe. Świadczy usługi w zakresie pozyskiwania środków unijnych i pomaga efektywnie inwestować w Małopolsce.

Aktywnie wspiera eksport, oferując profesjonalne doradztwo i dostęp do międzynarodowej sieci kontaktów. Oferta Spółki to usługi informacyjne dla przedsiębiorców, doradztwo dla rozpoczynających działalność gospodarczą, dotacje na rozwój małopolskich przedsiębiorstw oraz obsługa produktów finansowych, takich jak  pożyczki czy seed capital.

Spółka jest jedynym w regionie, oficjalnym partnerem Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Jako beneficjent unijnych dotacji wdraża krajowe i regionalne programy operacyjne. Pełniąc funkcję Regionalnej Instytucji Finansującej, MARR pośredniczy w udzielaniu dotacji na zadania związane z inwestycjami proinnowacyjnymi; wraz   Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości wspiera rozwój instytucji otoczenia biznesu oraz działania skierowane na tworzenie pozabankowych źródeł finansowania, klastrów, sieci czy partnerstw i konsorcjów przedsiębiorstw.


Dane Spółki:
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA

ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków

NIP: 676-005-88-47, REGON: 350239017
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr 0000033198
Kapitał zakładowy: 87.675.000 zł
zł, Kapitał wpłacony: 87.675.000 zł 

 


departamenty MARR

kontakt

Copyright 2009-2018 MARR, projekt i wykonanie Yellow-Lab