ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
+48 12 617 66 66
Do 80% dofinansowania kosztów szkoleń dla kadry menadżerskiej w Twojej firmie.

Projekt Akademia Menadżera MŚP skierowany jest do właścicieli, kadry zarządzającej oraz pracowników objętych planami awansu z MŚP – zwłaszcza mikro i małych przedsiębiorstw z terenów województw: małopolskiego, świętokrzyskiego oraz podkarpackiego. Chcesz wiedzieć jakich kompetencji i szkoleń potrzebujesz? Biorąc udział w projekcie opracujesz diagnozę potrzeb szkoleniowych, przeszkolisz kadrę zarządzającą i otrzymasz refundację  poniesionych kosztów  do wysokości 80 %.

Usługi doradcze i szkoleniowe dotyczące kompetencji menadżerskich znajdziesz w Bazie Usług Rozwojowych na www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl (tylko na takie otrzymasz wsparcie w ramach Akademii Menadżera MŚP).


Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług rozwojowych dla MŚP z Makroregionu 3 województw: małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego służących podniesieniu kompetencji kadry menadżerskiej tj. co najmniej 640 pracowników przedsiębiorstw stanowiących kadrę menadżerską MŚP (tj. właścicieli MŚP, pracowników MŚP zatrudnionych na stanowisku kierowniczym, pracowników MŚP, wobec których właściciele mają plany związane z awansem na stanowisko kierownicze).

Wartość projektu: 9 220 871,00 zł
Okres realizacji projektu: 45 miesięcy

Rejestracja przedsiębiorców do projektu Akademia Menadżera MŚP jest obecnie zawieszona.

 

Informacje o ponownym uruchomieniu naboru podane zostaną pod koniec lutego 2020.


W razie pytań skontaktuj się z nami!


Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Wielkość czcionki
Kolory