fbpx
ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
+48 12 617 66 66

Nowa oferta dla przedsiębiorców z sektora MŚP na dofinansowanie specjalistycznych usług doradczych w zakresie:

 • monitorowania i prognozowania trendów rynkowych,
 •  organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem,
 •  uzyskiwania certyfikatów zgodności,
 •  optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej,
 • wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego,
 •  wykorzystywania zaawansowanych technologii informatycznych lub technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwie,
 •  instrumentów zarządzania i mapowania ryzyk/ryzyka w przedsiębiorstwie,
 •  procedur i procesów związanych ze strategicznym planowaniem i wdrażaniem sukcesji,
 •  opracowania specjalistycznych dokumentów stanowiących podstawę do aplikowania o środki programu ramowego,
 • wydatki związane z uzyskiwaniem ochrony własności intelektualnej.

Oferta skierowana jest  do firm z sektora MSP prowadzących działalność na terenie Małopolski zainteresowanych  zwiększeniem konkurencyjności i produktywności swojego przedsiębiorstwa m.in. poprzez rozszerzenie oferty, zdobycie nowych klientów, rozwiązanie problemów wahań sezonowych w sprzedaży, poprawę efektywności kosztowej działalności firmy.

Przedsiębiorca może uzyskać maksymalnie dwa Granty. Kwota jednego Grantu do wysokości 20 000 zł Maksymalne możliwe dofinansowanie do 95% kosztów kwalifikowalnych (szczegóły w Regulaminie dostępnym w zakładce Dokumenty).


Wartość projektu: 36 974 424,43 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 36 974 424,43 zł

Projekt „Bony sukcesu” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.4. „Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP”, Poddziałanie 3.4.5 „Bony na doradztwo”, typ projektu A. „Bon na specjalistyczne doradztwo, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Od dnia 24.01.2020 r. obowiązuje zaktualizowana wersja dokumentacji: pobierz

Instrukcja do ankiety diagnostycznej i wniosku o grant: pobierz

Instrukcja do rozliczenia projektu o grant: pobierz

Poprzednia wersja  dokumentacji projektowej :pobierz

Podręcznik dla użytkowników dotyczący definicji MŚP: pobierz

e-mail: bony.sukcesu@marr.pl

Biuro Projektu Grantowego
MARR S.A.
ul. Kordylewskiego 11; 31-542 Kraków
tel. 12 617 66 00; 12 617 66 36


Punkty konsultacyjne:

 • Biuro Projektu Grantowego, ul. Kordylewskiego 11, Kraków
 • ARMZ S.A., ul. Grunwaldzka 5, Chrzanów
 • Powiatowy Punkt Informacyjny MARR S.A., ul. Zielona 27, Nowy Sącz
 • Powiatowy Punkt Informacyjny MARR S.A., ul Słoneczna 28-30, Tarnów
 • Powiatowy Punkt Informacyjny MARR S.A., Plac Jana Pawła II nr 8, Wadowice
 • Nowotarska Izba Gospodarcza, ul.Sobieskiego 2, Nowy Targ

 

Wielkość czcionki
Kolory