ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
+48 12 617 66 66

Prelekcje w Zatorze i w Kętach

26 marca 2018 roku przedstawiciele MARR S.A. uczestniczyli w prelekcji organizowanej we współpracy z Burmistrzem Gminy Zator Mariuszem Makuchem w Regionalnym Ośrodku Kultury w Zatorze.

26 marca 2018 roku przedstawiciele Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. uczestniczyli w prelekcji organizowanej we współpracy z Burmistrzem Gminy Zator Mariuszem Makuchem w Regionalnym Ośrodku Kultury w Zatorze.

Doradca Zarządu MARR  Józef Kała przedstawił działania Agencji jako instytucji wspierającej otoczenie biznesu, posiadającej ofertę dedykowaną dla przedsiębiorców, ale także dla organizacji pozarządowych, wspólnot mieszkaniowych i gmin.

Poszczególne obszary bezpośredniego wsparcia jakie MARR oferuje firmom omówili specjaliści MARR – Joanna Jakubowska-Łazęcka (zastępca dyrektora Departamentu Zarządzania Programami i Projektami) oraz Agata Barańska-Płonka (główny specjalista w Departamencie Instrumentów Finansowych). Poruszono następujące tematy:

  • finansowanie rozwoju (pożyczki na rewitalizację i efektywność energetyczną, dotacje, fundusze inwestycyjne),
  • aktywne wsparcie eksportu, misje gospodarcze, doradztwo,  analizy rynków zagranicznych  i poszukiwanie partnerów handlowych,
  • rozwój zasobów ludzkich firm,  szkolenia i doradztwo, (możliwość dofinansowania szkoleń dzięki projektowi Małopolskie Bony Rozwojowe, a także opracowanie strategii zarządzania wiekiem i uzyskanie bonu na doposażenie stanowiska pracy do 5000 zł z projektu „Lider CSR zarządzanie wiekiem”,
  • poszukiwanie i wdrażanie innowacji.

W spotkaniu udział wzięli przedsiębiorcy i samorządowcy z Zatora oraz Polanki Wielkiej.

Po prelekcji zadawali pytania na temat pożyczek oraz projektu Małopolskie Bony Rozwojowe, a także możliwości uczestniczenia w warsztatach dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej na Bliskim Wschodzie organizowanych przez Centrum Business in Małopolska.

O spotkaniu w Kętach można przeczytać na stronie: kety.pl

28 marca 2018
Wielkość czcionki
Kolory