przejdź do właściwej treści strony
RSS
English version
Małopolska - Biznes, Dotacje, Nieruchomości
Strona główna » Lider CSR – zarządzanie wiekiem

Lider CSR – zarządzanie wiekiem

03.01.2018


Od stycznia 2018 r. rozpoczynamy realizację projektów „Lider CSR – zarządzanie wiekiem” w ramach Poddziałania 8.6.1. Projekty będą realizowane w 6 subregionach województwa małopolskiego, a wsparciem doradczym objętych zostanie 240 MŚP. Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnienia pracowników powyżej 50 r.ż. oraz wsparcie pracujących na stanowiskach o znacznym obciążeniu dla zdrowia.  Działania projektowe obejmować będą: opracowanie lub aktualizację strategii zarządzania wiekiem dla przedsiębiorców, doradztwo w zakresie wdrożenia zaleceń zawartych w strategii zarządzania wiekiem, kontrola i monitoring realizacji wsparcia. 

Łączna wartość 6 projektów: 5 524 085,00 zł.

Dla kogo:

dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa małopolskiego oraz ich pracowników (w szczególności powyżej 50 r.ż.). Warunkiem zgłoszenia się do Projektów jest posiadanie siedziby, filii, delegatury lub jednostki organizacyjnej na terenie danego subregionu.

Kiedy:

01.01.2018 - 30.06.2019 - miasto Kraków, Krakowski Obszar Metropolitarny i subregion tarnowski.

01.04.2018 - 30.09.2019 - subregion sądecki, podhalański i Małopolska Zachodnia.

Projekty będą realizowane w 6 subregionach województwa małopolskiego, tj.: miasto Kraków, Krakowski Obszar Metropolitarny (bez miasta Kraków), tj. powiaty bocheński, krakowski, miechowski, myślenicki, proszowicki, wielicki subregion tarnowski - m. Tarnów i powiaty: brzeski, dąbrowski, tarnowski, subregion sądecki - m. Nowy Sącz i powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki, subregion podhalański - powiaty: suski, nowotarski, tatrzański, Małopolska Zachodnia - powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki.

Rekrutacja:

Nabór odbywać się będzie w trybie ciągłym, z cotygodniową kwalifikacją uczestników projektu, do czasu zrekrutowania 40 podmiotów z danego subregionu.


Projekty są współfinansowane ze środków EFS w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działania 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej Poddziałania 8.6.1. Realizacja programów przekwalifikowania pracowników i wsparcie dla pracodawców Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

 

 

 

 


Copyright 2009-2018 MARR, projekt i wykonanie Yellow-Lab